Αυγούστου 21, 2018

Εναλλακτικά

 Υπάρχει πολύς ιδεαλισμός και πολλές υποθέσεις για το τι είναι αληθινά η Ζωτική Ενέργεια και τι μπορεί αυτή να κάνει. Όμως, όταν χρησιμοποιούμε γνωστές λέξεις ή ορολογία, πρέπει να τα θέσουμε σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο. Εάν μπορείτε να εισέλθετε σ’ αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, τότε όλα όσα λέμε θα είναι διαφωτιστικά και πολύ χρήσιμα και πολύτιμα.

Εάν δεν μπορείτε να εισέλθετε σ’ αυτή την ευρύτερη αντίληψη και οπτική, τότε θα μπορείτε να συνεχίσετε να ερμηνεύετε τα πράγματα σύμφωνα με τα δικά σας ενδιαφέροντα, ιδέες και κατανόηση. Η Ζωτική Ενέργεια, είναι μία ενέργεια που υπάρχει σε όλα τα ζωντανά πράγματα. Είναι μία πραγματική δύναμη που καλλιεργείται, χρησιμοποιείται και αναπτύσσεται από κάποιες φυλές για συγκεκριμένους σκοπούς. Επειδή υπάρχουν επιδέξια άτομα σε όλες τις κοινωνίες, υπάρχουν πάντα εκδηλώσεις μεγαλύτερης δεξιότητας, μεγαλύτερης επίγνωσης και μεγαλύτερης ικανότητας. Όμως, εάν αυτές ανακαλυφθούν από τις δυνάμεις που κυβερνούν αυτές τις κοινωνίες, τότε αυτές οι δυνάμεις και ικανότητες στρατολογούνται είτε για άμυνα είτε για εργαλείο εξουσιασμού άλλων. Η ανακάλυψη μεγαλύτερων δυνάμεων, ικανοτήτων και επίγνωσης γίνονται πρόβλημα για οποιαδήποτε κοινωνία εάν αυτές οι δυνάμεις έχουν λαϊκή εφαρμογή και θεωρούνται χρήσιμες για την κυριαρχία ή τον εξουσιασμό άλλων.

Γι’ αυτό οι Σοφοί παραμένουν κρυμμένοι: για να μείνουν ζωντανοί και να διατηρήσουν αυτές τις δυνάμεις και ικανότητες που έχουν ανακαλύψει.

Αυτές οι δυνάμεις και ικανότητες έχουν μία αληθινή χρησιμότητα στα χέρια των Σοφών, όμως μόλις αυτές οι δυνάμεις χρησιμοποιηθούν για πολιτικούς ή στρατιωτικούς σκοπούς, τότε η χρησιμότητά τους εκπίπτει και γίνονται όπλα που χρησιμοποιούνται κατά των άλλων. Αυτό καταδεικνύεται σε πολλά μέρη, σε όλες τις κοινωνίες. Λεπτότερες και πιο λεπτοφυείς ικανότητες υπάρχουν μέσα σε όλα τα άτομα, και μεγαλύτερες δυνάμεις υπάρχουν μέσα σε συγκεκριμένα άτομα και μέσα σε συγκεκριμένες κουλτούρες ή φυλές. Αυτές όλες μπορούν να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης για πολιτικούς ή στρατιωτικούς σκοπούς. Επομένως, υπάρχει μεγάλη ευθύνη στη μεταφορά της Γνώσης και της Σοφίας: η ευθύνη να τις διατηρήσετε κρυφές, γνωρίζοντας με ποιους να τις μοιραστείτε και πόσο να τις μοιραστείτε.

Οι δημοφιλείς διδασκαλίες για τη Ζωτική Ενέργεια . Ακόμα και η καλή πρόθεση να μοιραστείτε κάτι αξιόλογο με άλλους συχνά πηγάζει από άγνοια. Η δύναμη πρέπει να συνοδεύεται από Σοφία και αυτοέλεγχο εάν πρόκειται να είναι χρήσιμη και αποτελεσματική. Όλα αυτά για τα οποία μιλάμε στα Βιβλία της Γνώσης αντιπροσωπεύουν ένα μυστήριο και μία μεγάλη ευκαιρία για σας, αλλά δεν είναι εύκολη η πρόσβαση σ’ αυτά. Πρέπει να μελετήσετε και να ετοιμαστείτε, και πρέπει να περάσετε κάποια τεστ στη ζωή. Πρέπει να αποδείξετε στην πράξη την ακεραιότητά σας, την ταπεινότητά σας και την ειλικρίνεια με τον εαυτό σας προκειμένου να προχωρήσετε και ν’ αποκτήσετε πρόσβαση σε μεγαλύτερες δυνάμεις στις οποίες αναφερόμαστε, οι οποίες σας περιμένουν. Η Ζωτική Ενέργεια είναι μία δύναμη. Βρίσκεται μέσα σας, αλλά δεν μπορείτε να αποκτήσετε τον έλεγχό της. Είναι δυνατό να τη χρησιμοποιήσετε σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά για να έχετε πράγματι εξουσία πάνω σ’ αυτήν, απαιτείται ένας πολύ εξελιγμένος και επιδέξιος νους. Αυτό είναι σημαντικό γιατί στην υλική ζωή υπάρχει το δυναμικό για να αποκτήσετε δύναμη, ικανότητα και επίγνωση. Εάν αυτές καλλιεργηθούν σοφά και εφαρμοστούν κατάλληλα, γίνονται ευεργετικές για σας και τους άλλους.

Όμως, εάν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς – εάν χρησιμοποιούνται για άμυνα ή εάν χρησιμοποιούνται για κατάκτηση, χειραγώγηση ή εξουσία – τότε στην ουσία γίνονται κακόβουλες, κάτι που είναι εγγενώς καταστροφικό και αντιπαραγωγικό σε σχέση με τον ευρύτερο σκοπό της ζωής ο οποίος κινεί όλα τα όντα προς την ένωση και την πραγμάτωση.

Η Ζωτική Ενέργεια είναι σημαντική γιατί αντιπροσωπεύει ένα μέρος της εμπειρίας σας στη ζωή στον κόσμο. Είναι μία δύναμη που ρέει διαπερνώντας το σώμα σας. Είναι ουδέτερη. Δεν είναι εγγενώς καλή ούτε κακή. Το ερώτημα λοιπόν είναι, πώς θα τη χρησιμοποιήσετε; Για ποιο σκοπό θα τη χρησιμοποιήσετε; Θα επινοήσετε το δικό σας σκοπό και θα τη χρησιμοποιήσετε γι’ αυτόν; Θα δικαιολογήσετε την απόπειρά σας να την τιθασεύσετε με πρόσχημα τα δικά σας ανώτερα ιδανικά, τις δικές σας μεγάλες σκέψεις ή τις δικές σας αλτρουϊστικές φιλοδοξίες; Εάν ναι, θα σας διαφύγει και θα σας εξαπατήσει. Θα σας διαφθείρει και θα εργαστεί ενάντιά σας. Μιλάμε για τη Ζωτική Ενέργεια εδώ γιατί αντιπροσωπεύει δύναμη στον κόσμο. Και αυτά που έχουμε να πούμε για την ανακάλυψη και τη καλλιέργεια αυτής της δύναμης ισχύουν για όλα τα είδη δύναμης στον κόσμο. Η Ζωτική Ενέργεια μπορεί να τιθασευτεί και να οδηγηθεί. Είναι ουδέτερη, και γι’ αυτό δεν έχει βούληση. Εάν καλλιεργηθεί σύμφωνα με τη καθοδήγηση της Γνώσης, τον μεγάλο Νου που Γνωρίζει μέσα σας, τότε όπως όλες οι μορφές δύναμης, όλες οι ικανότητες και όλα τα είδη επίγνωσης, θα βρει ένα καλό σκοπό. Εδώ πρέπει να σταματήσετε και να θέσετε στον εαυτό σας τα ακόλουθα ερωτήματα: «Γιατί θέλω να μάθω γι’ αυτό το θέμα; Ποια είναι η σημασία του για μένα; Ποιες είναι οι φιλοδοξίες μου σχετικά μ’ αυτό; Είμαι πρόθυμος να εξασκηθώ και να ετοιμαστώ αργά και σταδιακά προκειμένου να βρω αυτές τις μεγαλύτερες ικανότητες για τις οποίες μιλάνε εδώ;» Κάντε αυτές τις ερωτήσεις στον εαυτό σας, όμως μην δώσετε έτοιμες απαντήσεις. Αντίθετα, μείνετε με τα ερωτήματα ώστε μία βαθύτερη κατανόηση να μπορεί να αναδυθεί μέσα σας με τον καιρό. Όλα όσα είναι μεγαλειώδη στη ζωή θα σας διαφύγουν εάν τα επιζητάτε για εγωϊστικούς σκοπούς. Όλα όσα είναι γνήσια και ουσιαστικά θα γίνουν πικρά εάν επιδιώξετε να ικανοποιήσετε τις φιλοδοξίες σας ή τους προσωπικούς σας σκοπούς. Έτσι, οι Σοφοί παραμένουν κρυμμένοι για να υποστηρίξουν την εξέλιξή τους, να δώσουν κατάλληλα τα δώρα τους και να προστατέψουν τους εαυτούς τους από την καπήλευση του κόσμου.

Όσα περισσότερα γνωρίζετε, τόσο πιο διακριτικοί πρέπει να είσαστε. Όσο περισσότερα έχετε, τόσο μεγαλύτερη ικανότητα διάκρισης πρέπει να έχετε. Όσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητά σας, τόσο περισσότερο αυτοέλεγχο πρέπει να ασκείτε. Αυτό απαιτεί μεγάλη αυτοκάθαρση. Η Γνώση μέσα σας θα σας καθοδηγήσει να χρησιμοποιήσετε όλα τα μέρη του εαυτού σας κατάλληλα και αρμονικά και θα σας οδηγήσει να αναπτύξει κάποια μέρη του εαυτού σας για κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς. Δεν θα σας καθοδηγήσει να καλλιεργήσετε όλα τα μέρη του εαυτού σας γιατί αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Δεν θα σας ζητήσει να αναπτύξετε όλες τις ικανότητές σας σ’ ένα πολύ υψηλό λειτουργικό επίπεδο γιατί αυτό δεν είναι δυνατό.

Όμως, θα σας κατευθύνει να αναπτύξετε κάποιες εγγενείς ικανότητες και κάποιες δεξιότητες που σχετίζονται με τον ειδικό σας σκοπό στον κόσμο αυτή την εποχή. Ακόμη κι αν οι προθέσεις σας είναι αγνές, εάν οι άλλοι ανακαλύψουν τις αναπτυσσόμενες ικανότητές σας, θα προσπαθήσουν να σας χρησιμοποιήσουν για τους δικούς τους σκοπούς.

Μερικοί θα σας κάνουν ινδάλματα, κάποιοι θα προσπαθήσουν να σας ακολουθήσουν, κάποιοι θα σας δοξάσουν, και εντούτοις κάποιοι άλλοι θα προσπαθήσουν να κλέψουν από σας. Κάποιοι θα προσπαθήσουν να σας καταστρέψουν. Πολλοί θα σας κακολογήσουν. Αυτή η αλήθεια προκαλεί μεγάλο σοκ στον εξελισσόμενο μαθητή της Γνώσης που ανακαλύπτει απ’ την αρχή ότι η αναζήτησή του για Γνώση δεν επικροτείται από τους άλλους, ούτε καν από αυτούς που αγαπά ή εκτιμά. Αργότερα ανακαλύπτουν ότι η εξέλιξή τους αλλοιώνει τη γνώμη που έχουν οι άλλοι γι’ αυτούς και οι άνθρωποι γύρω τους αρχίζουν να ενεργούν με πολύ παράξενους τρόπους. Σταδιακά, θ’ ανακαλύψουν ότι το δώρο τους, το οποίο τώρα αργά αναδύεται μέσα στην επίγνωσή τους, πρέπει να προστατευτεί και να διασφαλιστεί και να δοθεί με ειδικό τρόπο σε συγκεκριμένα άτομα σε ειδικές στιγμές. Αυτό απαιτεί τεράστιο αυτοέλεγχο, γιατί κάθε άτομο είναι επηρρεπές στη δύναμη και την εξουσία προκειμένου ν’ αντισταθμίσει την αίσθηση της ανασφάλειας της υλικής ζωής.

Η φιλοδοξία κατοικεί μέσα σε κάθε άνθρωπο. Μέσα στον μαθητή της Γνώσης, πρέπει ν΄ανακαλύπτεται και να συλλαμβάνεται σε όλες τις εκφάνσεις της. Δεν πρέπει να εστιάσετε στη δύναμη αλλά στο πώς προσεγγίζετε τη δύναμη. Δεν πρέπει να επιδιώξετε να βρείτε τις ικανότητές σας, αλλά πρέπει να καλλιεργήσετε το πώς τις κατανοείτε. Όταν το επιτύχετε αυτό, και αυτό μπορεί πράγματι να πάρει πολύ χρόνο, τότε πράγματα μπορεί να σας δοθούν. Τότε αυτά θα καρποφορήσουν μέσα σας, και θα βρουν τους δικαιωματικούς τους παραλήπτες μέσα στον κύκλο των σχέσεών σας. Θα δώσετε σε κάποιους και δεν θα δώσετε σε κάποιους άλλους. Θα μιλήσετε σ’ αυτό το πρόσωπο αλλά όχι σ’ εκείνο το πρόσωπο. Θα δώσετε το δώρο σας κάπου και δεν θα το δώσετε κάπου αλλού. Αυτή η προσέγγιση δεν είναι κατανοητή για τον ανυποψίαστο παρατηρητή ούτε καν για τον σκεπτόμενο παρατηρητή, γιατί εκείνοι αντιλαμβάνονται τα πράγματα μόνο με βάση σ’ ένα σύνολο δεδομένων το οποίο οι ίδιοι δεν αμφισβήτησαν ούτε έζησαν βιωματικά ποτέ.

Η Ζωτική Ενέργεια μέσα σας μπορεί να επιφέρει ένα πραγματικό υλικό αποτέλεσμα. Μπορεί να επηρεάσει και να μεταβάλλει το υλικό περιβάλλον. Στο νοητικό περιβάλλον, μπορεί να πάρει τη μορφή σκέψεων, δυνάμεων ενέργειας, πανίσχυρων και αυτοτροφοδοτούμενων ιδεών, και τα λοιπά. Είναι μία δύναμη. Η Ζωτική Ενέργεια δεν είναι ταυτόσημη με τη Γνώση, γιατί η Ζωτική Ενέργεια δεν έχει ευφυία. Είναι σαν τον πηλό – της δίνετε μορφή, της δίνετε σχήμα και τη χρησιμοποιείτε για συγκεκριμένους σκοπούς. Είναι λεπτοφυής, γι’ αυτό οι περισσότεροι άνθρωποι δεν την αντιλαμβάνονται καν. Είναι διαπεραστική, γι΄αυτό είναι πολύ αποτελεσματική. Είναι παντού, γι’ αυτό μπορεί να τιθασευτεί και να χρησιμοποιηθεί. Υπάρχει μέσα σ’ όλα τα ζωντανά πλάσματα, γι’ αυτό η χρήση της είναι συμπαντική. Εάν καθοδηγηθείτε ν’ αναπτύξετε τη Ζωτική Ενέργεια μέσα σας, θα πρέπει να μάθετε ν’ ασκείτε μεγάλο αυτοέλεγχο.

Εάν η Γνώση δεν είναι οδηγός σας, σύμβουλός σας και ο αυτοέλεγχός σας, θα δημιουργήσετε δυσαρμονία, σύγχυση, απελπισία και αποτυχία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη δύναμη του σύμπαντος για προσωπικούς σκοπούς και να προσδοκάτε ότι θα πετύχετε κάτι αληθινής αξίας και σημασίας. Αυτή είναι μία αλήθεια συμπαντική. Επηρεάζει όλα τα νοήμονα όντα παντού.

Η δύναμη και η εξουσία, συνοδεύονται από μεγάλη ευθύνη και την ανάγκη αυτοελέγχου. Όταν αυτά ελλείπουν, η δύναμη είναι καταστροφική. Όταν αυτά είναι παρόντα, η δύναμη οδηγείται σε μία μεγαλύτερη και πιο ευεργετική προσπάθεια που μπορεί να έχει ένα μεγάλο και διαρκές αντίκτυπο όπου εφαρμοστεί. Εάν γίνετε ένας αληθινός μαθητής της Γνώσης, θ’ αρχίσετε επί συνεχούς βάσεως να αισθάνεστε πράγματα τα οποία σπανίως είχατε αισθανθεί μέχρι τώρα. Θα μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία της ζωής σ’ ένα πιο λεπτοφυές επίπεδο καθώς προετοιμάζεστε στα Βήματα της Γνώσης. Εδώ θα χρειαστείτε αληθινή καθοδήγηση γιατί θα χρειαστείτε να αναγνωρίσετε και να ξεκαθαρίσετε τις φιλοδοξίες σας, και αυτές που σας είναι ήδη γνωστές και εκείνες που θα αναδυθούν καθώς εξελίσσεστε.

Εδώ ο πειρασμός μπορεί να είναι πολύ μεγάλος. Εδώ δεν μπορείτε να διδάξετε οι ίδιοι τον εαυτό σας. Εδώ πρέπει να δεθείτε με τον δάσκαλό σας και να εμπιστευτείτε το δάσκαλό σας ότι θα σας καθοδηγήσει και θα σας προετοιμάσει, θα σας συγκρατήσει ή θα σας ωθήσει μπροστά.

Η Ζωτική Ενέργεια είναι μία δύναμη και έχει μεγάλη επίδραση σ’ αυτούς που δεν γνωρίζουν. Το αντίστοιχό της στο νοητικό περιβάλλον είναι η δύναμη των προβεβλημένων σκεπτομορφών. Στο υλικό περιβάλλον, η Ζωτική Ενέργεια ασκεί μία πραγματική δύναμη που κινεί τα πράγματα και δημιουργεί αντίκτυπο και αντίδραση. Κάποιος μπορεί να σας ρίξει κάτω με τη Ζωτική Ενέργεια ακόμη κι αν στέκεται στην άλλη άκρη του δωματίου. Κάποιος μπορεί να σας εξασθενήσει σωματικά χρησιμοποιώντας τη Ζωτική Ενέργεια παρόλο που μπορεί να στέκεται στην άλλη άκρη του δρόμου. Η Ζωτική Ενέργεια δεν είναι τόσο αποτελεσματική στο υλικό περιβάλλον όσο στο νοητικό περιβάλλον, όπου οι σκέψεις μπορεί να οδηγηθούν προς ένα άτομο που βρίσκεται χιλιάδες ακόμη και εκατομμύρια μίλια μακριά και να έχουν επίδραση. Αυτό είναι αλήθεια γιατί στο νοητικό περιβάλλον δεν υπάρχει καμία αντίσταση πέρα από την αντίσταση των αντίθετων ιδεών. Στο υλικό περιβάλλον, υπάρχει πολύ μεγάλη αντίσταση, όπως η αντίσταση που συναντάτε από ένα κινούμενο αντικείμενο.

Στο νοητικό περιβάλλον, δεν υπάρχει τίποτα που να επιδρά στην ταχύτητα μίας κινούμενης σκέψης εκτός από μία αντίθετη σκέψη. Και μία αντίθετη σκέψη πρέπει να γεννιέται από ένα νου που έχει επίγνωση του τι επιδρά πάνω του και μπορεί να ορθώσει μέσα του δύναμη στο νοητικό περιβάλλον για να αντισταθεί, να εμποδίσει ή να αποτρέψει την επιταχυνόμενη σκέψη από το να το προσεγγίσει.

Αυτό το αποκαλούμε νοητική ανίχνευση. Είναι μία μεγάλη ικανότητα. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ικανότητα εποικοδομητικά εάν δεν έχετε επιλεγεί και δεν έχετε προετοιμαστεί για πολύ μακρό διάστημα. Πρέπει να ξεκινήσετε να μαθαίνετε για τη Ζωτική Ενέργεια τώρα γιατί αντιπροσωπεύει μέρος αυτού που σας επηρεάζει ατομικά και αυτού που διαμορφώνει τον κόσμο σας. Γιατί είναι σημαντικό το πλαίσιο της πνευματικότητας; Γιατί αντιπροσωπεύει τον κόσμο στον οποίο ο Δημιουργός σας έστειλε.

Εάν έχετε μία πραγματική κατανόηση του σκοπού σας και μία αληθινή εμπειρία της σημασίας του, θα δείτε ότι όλα ταιριάζουν μέσα σ’ αυτό το θεολογικό πλαίσιο λόγω της φύσης της προέλευσής σας και του πεπρωμένου σας – εκεί απ’ όπου έχετε έρθει και εκεί που θα πάτε. Ο κόσμος που ζείτε είναι ένας τόπος όπου βρίσκεστε προσωρινά.Επομένως, εκεί απ’ όπου έχετε έρθει και εκεί όπου πάτε προσφέρουν το αληθινό νόημα της ύπαρξής σας εδώ. Η Ζωτική Ενέργεια είναι δύναμη που ελάχιστοι έχουν ανακαλύψει και ακόμα πιο λίγοι έχουν μάθει να χρησιμοποιούν εποικοδομητικά. Υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν σε κάποιες περιστάσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να την ελέγχουν. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη χρήση και τον έλεγχο. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τον ηλεκτρισμό, αλλά η ικανότητα ελέγχου του, επανακατεύθυνσής του και οδήγησής του αντιπροσωπεύει ένα μεγαλύτερο σύνολο ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Χρησιμοποιούμε τη δύναμη του ήλιου για να μεγαλώσουμε τροφές, αλλά μπορούμε να τιθασσεύσουμε τη δύναμη του ήλιου;

Μπορείτε να την ελέγξετε; Κανείς στην υλική ζωή δεν μπορεί να ελέγξει το μηχανισμό του σύμπαντος. Κανείς στην υλική ζωή δεν μπορεί να ελέγξει τον χρόνο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χρόνο, αλλά δεν μπορείτε να τον ελέγξετε πλήρως. Οι ανόητοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν όρια, ότι όλα υπάρχουν για κείνους για να τ’ αποκτήσουν, να τα κατακτήσουν ή να τα λάβουν.

Κανένα άτομο ή ομάδα ατόμων δεν μπορεί ν’ αποκτήσει έλεγχο του υλικού σύμπαντος γιατί όλοι υπάρχουν μέσα σε όρια. Μπορεί να σας φαίνεται ότι έχετε μεγάλη δύναμη και ικανότητα σε σύγκριση με άλλους ανθρώπους. Όμως, εάν το δείτε σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο, έχετε σημαντικούς περιορισμούς. Η γνώση των περιορισμών σας αντιπροσωπεύει μία όψη της Σοφίας.

Η γνώση του τι μπορείτε να αναπτύξετε και τι βρίσκεται πέρα από το εφικτό για σας αντιπροσωπεύουν μία όψη Σοφίας. Αυτά τα μαθαίνετε καθώς προχωράτε στο Δρόμο της Γνώσης γιατί εδώ αρχίζετε να διακρίνετε τις μεγαλύτερες δυνάμεις από τις μικρότερες δυνάμεις. Δεν μπορείτε να ελέγξετε τη Γνώση, το Γνωστικό Νου μέσα σας. Δεν μπορείτε να τον κατευθύνετε για να σας δώσει αυτά που θέλετε. Δεν μπορείτε να τον εστιάσετε για να έχετε τα αποτελέσματα που εσείς θέλετε.

Δεν μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για να επηρεάσετε άλλους. Γιατί; Γιατί είναι πιο δυνατή από σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε σχέση μαζί της. Μπορείτε να την αξιώσετε και πάλι στην συνειδητότητά σας. Μπορείτε να μάθετε να επανασχετίζεστε μαζί της κάνοντας τα βήματα στη Γνώση, αλλά δεν μπορείτε να την ελέγξετε. Μπορείτε να ελέγξετε μόνο την δική σας έκφραση γι’ αυτήν. Και αυτό βρίσκεται μέσα στο φάσμα της δικής σας ευθύνης.

Όμως, μη σκεφθείτε ούτε για μία στιγμή ότι αυτή είναι μία μικρή ευθύνη.

Πηγή: ploumistos.com Με πληροφορίες από το introduction-new-message

awakengr.com

Εναλλακτικά

 Όπως είπε κάποιος στοχαστής, «στο τέλος όλοι είμαστε μόνοι».

Ο Πάουλο Κοέλιο είπε ότι «ένας πολεμιστής του φωτός χρησιμοποιεί τη μοναξιά αλλά δε χρησιμοποιείται από αυτή». Μας έχουν μάθει ότι το φυσιολογικό και το υγιές είναι να ζούμε σε ζευγάρι, να κάνουμε οικογένεια, να περνάμε τον χρόνο μας με φίλους και συναδέλφους. Αλλά το να ζούμε και να περνάμε τον καιρό μας μοναχικά, οικειοθελώς, μπορεί να μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε μια νέα μορφή ευτυχίας μέσα μας.

Η μοναξιά είναι στην πραγματικότητα κάτι το φυσικό· όπως είπε κάποιος στοχαστής, «στο τέλος όλοι είμαστε μόνοι» και αυτό δεν είναι κακό, δεδομένου ότι εμείς είμαστε η καλύτερη συντροφιά που μπορούμε να απολαύσουμε. Δε λέμε να μεταμορφωθούμε σε ερημίτες. Η κοινωνική ζωή και το να μοιραζόμαστε με τους άλλους είναι απολύτως αναγκαία, αλλά η απόλαυση κάποιου χρόνου μοναξιάς είναι εξίσου απαραίτητη.

Ζούμε κόντρα στον χρόνο, αλλά όταν είμαστε μόνοι μπορούμε να απολαμβάνουμε τα προσωπικά μας γούστα, ρυθμούς και σκέψεις. Μάθε να ακούς την εσωτερική σου φωνή, συλλογίσου και διαλογίσου ήρεμα, και τότε θα ανακαλύψεις ότι η μοναξιά είναι μεγάλη συντρόφισσα.

Για να ξαναγυρίσουμε στον X. Ντ. Θορό, στο βιβλίο του Γουόλντεν ή για τη ζωή στα δάση, ο Αμερικανός αυτός εξερευνητής δήλωνε τα εξής για τη μοναξιά: «Βρίσκω ωφέλιμο το να είμαι μόνος τον περισσότερο καιρό. Το να είμαι με παρέα, ακόμα κι αν είναι η καλύτερη, μετατρέπεται γρήγορα σε πηγή κόπωσης και κατασπατάλησης. Με ευχαριστεί να είμαι μόνος. Ποτέ δε βρήκα τόσο συντροφική παρέα όπως η μοναξιά. Σχεδόν πάντα είμαστε περισσότερο μόνοι όταν βρισκόμαστε ανάμεσα σε ανθρώπους παρά όταν μένουμε στο δωμάτιό μας.Ένας άνθρωπος που σκέφτεται ή εργάζεται είναι πάντα μόνος, όπου και να βρίσκεται. Η μοναξιά δε μετριέται με τα μίλια της απόστασης που χωρίζουν κάποιον από τους συνανθρώπους του».

ΑΛΜΠΕΡΤ ΑΪΝΣΤΑΪΝ
85 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΑΛΛΑΝ ΠΕΡΣΥ

Εναλλακτικά

Η λέξη “μάνταλα” (mandala) είναι από την κλασική ινδική γλώσσα, τα Σανσκριτικά. Μπορεί να μεταφραστεί με την λέξη “κύκλος”, όμως μια μάνταλα είναι πολύ περισσότερο από ένα απλό σχήμα. Αντιπροσωπεύει την ΟΛΟΤΗΤΑ και μπορεί να θεωρηθεί ως υπόδειγμα για την οργανωτική δομή της ίδιας της ζωής – ένα κοσμικό διάγραμμα που μας θυμίζει την σχέση μας με το άπειρο, τον κόσμο που εκτείνεται πέρα ​​από τα δύο και μέσα στο σώμα και το μυαλό μας.

Περιγράφοντας τόσο την υλική όσο και ηθική πραγματικότητα, η μάνταλα εμφανίζεται σε όλες τις πτυχές της ζωής: τους ουράνιους κύκλους που ονομάζουμε Γη, Ήλιος ή και το Φεγγάρι, καθώς και τους εννοιολογικούς κύκλους των φίλων, της οικογένειας και της κοινότητας.

Η μάνταλα είναι μία ολοκληρωμένη δομή που οργανώνεται γύρω από ένα ενωτικό κέντρο. Όπως διαπιστώνει ο Bailey Cunningham στο έργο του ” Ταξίδι στο Κέντρο “, η ολοκληρωμένη άποψη για τον κόσμο που εκπροσωπείται από τα μάνταλα, ενώ πολύ αγκαλιάστηκε από ορισμένες ανατολικές θρησκείες, έχει πλέον αρχίσει να εμφανίζεται στους Δυτικούς θρησκευτικούς και κοσμικούς πολιτισμούς.

Η συνειδητοποίηση των μάνταλα, μπορεί να έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας, τον πλανήτη μας, και ίσως ακόμη και το δικό μας σκοπό της ζωής, δημιουργώντας μία αίσθηση ελευθερίας, αγάπης και ενότητας.

Η δημιουργία ομάδας μάνταλα είναι μια ενοποιητική εμπειρία κατά την οποία οι άνθρωποι μπορούν να εκφραστούν ατομικά μέσα σε μια ενιαία δομή. Τα εργαστήρια σχεδίου μάνταλα για τα παιδιά, περιλαμβάνουν τη δημιουργία μιας ομάδας απλών μάνταλα. Οι μαθητές απολαμβάνουν τη δημιουργία ατομικών μάνταλα που έχουν ενσωματωθεί σε ένα μεγαλύτερο έργο τέχνης.

Η δημιουργία ομάδας μάνταλα μπορεί να είναι μια ευχάριστη δραστηριότητα με φίλους και άλλα αγαπημένα πρόσωπα. Μπορεί επίσης να προσφέρει ένα εξαιρετικό κλείσιμο σε ένα γεγονός, είτε καλλιτεχνικό είτε κοινωνικό.Αυτές οι φωτογραφίες του ροκ σε μια παραλία μάνταλα ελήφθησαν από Mary Ann Rolfe. Η μάνταλα έγινε στο αποκορύφωμα της εβδομάδας εργαστήριο, τον Αύγουστο του 1998 Findhorn στο βόρειο τμήμα της Σκωτίας.Mary Ann γράφει για την εμπειρία: ”

Τα μάνταλα χρησιμοποιούνται σε πολλές θρησκευτικές παραδόσεις. Ένας χριστιανός καλόγερος τον 12ο αιώνα, δημιούργησε πολλά όμορφα μάνταλα ώστε να εκφράσει τα οράματα και τις πεποιθήσεις του. Στην Αμερική, οι αυτόχθονες πολιτισμοί, έχουν δημιουργήσει τροχούς και μάνταλα άμμου.

Το κυκλικό ημερολόγιο των Αζτέκων ήταν τόσο μια συσκευή χρονομέτρησης και θρησκευτικής έκφρασης των αρχαίων Αζτέκων.

Στην Ασία, το ταοϊστικό σύμβολο “yin-yang” αντιπροσωπεύει την ενότητα καθώς και την αλληλεξάρτηση. Στο Θιβέτ το μάνταλα είναι συχνά ιδιαίτερα περίπλοκες εικόνες θρησκευτικής σημασίας που χρησιμοποιούνται για διαλογισμό. Διαφορετικές κουλτούρες, παρόμοιες εκφράσεις. Και οι δύο, Ινδιάνοι Ναβάχο και Θιβετιανοί μοναχοί, δημιουργούν μάνταλα άμμου για να αποδείξουν την παροδικότητα της ζωής.

Στο αρχαίο Θιβέτ, ως μέρος μιας πνευματικής πρακτικής, δημιούργησαν μοναχοί περίπλοκα μάνταλα με ξανθή άμμο από θρυμματισμένους ημιπολύτιμους λίθους. Η παράδοση συνεχίζεται μέχρι σήμερα, όπου οι μοναχοί ταξιδεύουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς σε όλο τον κόσμο για να δημιουργήσουν μάνταλα άμμου και να εκπαιδεύσουν ανθρώπους στον πολιτισμό του Θιβέτ.

Η δημιουργία μιας μάνταλα άμμου απαιτεί πολλές ώρες και μέρες για να ολοκληρωθεί. Κάθε μάνταλα περιέχει πολλά σύμβολα που πρέπει να αναπαραχθούν τέλεια κάθε φορά. Όταν η μάνταλα τελειώσει, για να συμβολίσουν την παροδικότητα όλων των πραγμάτων, οι μοναχοί συγκεντρώνονται σε μία πολύχρωμη τελετή, όπου οι κόκκοι της άμμου σαρώνονται και χύνονται σε ένα κοντινό ποτάμι ή ρέμα έτσι ώστε τα νερά να μεταφέρουν τις θεραπευτικές ενέργειες σε όλο τον κόσμο.

Η ενέργειά αυτή, συμβολίζει τον κύκλο της ζωής. Ένα κόσμο μακριά, οι Ναβάχο, επίσης δημιουργούσαν έργα ζωγραφικής παροδικής άμμου που χρησιμοποιούνται σε πνευματικά τελετουργικά – με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιούνται από τους Θιβετιανούς.

Ένα τελετουργικό “ζωγραφικής στην άμμου” από τους Ναβάχο μπορεί να διαρκέσει από πέντε έως εννέα ημέρες και το δημιουργήματά τους κυμαίνονται στο μέγεθος 3 με 15 πόδια ή περισσότερο.

Εκπροσωπώντας το ίδιο το σύμπαν, μια μάνταλα είναι τόσο ο μικρόκοσμος και ο μακρόκοσμος, και είμαστε όλοι μέρος του περίπλοκου σχεδίου του.

Η μάνταλα είναι κάτι περισσότερο από μια εικόνα που μπορούμε να δούμε με τα μάτια μας.

Είναι μια πραγματική στιγμή.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όχημα για να εξερευνήσετε την τέχνη, την επιστήμη, τη θρησκεία και την ίδια τη ζωή.

Η μαντάλα περιέχει μια εγκυκλοπαίδεια του πεπερασμένου και έναν οδικό χάρτη προς το άπειρο.

Ο Carl Jung είπε ότι συμβολίζει το “ασφαλές καταφύγιο της εσωτερικής συμφιλίωσης και της πληρότητα”. Πρόκειται για “μια σύνθεση των διακριτικών στοιχείων σε ένα ενοποιημένο σύστημα που αντιπροσωπεύει τη βασική φύση της ύπαρξης”. Ο Carl Jung χρησιμοποίησε τα μάνταλα για την προσωπική ανάπτυξη του και έγραψε για τις εμπειρίες του.

Λέγεται από τους Θιβετιανούς Βουδιστές ότι η μάνταλα αποτελείται από πέντε “Εξοχότητες”. Αυτές είναι : Ο δάσκαλος, το μήνυμα, το κοινό, η περιοχή και ο χρόνος. Ένα κοινό ή “θεατής” είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί μια μάνταλα. Όπου δεν υπάρχεις εσύ, δεν υπάρχει μάνταλα.

Η σημασία των Χρωμάτων

Κόκκινο

Σημαντικό για τους προγόνους μας, γιατί συμβόλιζε τη ζωή.
Εκφράζει τη χαρά, την υγεία, τον θρίαμβο της ζωής.
Το πνεύμα των αγιογράφων του μεσαίωνα.
Το κόκκινο αποτελεί τη φωτεινή πυράκτωση, την φωτεινή δραστηριότητα.
Για του Εβραίους, το κόκκινο χρησιμοποιείται σε μια ποικιλία των εκφράσεων και προέρχεται από τη λέξη «φράγμα» που σημαίνει αίμα. Ωστόσο, κατά μία έννοια, στα Εβραϊκά, το αίμα σημαίνει ζωή.

Στην Ινδία, ο Brahma, ο δημιουργός του κόσμου, εκπροσωπήθηκε στο κόκκινο.
Στην Ελλάδα, το κόκκινο συμβολίζει την αναγέννηση της αγάπης.
Στην Χριστιανική τέχνη, το κόκκινο συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή της φωτιάς, τροφοδότης του ρεύματος της αναγέννησης και τον καθαρισμό του νου.
Κόκκινα είναι τα ρούχα που φοριούνται από τον Πάπα την Παρασκευή, υπενθυμίζοντας την αγάπη του Χριστού για την ανθρωπότητα.
Κόκκινο είναι το χρώμα του αίματος και η φλόγα αντιπροσωπεύει την διαμάχη του Άρη, που είναι ο θεός της μάχης.
Πάρα πολύ φωτεινό, το κόκκινο είναι το σύμβολο της φωτιάς, αλλά ένα σκαθάρι φωτιά.
Είναι ένα σημάδι του θυμού.

Πορτοκαλί

Ενεργό και αναζωογονητικό το πορτοκαλί χρώμα, ξυπνά τις αισθήσεις, αυξάνει την ένταση των συναισθημάτων και προκαλεί ένα αίσθημα ευεξίας και καλό χιούμορ.
Στη θρησκευτική τέχνη, το πορτοκαλί συμβολίζει την αποκάλυψη της Παγκόσμιας Αγάπης.
Στον Χριστιανισμό, η συμβολική γλώσσα χρησιμοποιεί σαφράν ή πορτοκάλι να εκπροσωπεί την θεότητα που φωτίζει τα μυαλά των πιστών.
Βουδιστές μοναχοί φορούν φόρεμα σαφράν, και οι ιππότες του Αγίου Πνεύματος ένα σταυρό από πορτοκαλί βελούδο.
Το πορτοκαλί είναι το χρώμα που χρησιμοποιούσαν οι Επικούρειοι.
Συνδυάζει την απόλαυση του καλού γούστου της πραγματικής ζωής.
Ξυπνά τις αισθήσεις του σώματος.
Πορτοκαλί, είναι το χρώμα του δεύτερου τσάκρα κατά την Ινδουιστική παράδοση.

Κίτρινο

Συμβολίζει πνευματικό φως.
Θα θυμίζει το μέλι. Ο προφήτης Ησαΐας μας λέει: “Όποιος έρχεται να αποκρούσει το κακό και να αποκαταστήσει το καλό, τρώει μέλι και βούτυρο”.
Όντας θείο, το κίτρινο χρυσό στη Γη γίνεται το χαρακτηριστικό για τους πρίγκιπες και βασιλιάδες που διακηρύσσουν την ιερή προέλευση της εξουσίας τους.
Στην Κίνα, το κίτρινο είναι το χρώμα των αυτοκρατόρων.
Το κίτρινο μπορεί επίσης να οδηγήσει σε εγωισμό, στην υπερηφάνεια και είναι το τεκμήριο όπου η αγάπη έχει ξεχαστεί.

Το κίτρινο είναι το χρώμα του ήλιου.
Έγινε το χαρακτηριστικό των ηλιακών θεοτήτων, όπως ο Απόλλων, και ο Αιγύπτιος θεός των θεών και των θεών του ήλιου μεταξύ των Ίνκα και των Αζτέκων.
Στην αιγυπτιακή μυθολογία, η θερμότητα και διεισδυτικές ακτίνες του ήλιου πιστεύεται ότι είναι σπέρμα του θεού του χρυσού Rha.
Για τους Ινδιάνους Τσερόκι, το κίτρινο σχετίζεται με την ιερή φωτιά της προεξόφλησης, τη δύναμη της ανθρώπινης διαίσθησης για να ενημερωθεί από το Δημιουργό για το δίκαιο με τις προσπάθειές του.

Πράσινο

Σύμβολο των εργασιών που διεξάγονται για την αναγέννηση του ανθρώπου και κατ΄ επέκταση της φιλανθρωπίας.
Στην Ινδία, το πράσινο είναι το χρώμα του θεού Γκανέσα, ξάδελφος του ελληνικού Ερμή, που συνδέονται με τον τομέα της δημιουργίας.
Καταπραϋντικό, δροσιστικό, τονωτικό, το πράσινο είναι το χρώμα των φαρμακοποιών και των γιατρών του Μεσαίωνα.
Το έμβλημα της αιωνιότητας και της αναγέννησης, το αιγυπτιακό σκαραβαίο, εννοείται, όπως όταν ήταν πράσινο, αναγέννηση χρειάζεται να ανέβουν στην πνευματική ζωή.
Άμφια για χριστιανούς ιερείς έχουν χρώμα πράσινο μεταξύ την τρίτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή.
Τα υφαντά από πράσινο θυμούνται τη ζωή του Χριστού από την ανάσταση του “Υιού”.

Μπλε

Στην ιερή γλώσσα της Αιγύπτου, το μπλε χρώμα συμβολίζει την αθανασία.
Στην Ελλάδα, οι ιερείς του Χρόνου, του άρχοντα του χρόνου, ήταν ντυμένος στα μπλε.
Το μπλε καταπραΰνει, ηρεμεί βαθιά.
Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του Δία και της Ήρας, ο θεός και θεά του ουρανού ανάμεσα στους Ρωμαίους.
Οι πρώτοι χριστιανοί επέλεξαν το μπλε για να συμβολίσουν τον Θεό Πατέρα.
Η χριστιανική εκκλησία σήμερα χρησιμοποιείται πιο συχνά, ως το χρώμα της Θεοτόκου.
Στη θρησκευτική τέχνη, είναι σύνηθες να εκπροσωπήσει την Παναγία φορώντας ρούχα από διάφορες αποχρώσεις του μπλε.
Το μπλε, ως σύμβολο του νερού, καθαρίζει, θρέφει και αναζωογονεί.
Μεταμορφώνει τις ουσίες στον διαλύτη.
Το νερό χρησιμοποιείται για να αγιάσει, να βαφτίσει, είναι μία αφιέρωση στη ζωή.

Μωβ

Στη χριστιανική εκκλησία, είναι το χρώμα των αμφίων που φοριούνται από τους επισκόπους.
Μωβ ήταν το σήμα του πένθους στο δικαστήριο της Γαλλίας.
Σύμβολο της πνευματικότητας.
Ο Χριστιανισμός είναι ο γάμος μέσα στον Ιησού Χριστό, ο άνθρωπος με την ουράνια παρουσία του Πνεύματος.
Την Παρασκευή, η εκκλησιαστική χορωδία είναι ντυμένη με μωβ χρώμα.
Ο Ιησούς Χριστός φέρνει το μωβ φόρεμα κατά τη διάρκεια του Πάθους, που σημαίνει ότι έχει αναλάβει πλήρως την ενσάρκωση του και ότι με τη θυσία του, ο υιός του ανθρώπου επιστρέφει στα Ουράνια, σαν Πνεύμα άφθαρτο.

Μαύρο

Είναι η αντίθεση του άσπρου.
Είναι το χρώμα του πένθους στη Δύση, και όμως συνάμα είναι η προέλευση,το σύμβολο της γονιμότητας, το χρώμα από τις θεές της γονιμότητας και τις μαύρες Μαντόνες.
Εκπροσωπώντας τον υπόκοσμο, μαύρη είναι η κοιλιά της γης όπου η αναγέννηση λαμβάνει χώρα στον κόσμο.
Συχνά, είναι ένα από τα σύμβολα του σκότους και της ακαθαρσίας, γίνεται στη συνέχεια η μη εκδήλωση και παρθενία υψίστης σημασίας.
Είναι το χρώμα που προηγείται της Δημιουργίας, σε όλες τις θρησκείες.
Όπως και το χειμώνα καλεί την άνοιξη, το μαύρο θυμίζει την υπόσχεση της ανανέωσης της ζωής.

Λευκό

Είναι το χρώμα της ενότητας, της καθαρότητας.
Στην Ινδία, το λευκό συνδέεται με τελετές κηδείας και σε πολλές χώρες της Ασίας, τα στεφάνια είναι λευκά και τα λουλούδια που χρησιμοποιούνται ως προσφορές για τους αγίους που έχουν μετενσαρκωθεί.
Αυτό είναι το χρώμα της αγνότητας. Αυτή είναι η αρχική έννοια της παρθενικής θείας κοινωνίας. Λευκό είναι το φόρεμα της νύφη που πηγαίνει στο γάμο ως αγνή και παρθένος.
Από τη σημαία του Βατικανού, το λευκό συνδέεται με το χρυσό που αντιπροσωπεύει το βασίλειο του Θεού στη Γη.

Χρυσό

Εκπροσωπεί το φως του ήλιου ως ένα σύμβολο του φωτός που εκδηλώνεται.
Οι εικόνες του Βούδα είναι χρυσές, υπογράφουν τον διαφωτισμό και την απόλυτη τελειότητα.
Το χρυσό, εκφράζει τη γνώση. Επίσης, αναφέρεται στη τελειότητα.
Στην αλχημεία, όταν μετατρέπει το μόλυβδο σε χρυσό, συμβολίζει την μεταμόρφωση του ανθρώπου σε θεία συνείδηση ​​του Θεού.
Χρυσό είναι το μέταλλο των βασιλέων και αυτοκρατόρων, όχι μόνο στη Δύση αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.
Θυμίζει τον ήλιο και όλα συμβολισμό του, δηλαδή την γονιμότητα, τον πλούτο, την κυριαρχία, την ακτινοβολία, το κέντρο της ζεστασιάς, την αγάπη, τα δώρα του φωτός και της γνώσης.

Πηγή: https://crystalsandmandalas.wordpress.com

holisticfreedom.org

 

Εναλλακτικά

Οι άνθρωποι είναι είτε υλιστές είτε πνευματικοί; Στην πραγματικότητα είναι και τα δύο μαζί .(OSHO)

Το ανθρώπινο γένος έζησε πιστεύοντας είτε στην πραγματικότητα της ψυχής και στην απατηλότητα του υλικού κόσμου, ή στην αλήθεια του υλικού κόσμου και στην απατηλότητα της ψυχής. Μπορεί να διακρίνει κάποιος τους ανθρώπους του παρελθόντος σε εκείνους που ήταν υλιστές και σε εκείνους που ήταν πνευματικοί. Κανείς, όμως, δεν ασχολήθηκε με το να εξετάσει την πραγματικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Είμαστε και τα δυο μαζί. Δεν είμαστε απλά μόνο πνευματικότητα, ούτε απλά αίσθηση, ούτε μόνον ύλη είμαστε. Συνθέτουμε μια καταπληκτική αρμονία μεταξύ ύλης και αίσθησης. Ή ίσως η ύλη και η αίσθηση να μην είναι δύο πράγματα αλλά δυο οπτικές μιας πραγματικότητας: Η ύλη είναι το περίβλημα της αίσθησης και η αίσθηση είναι η εσωτερικότητα της ύλης.

Αλλά δεν υπήρξε ούτε ένας φιλόσοφος, σοφός ή θρησκευτικός μύστης στο παρελθόν ο οποίος να κήρυξε την ενότητα αυτή. Αρέσκονταν όλοι στο να διαιρούν την ανθρώπινη ύπαρξη χαρακτηρίζοντας τη μια πλευρά της ρεαλιστική και την άλλη όχι. Η τάση αυτή δημιούργησε μια ατμόσφαιρα σχιζοφρένειας σε όλη τη γη.

Δεν μπορεί κάποιος να ζήσει μόνο ως σώμα. Αυτό εννοούσε ο Ιησούς όταν έλεγε: «Ούκ επ’ άρτω μόνον ζήσεται άνθρωπος». Αλλά αυτή δεν είναι παρά η μισή αλήθεια. Χρειάζεσαι συνείδηση, είναι αλήθεια ότι δεν μπορείς να ζήσεις μόνο με ψωμί, αλλά δεν μπορείς να ζήσεις και χωρίς ψωμί.

Η ύπαρξή σου έχει δύο διαστάσεις, και οι δυο διαστάσεις θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες, θα πρέπει να τους δίνονται οι ίδιες δυνατότητες για να αναπτυχθούν. Αλλά το παρελθόν ευνοούσε το ένα έναντι του άλλου. Ο άνθρωπος ως σύνολο δεν έγινε ποτέ αποδεκτός.

Αυτό προκάλεσε δυστυχία, θλίψη, κατάθλιψη, και έναν φοβερό σκοταδισμό, μια νύχτα η οποία διήρκεσε επί χιλιάδες χρόνια, και φαίνεται πως δεν έχει τέλος. Εάν υπακούσεις στις ανάγκες του σώματος σου μόνο, τότε καταδικάζεις τον εαυτό σου σε μια ανούσια ύπαρξη. Και αν δεν ακούσεις το σώμα σου, τότε υποφέρεις, πεινάς, είσαι φτωχός, είσαι διψασμένος. Εάν ακούσεις μόνο τη συνείδησή σου, θα αναπτυχθείς μόνο κατά το ήμισυ. Ο εσωτερικός σου κόσμος θα προοδεύσει, αλλά το σώμα σου θα ζαρώσει και η ισορροπία θα χαθεί. Και επί της ισορροπίας αυτής στηρίζεται η υγεία σου- στην ισορροπία είναι η πληρότητα, στην ισορροπία είναι η χαρά, το τραγούδι και ο χορός.

Ο υλιστής έχει επιλέξει να ακούει μόνο τις ανάγκες του σώματος, και κωφεύει ολοκληρωτικά απέναντι σε ό,τι αφορά τις ανάγκες του εσωτερικού του κόσμου. Το τελικό αποτέλεσμα είναι αξιόλογη επιστήμη, προηγμένη τεχνολογία, κοντολογίς μια ευημερούσα κοινωνία, μια αφθονία υλικών και εγκόσμιων αγαθών. Και εν τω μέσω αυτής της αφθονίας βρίσκεται ένα φτωχό ανθρώπινο πλάσμα, χωρίς ψυχή, εντελώς χαμένο, χωρίς να ξέρει ποιος είναι, έχοντας την αίσθηση ότι αποτελεί ένα λάθος ή ένα έκτρωμα της Φύσης.

Αν η ανάπτυξη του εσωτερικού κόσμου δεν συμβαδίζει από κοινού με τον πλούτο του υλικού κόσμου, το σώμα γίνεται βαρύ και η ψυχή εξασθενεί. Επιβαρύνεσαι από τις ίδιες τις επινοήσεις σου, από τις ίδιες τις ανακαλύψεις σου. Αντί να δημιουργούν μια όμορφη ζωή για εσένα, δημιουργούν το πλαίσιο μιας ζωής η οποία ως τέτοια κρίνεται ανάξια εκ μέρους των έξυπνων ανθρώπων.

Η Ανατολή κατά το παρελθόν επέλεξε την πνευματικότητα και καταδίκασε την ύλη και καθετί το υλικό, συμπεριλαμβανομένου του σώματος, το οποίο θεωρούσε ως κάτι το απατηλό. Το χαρακτήρισαν ψευδαίσθηση, οφθαλμαπάτη στην έρημο που φαίνεται πως υπάρχει, ενώ στην πραγματικότητα ισχύει το αντίθετο. Η Ανατολή δημιούργησε έναν Γκαουτάμα Βούδα, έναν Μαχαβίρα, έναν Παταντζάλι, έναν Καμπίρ, έναν Φαρίντ, έναν Ραϊντάς, δηλαδή μια ακολουθία ανθρώπων με μεγάλη εσωτερική ενσυναίσθηση, με έντονη πνευματικότητα. Δημιούργησε, όμως, και εκατομμύρια φτωχών ανθρώπων, πεινασμένων, λιμοκτονούντων, οι οποίοι πεθαίνουν σαν τα σκυλιά, χωρίς να διαθέτουν αρκετό φαγητό, χωρίς καθαρό πόσιμο νερό, χωρίς ρούχα και χωρίς στέγη.

Παράξενη κατάσταση. Στις ανεπτυγμένες χώρες αναγκάζονται κάθε έξι μήνες να πετούν τρόφιμα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων στον ωκεανό, απλά επειδή περισσεύουν. Δεν θέλουν να παραφορτώσουν τις αποθήκες τους, δεν θέλουν να μειώσουν τις τιμές τους και να καταστρέψουν την οικονομική τους δομή. Από τη μια, στην Αιθιοπία χίλιοι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε ημέρα, και από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταστρέφει πολύ μεγάλες ποσότητες φαγητού, το κόστος των οποίων ανέρχεται σε εκατομμύρια δολάρια. Αυτό δεν είναι το κόστος του φαγητού, αλλά το κόστος της μεταφοράς και της ρίψης στον ωκεανό. Ποιος ευθύνεται γι’ αυτήν την κατάσταση;

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στη Δύση αναζητά την ψυχή του και διαπιστώνει ότι μέσα του είναι κενός, χωρίς αγάπη, χωρίς πόθο, χωρίς κάποια προσευχή. Δεν έχει αίσθηση πνευματικότητας, κανένα αίσθημα για τους άλλους ανθρώπους, κανένα σεβασμό για τη ζωή, για τα πουλιά, για τα δένδρα, για τα ζώα. Η καταστροφή είναι γι’ αυτόν τόσο εύκολη! Η Χιροσίμα και το Ναγκασάκι δεν θα συνέβαιναν ποτέ εάν οι άνθρωποι δεν εκλαμβάνονταν απλά ως αντικείμενα. Τόσα πολλά πυρηνικά όπλα δεν θα είχαν σωρευτεί εάν ο άνθρωπος εκλαμβανόταν ως ένας κρυμμένος θεός, ως ένα κρυμμένο μεγαλείο, το οποίο δεν έπρεπε να καταστραφεί, αλλά να ανακαλυφθεί· όχι να καταστραφεί, αλλά να οδηγηθεί στο φως, το σώμα να αποτελεί έναν ναό του πνεύματος. Αν, όμως, ένα ανθρώπινο ον εκληφθεί αποκλειστικά ως ύλη, ως φυσική, ως χημεία σαν ένας σκελετός καλυμμένος με δέρμα, τότε με τον θάνατο πεθαίνουν τα πάντα και δεν μένει τίποτε. Κάπως έτσι είναι δυνατόν για έναν Αδόλφο Χίτλερ να σκοτώσει έξι εκατομμύρια ανθρώπους, εάν ο, άνθρωπος δεν είναι παρά ύλη, δεν τίθεται καν το ερώτημα να το σκεφθούμε δεύτερη φορά.

Η Δύση στην πορεία προς αναζήτηση της υλικής αφθονίας, έχασε την ψυχή της, την εσωτερικότητα της. Περιστοιχιζόμενη από την έλλειψη νοήματος, την ανία,τη μελαγχολία, δεν μπορεί να βρει την ανθρωπιά της. Όλη η επιτυχία την οποία έχει σημειώσει η επιστήμη αποδεικνύεται άχρηστη, επειδή το σπίτι είναι γεμάτο πράγματα, αλλά το αφεντικό του σπιτιού λείπει. Στην Ανατολή, το τελικό αποτέλεσμα αιώνων θεώρησης του υλικού κόσμου ως ψευδαίσθησης και του εσωτερικού κόσμου ως πραγματικότητας, ο κύριος του σπιτιού είναι ζωντανός, αλλά το σπίτι είναι άδειο. Είναι δύσκολο να χαρείς με πεινασμένα στομάχια γύρω σου, με άρρωστα σώματα, με τον θάνατο να σε περιστοιχίζει.

Ο Ζορμπάς ο Βούδας είναι η απάντηση. Αποτελεί τη σύνθεση σώματος και ψυχής. Συνιστά μια διακήρυξη ότι δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ ύλης και πνεύματος, ότι μπορούμε να είμαστε εξίσου πλήρεις. Μπορούμε να έχουμε καθετί που μπορεί να μας προσφέρει ο κόσμος, καθετί το οποίο μπορεί να παραγάγει η επιστήμη και η τεχνολογία, και μπορούμε ακόμη να έχουμε καθετί που ένας Βούδας, ένας Καμπίρ, ένας Νανάκ βρίσκει στο εσωτερικό του: τα άνθη της έκστασης, την ευωδία της ευσέβειας, τα φτερά της απόλυτης ελευθερίας.
Το σύνολο της ύπαρξης είναι τόσο υλικό όσο και πνευματικό ή ίσως μια ενέργεια η οποία εκφράζεται με δυο τρόπους: ως ύλη και ως πνευματικότητα. Όταν η ενέργεια εξαγνιστεί, εκφράζεται ως συνείδηση, όταν η ενέργεια είναι ακατέργαστη, μη εξαγνισμένη, πυκνή, εμφανίζεται ως ύλη. Το σύνολο, όμως, της ύπαρξης δεν είναι παρά ένα ενεργειακό πεδίο. Αυτή είναι η εμπειρία μου, δεν είναι η φιλοσοφία μου. Και υποστηρίζεται από τη σύγχρονη φυσική και από την έρευνα: η Ύλη είναι Ενέργεια.

Μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να συνδυάσει από κοινού τους δυο κόσμους. Δεν χρειάζεται να αποκηρύξουμε τον κόσμο αυτόν για να αποκτήσουμε τον άλλον, ούτε θα πρέπει να αρνηθούμε τον άλλο κόσμο προκειμένου να χαρούμε αυτόν. Στην πραγματικότητα το να έχεις μόνο τον ένα κόσμο, ενώ μπορείς να έχεις και τους δύο, ισοδυναμεί με το να είσαι αδικαιολόγητα φτωχός.

Ο Ζορμπάς ο Βούδας είναι η καλύτερη δυνατότητα. Θα ζήσουμε τη φύση μας στο έπακρο και θα τραγουδήσουμε τα τραγούδια αυτής της γης. Δεν θα προδώσουμε τη γη, και δεν θα προδώσουμε ούτε τον ουρανό. Θα διεκδικήσουμε όλα όσα έχει αυτή η γη, όλα τα άνθη και όλες τις χαρές, και θα διεκδικήσουμε ακόμη και τα άστρα του ουρανού. Θα διεκδικήσουμε για κατοικία μας όλη την πλάση.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
OSHO
Εκδόσεις ΕΝΑΛΙΟΣ

lecturesbureau.gr

Εναλλακτικά

Ο χώρος του σπιτιού σου δε δείχνει μόνο ποιος είσαι. Συχνά συμβάλει σε αυτό. Πώς είναι το σπίτι σου; Πώς το αισθάνεσαι, έχει φυσικό φως, έχει ισορροπία, μπορείς να χαλαρώνεις και να χαίρεσαι μέσα σε αυτό ή μήπως όχι;
Μάθε απλούς τρόπους και τα πέντε στοιχεία με τα οποία θα φέρεις ισορροπία, ροή και θετική ενέργεια στο σπίτι σου.

Ξύλο, νερό, φωτιά, μέταλλο, γη
Αυτά είναι τα πέντε βασικά στοιχεία που σύμφωνα με το feng shui χρειάζεται να υπάρχουν σε ισορροπία στη γη, στο σώμα και στο σπίτι σου ώστε να ρέει η ενέργεια και να είσαι καλά σε όλους τους τομείς της ζωής σου.

Πολύ συχνά κάποιο στοιχείο λείπει από το σπίτι σου ρίχνοντας την ενέργεια, ενώ κάποιο άλλο υπάρχει σε υπερβολικό βαθμό προκαλώντας εντάσεις, στασιμότητα, έλλειψη η λιμνάζουσα ενέργεια.

Όμως, πώς θα καταλάβεις αν ο χώρος σου είναι ισορροπημένος;
Ο ένας τρόπος είναι να παρατηρήσεις προσεκτικά και να δεις ποιο στοιχείο υπερτερεί και ποιο λείπει.

Αν χρειάζεσαι βοήθεια, υπάρχει κάποιος που θα σου πει σε τι κατάσταση είναι ο χώρος σου. Αυτός ο κάποιος που σπάνια κάνει λάθος είσαι εσύ, το υποσυνείδητο σου και το πώς αισθάνεσαι στον χώρο.

Ενστικτωδώς πάντα ξέρεις αν ένας χώρος, ένα δωμάτιο, ένα σπίτι είναι καλό για εσένα. Τώρα μπορείς όμως αυτή την πληροφορία να τη φέρεις στο συνειδητό σου.

Κάθισε αναπαυτικά, ακόμα και σε θέση διαλογισμού, σε κάποιο χώρο.
Συγκεντρώσου όσο μπορείς
Κλείσε τα μάτια σου και κάνε έναν κύκλο αναπνοών με εισπνοή, εκπνοή από τη μύτη μέχρι να ησυχάσει όσο περισσότερο γίνεται το μυαλό.
Τώρα, άνοιξε τα μάτια σου και κοίταξε προσεκτικά τον χώρο που βρίσκεσαι.
-Πώς αισθάνεσαι;
-Αισθάνεσαι χαλαρά ή κάτι σε ενοχλεί;
-Αισθάνεσαι τον χώρο ζωντανό και γεμάτο ενέργεια ή μπουχτισμένο με καθόλου ή με λιμνάζουσα ενέργεια;
-Πώς μυρίζει;
-Πώς φαίνεται;
-Τι σε ενοχλεί;
-Τι σε ευχαριστεί που το βλέπεις εκεί;

Κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να μετακινήσεις κάποια έπιπλα, να αλλάξεις κουρτίνες ώστε να μπει περισσότερο φυσικό φως και φρέσκος αέρας και να ζωντανέψει ο χώρος σου.
Κάποιες άλλες φορές χρειάζεται κάτι να αφαιρέσεις ή να προσθέσεις για να έρθει η ισορροπία των πέντε στοιχείων στον χώρο. Τα κατάλληλα στοιχεία στα κατάλληλα σημεία θα βοηθήσουν στο να έρθουν όλα όσα ζητάς στη ζωή σου.

Ξύλο
Το ξύλο αντιπροσωπεύεται από οτιδήποτε έχει να κάνει με βλάστηση. Φυτά εσωτερικού χώρου, πίνακες με φυτά ή θέα στο πράσινο, καλύπτουν την ανάγκη γι’ αυτό το στοιχείο.
Ένα ξύλινο τραπέζι ή μαξιλάρια με βαμβακερό κάλυμμα θα φέρουν αυτή την ενέργεια στον χώρο σου.
Όταν λείπει το στοιχείο του ξύλου, η ζωή σου είναι κολλημένη χωρίς εξελίξεις και ενδιαφέρον και ανάπτυξη. Το υπερβολικό στοιχείο του ξύλου, φέρνει εκρήξεις και τσακωμούς.

Φωτιά
Η φωτιά αντιπροσωπεύεται από την κανονική φωτιά στο τζάκι ή από τα κεριά που μπορεί να ανάβεις. Όμως, μπορεί να είναι και η εικόνα ενός ηλιοβασιλέματος σε έναν πίνακα ή φωτογραφία, ακόμα και μαξιλάρια με leopard-print. Θυμήσου ότι με το να έχεις ζωάκι στο σπίτι σου ενισχύεται το στοιχείο της φωτιάς.
Αν έχει πολύ φωτιά το σπίτι σου, τότε υπάρχουν εκνευρισμός, τσακωμοί, σπασμένα νεύρα, κακός ύπνος και καθόλου ξεκούραση. Η έλλειψη του στοιχείου της φωτιάς φέρνει έλλειψη φιλοδοξίας, χαμηλή αυτοεκτίμηση ενώ μειώνει την όρεξη για ζωή.

Διάβασε ακόμη: Feng Shui: 5 αντικείμενα που πρέπει να πετάξεις από το σπίτι σου σήμερα

Γη
Το στοιχείο της γης αντιπροσωπεύεται από το χώμα και την πέτρα. Ένας πέτρινος τοίχος στο σαλόνι ή ένα πέτρινο μονοπατάκι στον κήπο ενισχύουν το στοιχείο της γης.
Φωτογραφίες από βουνά ή κεραμικές γλάστρες στον χώρο βοηθούν στο να ενισχυθεί το συγκεκριμένο στοιχείο.
Το στοιχείο της γης βοηθάει στο να έρθει η σταθερότητα στη ζωή σου και να βρεις περισσότερη αρμονία και σταθερότητα στις σχέσεις σου. Αν υπάρχει σε υπερβολή το στοιχείο της γης τότε υπάρχει νωθρότητα και απάθεια.

Μέταλλο
Μήπως έχεις στο σπίτι σου κύπελλα ή μετάλλια από κάποιον αγώνα που συμμετείχες; Αν ναι, με αυτά ενισχύεις το στοιχείο του μετάλλου στον χώρο σου. Όπως και με τα μεταλλικά ή ακόμα καλύτερα τα χάλκινα αντικείμενα που μπορεί να υπάρχουν στον χώρο.
Με το μέταλλο αποκτάς περισσότερα χρήματα, πειθαρχεία αλλά και φινέτσα στη ζωή σου. Με υπερβολικό του στοιχείο του μέταλλου στον χώρο σου υπάρχει εκνευρισμός, παρορμητικότητα, λίγη σκέψη πριν τις πράξεις.

Νερό
Το νερό είναι ένα σημαντικό στοιχείο σε κάθε χώρο. Το να βάλεις ένα μικρό συντριβάνι στην είσοδο του σπιτιού σου είναι ένας καλός τρόπος για να προσελκύσεις ενέργεια και ζωντάνια στο σπίτι και τη ζωή σου αλλά και ηρεμία ή διαίσθηση όταν θα θέλεις να διαλογιστείς. Οι καθρέφτες ενισχύουν το στοιχείο του νερού όπως και οτιδήποτε γυάλινο.
Το να υπάρχει σε υπερβολή το στοιχείο του νερού φέρνει αύξηση του βάρους, σπατάλη και κατάθλιψη.
Με το να είναι σε έλλειψη, δεν υπάρχει ροή στη ζωή και στα θέματα σου.

http://anewlife.gr/

από την Καίτη Φαρμάκη

Εναλλακτικά

Ο αριθμός 22 σηματοδοτεί την επικείμενη εξέλιξη των πραγμάτων γι αυτόν που το παρατηρεί.

Οι άνθρωποι που τακτικά πέφτουν πάνω σε αυτό τον αριθμό δέχονται σημάδια από το σύμπαν πως μπορούν να κατέχουν οποιαδήποτε δεξιότητα και ότι μπορούν να ξεπεράσουν κάθε ανυπέρβλητο πρόβλημα-δεδομένου ότι βάζουν την καρδιά και το μυαλό τους σε αυτό.

Ο αριθμός 22, ένας από τους πιο ισχυρούς αριθμούς, συμβολίζει την τεράστια σοφία, την πνευματική φώτιση, την ένωση των δίδυμων φλογών, την εκδήλωση των ονείρων, την διαίσθηση, το φως, την αιώνια αγάπη και την υλοποίηση των ονείρων σε πραγματικότητα. Ένας αριθμός που χαρίζει στο άτομο τόσο σπουδαία δώρα δε θα έπρεπε να αποφεύγεται. Το να βλέπετε παντού το 22 είναι μια θαυμαστή επανάληψη. Αυτός ο αριθμός φανερώνεται για να μας οδηγήσει στον δρόμο της αγάπης και του φωτός.

Μας ενθαρρύνει να ακολουθήσουμε την διαίσθηση μας, να θριαμβεύσουμε πνευματικά. Μας λέει πως νικάμε τον πόλεμο κατά του εγωισμού μας και ανακουφίζει τις κακές επιρροές του μυαλού και της ψυχής μας. Είναι σημάδι αισιοδοξίας και ελπίδας και μας εγγυάται πως η τύχη είναι με το μέρος μας. Μπορούμε να πετύχουμε όλα τα όνειρα μας, υπό τον όρο πως οι προθέσεις μας παραμένουν αγνές.

Είναι επίσης συμπτωματικό της αρνητικής ενέργειας, όπως κάθε άλλο σημάδι. Μας ενημερώνει πως αναπαράγουμε πείσμα και άγχος μέσα μας και θα πρέπει να κάνουμε άμεσα βήματα για να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας, είτε μέσω του διαλογισμού είτε με κάποια άλλη θεραπευτική τεχνική. Η επιρροή της κατάθλιψης και της έντασης μπορεί να οδηγήσει σε πολλά προβλήματα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η δύναμη της διαίσθησης μας αναπτύσσεται εκθετικά υπό την καλοπροαίρετη παρουσία του αριθμού 22. Υπό αυτή την επήρεια θα πρέπει να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην έκτη αίσθηση μας. Αν έχουμε κολλήσει σε μια δύσκολη θέση και οι φωνές μέσα μας, μας δείχνουν ένα συγκεκριμένο δρόμο, πρέπει να τον ακολουθήσουμε. Δεν πρέπει να αφήσουμε την αναποφασιστικότητα μας να γίνει καλύτερη από εμάς. Αυτός ο αριθμός ενδυναμώνει την διαίσθηση-δείχνοντας μας την κατεύθυνση του φωτός και της αγάπης. Όλοι έχουμε φιλοδοξίες και όνειρα, αλλά σπανίως έχουμε την ευκαιρία να τα πραγματοποιήσουμε. Οι περισσότεροι δεν ανταποκρινόμαστε στους στόχους μας επειδή αγνοούμε τα διακριτικά σημάδια του σύμπαντος. Το να παραμελούμε κάτι που είναι ακριβώς μπροστά μας είναι ένα ανόητο λάθος. Όταν οραματίζεστε αυτόν τον αριθμό, βεβαιωθείτε πως ακολουθείτε τα όνειρα σας χωρίς δισταγμό. Σας λέει πως έχετε την υποχρέωση να κάνετε αυτά τα όνειρα πραγματικότητα και πως το σύμπαν θα συνωμοτήσει για να σας βοηθήσει να τα πετύχετε, μόνο αν τα επιδιώξετε. Ίσως επίσης αρχίσετε να έχετε ζωηρά όνειρα, που συμπεριλαμβάνουν κρυμμένα στοιχεία και μηνύματα. Βεβαιωθείτε πως τα ερμηνεύετε. Ο σκεπτικισμός είναι το αντίθετο του επιτεύγματος. Εμποδίζει την πνευματική εξέλιξη και διαφώτιση μας. Για να βρούμε τον σκοπό της ζωής μας, πρέπει να εξελιχθούμε και να επεκτείνουμε τους πνευματικούς ορίζοντες μας. Ο αριθμός 22 καταλύει τον πνευματικό φωτισμό μας έτσι ώστε να μπορούμε να βλέπουμε με σαφήνεια και να έχουμε εσωτερική γαλήνη. Το να βλέπετε το 22 παντού είναι μια χρυσή ευκαιρία να μετατρέψετε τα όνειρα σας σε πραγματικότητα και να καταλάβετε το αέναο φως και την αιώνια αγάπη. Βεβαιωθείτε πως δεν θα σας ξεφύγει αυτή η ευκαιρία. Δεν θέλετε να το μετανιώσετε στο μέλλον. Awakengr.com

Διαβάστε όλο το άρθρο: http://www.awakengr.com/vlepete-pantou-22-noima-tou-arithmou-22/

Εναλλακτικά

 Όλοι γνωρίζουμε ότι η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές. Και δεν έχει σημασία το ποιος είστε, είμαστε όλοι μαζί στη ρόδα που λέγεται ζωή. Οπότε όταν οι καιροί γίνονται δύσκολοι είναι σημαντικό να βρείτε τη δύναμη μέσα σας για να προχωρήσετε.

Αυτά τα 9 Μάντρας θα σας κρατήσουν στο σωστό μονοπάτι όταν νιώθετε πως έχετε χάσει την ισορροπία.

1) Αφήστε το παρελθόν

«Δεν μπορείτε να ξεκινήσετε το επόμενο κεφάλαιο αν συνεχώς διαβάζετε το προηγούμενο». Οτιδήποτε και αν έγινε αφήστε το να μείνει εκεί. Το παρόν είναι αυτό που έχει σημασία. Αποδεχθείτε το παρελθόν και μάθετε από αυτό, αλλά μην το αφήσετε να σας σταματήσει από το να προχωρήσετε στη ζωή σας.

2) Θυμηθείτε ποιοι πραγματικά είστε . «Κάποιες φορές χρειάζεται να πάτε έξω, να πάρετε λίγο αέρα και να υπενθυμίσετε στον εαυτό σας ποιοι είστε και που θέλετε να φτάσετε». Έχουμε πολυάσχολες ζωές και εστιάζουμε σε τόσα ασήμαντα πράγματα που κάποιες φορές ξεχνάμε ποιοι είμαστε και τι πραγματικά χρειαζόμαστε. Οπότε, κάντε ένα διάλειμμα και θυμηθείτε τι σας είναι πιο σημαντικό.

3) Ακούστε Μπορούμε να μάθουμε περισσότερα ακούγοντας και προσπαθώντας να κατανοήσουμε τους ανθρώπους αντί απλώς να ακούμε μόνο για να απαντήσουμε. Μάθετε να ακούτε κάποιον χωρίς να σκέφτεστε τι θα πρέπει να πείτε μετά.

4) Πιθανώς δεν είναι γραφτό. «Αν δεν ανοίγει, δεν είναι η πόρτα σας». Ανεξάρτητα από το ποσό σκληρά προσπαθήσετε για κάτι , κάποια πράγματα δεν είναι γραφτό να γίνουν. Πρέπει να αποδεχθείτε ότι ορισμένα ποτέ δεν αλλάζουν και προχωρήστε για καινούργιες ευκαιρίες.

5) Συνεχίστε να προχωράτε μπροστά. «Αν δεν σας αρέσει εκεί που βρίσκεστε, κινηθείτε. Δεν είστε δέντρο». Στην ζωή, πάντα έχετε επιλογή. Αν είστε σε μια άσχημη σχέση, φύγετε. Αν μισείτε τη δουλειά σας, παραιτηθείτε. Χρειάζεται να είστε θαρραλέοι για να αφήσετε αυτά που δεν κάνουν τη ζωή σας χαρούμενη.

6) Ανακατευτείτε με τους νεότερους «Κάποιες φορές χρειάζεται να μιλήσετε σε ένα παιδί τριών ετών για να καταλάβετε ξανά τη ζωή». Όλοι προσπαθούμε να είμαστε ορθολογιστές και πρακτικοί που τείνουμε να ξεχνούμε τα απλά πράγματα της ζωής. Ας γίνουμε όλοι παιδιά για μια μέρα και ας απολαύσουμε τη ζωή με όσο πιο αγνό και απλό τρόπο γίνεται!

7) Ακούστε την καρδιά σας «Μερικές φορές χρειάζεται να σταματήσετε να σκέφτεστε τόσο πολύ και απλώς να πάτε εκεί που σας κατευθύνει η καρδιά σας». Η υπερβολική σκέψη οδηγεί στον δισταγμό και στον θυμό. Είναι βασικό να ακούτε τα ένστικτα σας και να έρθετε σε επαφή με τα αληθινά συναισθήματα και τον σκοπό της ζωής σας. Εστιάστε περισσότερο στον εαυτό και στις επιθυμίες της καρδιάς σας.

8) Τα κακά πράγματα μπορούν να οδηγήσουν σε καλά. «Μερικές φορές τα κακά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή, μας βάζουν στο μονοπάτι όπου τα καλύτερα θα συμβούν». Είναι η αντίληψη μας που δημιουργεί την αρνητικότητα της ζωής. Τίποτα δεν είναι τόσο άσχημο όσο φαίνεται. Κάθε τι αρνητικό που γίνεται μπορεί να οδηγήσει σε κάτι θετικό. 9) Τα καλύτερα έρχονται. «Πάντα να θυμάστε ότι η τωρινή σας κατάσταση δεν είναι ο τελικός σας προορισμός.

Τα καλύτερα έρχονται». Καταλάβετε ότι η τωρινή σας κατάσταση δεν σημαίνει ότι το μέλλον σας θα είναι έτσι. Όλα περνάνε. Όλα αλλάζουν. Η ζωή συνεχώς κινείται, έτσι κι εσείς. Απλώς αναπνεύστε και περιμένετε.

awakengr.com

Εναλλακτικά

Αν αναζητάς το θεϊκό αναζήτησε πρώτα τον εαυτό σου
Αποσπάσματα από το βιβλίο του Osho «ταξίδι προς τα μέσα»

«Ονομάζω την αγάπη, το θεϊκό. Η προσευχή χωρίς αγάπη είναι ψεύτικη, άδεια, χωρίς νόημα. Χωρίς αγάπη, τα λόγια της προσευχής δεν έχουν καμία απολύτως αξία. Και χωρίς αγάπη, κανένας από όσους ενδιαφέρονται για το ταξίδι προς τα μέσα δεν θα μπορέσει ποτέ να φτάσει στο υπέρτατο.»

«Την ημέρα που εξαφανίζεται η σκιά του δικού σου εγώ, την ημέρα που δεν απομένει ούτε το εγώ ούτε το εσύ, εκείνη τη μέρα δεν χρειάζεται πια να αναζητήσεις το θεϊκό. Το θεϊκό θα έρθει να σε αναζητήσει.»

Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αναζητήσει το θεϊκό, επειδή δεν έχει τη δυνατότητα για τέτοια αναζήτηση. Όταν όμως κάποιος έχει γίνει έτοιμος να εξαφανιστεί, έχει γίνει έτοιμος να είναι ο κανένας, έχει γίνει έτοιμος να γίνει μια, κενότητα, τότε ασφαλώς θα τον βρει το θεϊκό.

Μόνο το θεϊκό μπορεί να αναζητήσει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναζητήσει το θεϊκό, επειδή ακόμα και στην αναζήτηση, είναι παρόν το εγώ. «Έχω χρήματα, έχω θέση στο κοινοβούλιο, έχω μεγάλο σπίτι. Τώρα απομένει ο τελευταίος στόχος. Θέλω να πετύχω το θεϊκό. Αυτή θα είναι η τελική μου νίκη.» Αυτή η αναζήτηση ξεκινάει από το ίδιο το εγώ.

Έτσι, θρησκευτικός άνθρωπος δεν είναι εκείνος που βάζει σκοπό την αναζήτηση του θεϊκού. Θρησκευτικός άνθρωπος είναι εκείνος που βάζει σκοπό την αναζήτηση του εγώ του. Κι όσο περισσότερο ψάχνει, τόσο περισσότερο θα ανακαλύπτει ότι το εγώ του δεν βρίσκεται καθόλου εκεί. Και την ημέρα που δεν απομένει πια το εγώ, εκείνη τη μέρα θα ανοίξει για εκείνον η πόρτα που κρύβει την αγάπη. Έτσι, το τελευταίο πράγμα είναι: Αναζήτησε τον εαυτό σου, όχι το θεϊκό. Δεν γνωρίζεις τίποτα για το υπέρτατο ον. Μην αναζητάς το θεϊκό, επειδή δεν έχεις ούτε την παραμικρή ιδέα σχετικά με το θεϊκό.

Πώς θα αναζητήσεις αυτό για το οποίο δεν έχεις ιδέα; Πού θα αναζητήσεις κάποιον, που δεν έχεις τη διεύθυνσή του; Πού θα αναζητήσεις κάποιον, για τον οποίο δεν έχεις καμία πληροφορία; Πού θα αναζητήσεις κάποιον, που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος και που δεν γνωρίζεις πού βρίσκεσαι; θα τρελαθείς! Δεν θα ξέρεις πού να κοιτάξεις.

Γνωρίζεις όμως ένα πράγμα. Γνωρίζεις αυτό το εγώ σου. Έτσι, πρώτα απ’ όλα πρέπει να αναζητήσεις αυτό το εγώ. Ανακάλυψε τι είναι, πού βρίσκεται και ποιος είναι αυτό το εγώ. Και καθώς το αναζητάς θα εκπλαγείς ανακαλύπτοντας ότι αυτό το εγώ δεν υπάρχει. Ήταν μια εντελώς λανθασμένη έννοια. Ήταν φαντασία σου ότι υπάρχει το εγώ, ήταν μια αυταπάτη που σε έτρεφε.

Υπάρχει στ’ αλήθεια αυτό το εγώ;
Ο άνθρωπος που βάζει σκοπό αυτή την εξερεύνηση, όχι μόνο δεν θα βρει κανένα εγώ, αλλά επίσης θα φτάσει στο θεϊκό. Εκείνος που είναι δεμένος στον πάσσαλο του εγώ δεν είναι σε θέση να επιχειρήσει το ταξίδι μέσα στον ωκεανό του θεϊκού. Αυτό ήταν το τελευταίο που ήθελα να πω. Για την ακρίβεια, αυτό είναι το πρώτο και το τελευταίο πράγμα για να ειπωθεί.

Το εγώ είναι το πρώτο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου και το εγώ είναι το τελευταίο. Ο άνθρωπος που είναι δεμένος στο εγώ βιώνει πόνο κι όταν ελευθερώνεται από το εγώ, φτάνει στην ευδαιμονία. Δεν υπάρχει καμία ιστορία, καμία αφήγηση, εκτός από το εγώ. Δεν υπάρχει κανένα όνειρο, εκτός από το εγώ. Δεν υπάρχει κανένα ψέμα, εκτός από το εγώ.

Βρες αυτό το εγώ και μπορούν να ανοίξουν οι πόρτες της ευδαιμονίας. Αν σπάσει ο βράχος του εγώ, θα αρχίσουν να ρέουν οι πηγές της αγάπης. Τότε η καρδιά θα γεμίσει με τη μουσική της αγάπης. Όταν η καρδιά είναι γεμάτη αγάπη, αρχίζει ένα καινούργιο ταξίδι, που είναι δύσκολο να περιγράφει με λέξεις. Αυτό το ταξίδι θα σε πάρει στο ίδιο το κέντρο της ζωής.

Ήθελα να πω αυτά τα λίγα πράγμα πριν φύγουμε. Και σας αποχαιρετώ με την ελπίδα και την προσευχή στο θεό ότι όλοι θα είναι αρκετά ευλογημένοι για να φτάσουν στην αγάπη, ότι όλοι θα είναι αρκετά ευλογημένοι για να ξεφορτωθούν την αρρώστια του εγώ, ότι όλοι θα είναι αρκετά ευλογημένοι για να βρουν αυτό που υπάρχει ήδη μέσα τους.

Εναλλακτικά

“Η σκοτεινή νύχτα της ψυχής”

Κανένας δεν θέλει να είναι μόνος. Καθένας θέλει να ανήκει πάντα στο πλήθος -όχι μόνο σε ένα πλήθος, αλλά σε πολλά.
Ο άνθρωπος ανήκει σε ένα θρησκευτικό πλήθος, σε ένα πολιτικό κόμμα, στη ροταριανή λέσχη και σε πολλές άλλες μικρότερες ομάδες. Θέλει κανείς να υποστηρίζεται 24 ώρες τη μέρα, επειδή το ψεύτικο δεν μπορεί να αντέξει χωρίς υποστήριξη. Τη στιγμή που είναι κανείς μόνος του, αρχίζει να νιώθει μια παράξενη τρέλα. Δεν είναι μόνο δικός σου φόβος, είναι ο φόβος όλων, επειδή κανένας δεν είναι αυτό για το οποίο είναι προορισμένος από την ύπαρξη.
Η κοινωνία, ο πολιτισμός, η θρησκεία, η εκπαίδευση έχουν συνωμοτήσει εναντίον των αθώων παιδιών. Εκείνοι έχουν όλη τη δύναμη, ενώ το παιδί είναι αβοήθητο και εξαρτημένο. Έτσι, οτιδήποτε θέλουν να του κάνουν, καταφέρνουν να το κάνουν. Δεν επιτρέπουν σε κανένα παιδί να μεγαλώσει με το φυσικό του πεπρωμένο. Κάθε τους προσπάθεια είναι να μετατρέψουν τα ανθρώπινα όντα σε χρήσιμα πράγματα. Ποιος ξέρει, αν ένα παιδί αφεθεί να μεγαλώσει από μόνο του, αν θα έχει καμία χρησιμότητα για τα επενδυμένα συμφέροντα ή όχι;

Η κοινωνία δεν είναι προετοιμασμένη να πάρει το ρίσκο. Αρπάζει το παιδί κι αρχίζει να το μετατρέπει σε αυτό που χρειάζεται η κοινωνία. Αναπόφευκτα, σκοτώνει την ψυχή του παιδιού και του δίνει μια ψεύτικη ταυτότητα, ώστε να μη χάσει ποτέ την οντότητά του. Η ψεύτικη ταυτότητα είναι ένα υποκατάστατο. Αυτό το υποκατάστατο όμως είναι χρήσιμο μόνο στο ίδιο το πλήθος, που σου έχει δώσει αυτή την ταυτότητα. Τη στιγμή που είσαι μόνος, το ψεύτικο αρχίζει να διαλύεται κι αρχίζει να εκφράζεται η καταπιεσμένη πραγματικότητα. Γι’ αυτό και ο φόβος να μείνεις μόνος.
Πίστευες ότι ο εαυτός σου είναι κάποιος και τότε, ξαφνικά, μέσα σε μια στιγμή μοναξιάς, αρχίζεις να νιώθεις πως δεν είσαι αυτό που νόμιζες. Αυτό δημιουργεί φόβο:
Τότε, ποιος είσαι;

...Θα πάρει λίγο χρόνο για να εκφραστεί το αληθινό. Το κενό ανάμεσα στα δύο, έχει ονομαστεί από τους μύστες “η σκοτεινή νύχτα της ψυχής”. Πολύ κατάλληλη έκφραση! Δεν είσαι πια το ψεύτικο και δεν είσαι ακόμα το αληθινό. Βρίσκεσαι χαμένος στο διάστημα, δεν ξέρεις ποιος είσαι.
Ιδιαίτερα στη Δύση, το πρόβλημα είναι ακόμα πιο πολύπλοκο, επειδή δεν έχουν αναπτύξει καμία μέθοδο για να ανακαλύψοιιν το αληθινό όσο γίνεται πιο σύντομα, ώστε να μπορεί να συντομευτεί αυτή η σκοτεινή νύχτα της ψυχής. Η Δύση δεν γνωρίζει τίποτα, σε ότι αφορά το διαλογισμό. Και ο διαλογισμός είναι απλώς το όνομα για το να είσαι μόνος, σιωπηλός, περιμένοντας το αληθινό να σηκώσει το ανάστημά του. Δεν είναι μια πράξη, είναι σιωπηλή χαλάρωση επειδή, οτιδήποτε κάνεις εσύ, θα βγει από την ψεύτικη προσωπικότητά σου.

Χρόνια ψεύτικης προσωπικότητας έχουν επιβληθεί από ανθρώπους που αγάπησες, που σεβάστηκες... Και δεν είχαν την πρόθεση να σου κάνουν κακό. Οι προθέσεις τους ήταν καλές, απλώς η επίγνωσή τους ήταν μηδαμινή. Δεν ήταν συνειδητοί άνθρωποι οι γονείς σου, οι δάσκαλοί σου, οι ιερείς σου, οι πολιτικοί σου - δεν ήταν συνειδητοί άνθρωποι, ήταν ασυνείδητοι. Όμως ακόμα και μια καλή πρόθεση, στα χέρια ενός ασυνείδητου ανθρώπου μετατρέπεται σε δηλητηριώδη. Έτσι, όποτε είσαι μόνος, εμφανίζεται ένας βαθύς φόβος.
Το πλήθος είναι ουσιώδες, για να αναπτυχθεί ο ψεύτικος εαυτός. Τη στιγμή που είσαι μόνος, αρχίζεις να τρελαίνεσαι, χάνεις την επαφή σου με την πραγματικότητα. Εκεί είναι που πρέπει να καταλάβεις κάτι για το διαλογισμό. Μην ανησυχείς, γιατί αυτό που μπορεί να εξαφανιστεί, αξίζει να εξαφανιστεί. Δεν έχει κανένα νόημα να το κουβαλάς. Δεν είναι δικό σου, δεν είσαι εσύ. Κανένας άλλος δεν μπορεί να απαντήσει στην ερώτησή σου “ποιός είμαι;” Εσύ θα το γνωρίσεις.

Όλες οι διαλογιστικές τεχνικές είναι για να βοηθήσουν να καταστραφεί το ψεύτικο δεν σου δίνουν το αληθινό. Το αληθινό δεν μπορεί να δοθεί. Αυτό που μπορεί να δοθεί δεν μπορεί να είναι αληθινό. Το αληθινό το έχεις ήδη. Απλώς πρέπει να απομακρυνθεί το ψεύτικο. Ο διαλογισμός είναι απλώς το θάρρος να είσαι σιωπηλός και μόνος. Σιγά - σιγά, αρχίζεις να νιώθεις μια καινούργια ποιότητα στον εαυτό σου, μια καινούργια ζωντάνια, μια καινούργια ομορφιά, μια καινούργια ευφυΐα, η οποία δεν είναι δανεισμένη από κανέναν, η οποία μεγαλώνει μέσα σου, έχει ρίζες μέσα στην ύπαρξή σου. Και αν δεν είσαι δειλός, θα ανθίσει, θα καρποφορήσει.

Οsho
"συναισθήματα"

http://pulseoflove.blogspot.com/2015/02/blog-post_8.html

Εναλλακτικά

Το Θιβετιανό τεστ των τριών ερωτήσεων που αποκαλύπτει πολλά για το ποιος πραγματικά είσαι

Απενεργοποιήστε τη λογική σκέψη σας, χαλαρώστε, και προσπαθήστε να απαντήσετε αυτές τις τρεις ερωτήσεις που παίζουν με το υποσυνείδητό σας. Προσπαθήστε να μην σκέφτεστε για πολύ ώρα τις απαντήσεις σας, απλά πείτε ό, τι έρχεται στο μυαλό σας πρώτο. Εάν είναι απαραίτητο, γράψτε τις απαντήσεις σας.

Στο τέλος του τεστ, θα μάθετε κάτι σημαντικό για τον εαυτό σας.

Φανταστείτε ότι υπάρχουν πέντε ζώα που στέκονται μπροστά σας. Βάλτε τα με τη σειρά που σας αρέσουν: Μια αγελάδα, μια τίγρης, ένα πρόβατο, ένα άλογο, ένα γουρούνι
2. Περιγράψτε κάθε αντικείμενο σε αυτή τη λίστα χρησιμοποιώντας μόνο ένα επίθετο: Ένας σκύλος είναι … Μια γάτα είναι … Ένας αρουραίος είναι … Ο καφές είναι … Η θάλασσα είναι …
3. Σκεφτείτε πέντε άτομα που είναι σημαντικά για εσάς. Επιλέξτε ένα χρώμα για κάθε ένα από αυτά από την παρακάτω λίστα. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο ένα χρώμα για κάθε άτομο.
Κίτρινο Πορτοκάλι Κόκκινο Άσπρο Πράσινο Τώρα, ας ρίξουμε μια ματιά στα αποτελέσματά σας:
1. Οι απαντήσεις σας στο πρώτο ερώτημα διαμορφώνονται από τις προτεραιότητές σας στη ζωή:
Η αγελάδα δείχνει την καριέρα σας.
Η τίγρης είναι η αίσθηση της αυτο-αξίας σας.
Τα πρόβατα αντιπροσωπεύουν την αγάπη.
Το άλογο αντιπροσωπεύει την οικογένεια.
Το γουρούνι αντιπροσωπεύει τα χρήματα.

2. Οι απαντήσεις σας στο δεύτερο ερώτημα μπορούν να αποκαλύψουν το πώς βλέπετε τη ζωή σας σε υποσυνείδητο επίπεδο: Η συσχέτιση που έχετε με το σκυλί δείχνει πώς βλέπετε την προσωπικότητά σας. Η συσχέτιση που έχετε με τη γάτα συμβολίζει την προσωπικότητα του συντρόφου σας. Η συσχέτιση που έχετε με τον αρουραίο δείχνει πώς βλέπετε τους εχθρούς σας. Η συσχέτιση που έχετε με τον καφέ είναι η στάση σας προς το φύλο. Η περιγραφή που δώσατε στη θάλασσα περιγράφει τη ζωή σας συνολικά.
3. Τα χρώματα καθορίζουν τη στάση σας προς τους ανθρώπους αυτούς:
Το κίτρινο είναι για το πρόσωπο που δεν θα ξεχάσετε ποτέ, που είχε σημαντική επίδραση στη ζωή σας.
Το πορτοκάλι είναι για το πρόσωπο που θεωρείτε αληθινό φίλο.
Το κόκκινο είναι για το πρόσωπο που αγαπάτε με όλη την καρδιά σας.
Το λευκό είναι το άτομο που θεωρείτε αδελφή ψυχή.
Το πράσινο είναι για το πρόσωπο που θα θυμάστε για το τέλος της ζωής σας.

Υ.Γ. Υποστηρίζεται ότι αυτό το τεστ είναι ακριβές κατά 97%. Ποια είναι τα δικά σας αποτελέσματα;

Μετάφραση: awakengr.

com via brightside.me

© 2017 Forwoman.gr
facebook_page_plugin