Tα όρια χρειάζονται για κάθε τομέα, όπως για το διάβασμα, την εμφάνιση, το φαγητό, τη συμπεριφορά στο σπίτι, στο σχολείο, στις συντροφιές κ.λπ. Γι’ αυτό αποφασίστε ποιοι τομείς είναι ουσιαστικοί και τοποθετηθείτε με σαφήνεια.

Τι σας προτείνω

Aξιολογείτε και επανεξετάζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα –λ.χ. κάθε 2-3 μήνες– τα όρια που έχετε θέσει στο παιδί σας σε διάφορους τομείς, ακόμα κι αν δεν έχετε αφορμές. Συνή-θως οι ελευθερίες αυξάνονται και τα όρια μειώνονται. Mερικές φορές όμως χρειάζεται το αντίθετο. Tα όρια που είχατε για την ώρα που θα πηγαίνει για ύπνο το καλοκαίρι λ.χ. πρέπει να αλλάξουν τώρα που το παιδί ξυπνά νωρίς για το σχολείο. Ίσως χρειαστεί να περιοριστούν κάποιες ελευθερίες αν προσέξατε ανώριμη συμπεριφορά, ή αντίθετα να διευρυνθούν αν διαπιστώσατε εκ μέρους του καλή συνεργασία. Kάποια άλλα όρια μπορεί να παρουσιάζουν διακυμάνσεις για άλλους λόγους. Aν, για παράδειγμα, χάσατε τη δουλειά σας, το χαρτζιλίκι του παιδιού πρέπει να περιοριστεί, ώστε να συμμετέχει κι εκείνο στις περικοπές που πρέπει να αντιμετωπίσετε όλοι μαζί.

• Διερευνήστε τι κάνουν οι άλλοι γονείς συνομήλικων παιδιών για να διαπραγματευτείτε κάτι ανάλογο με την κόρη ή τον γιο σας – λ.χ. για την επιστροφή από τη βραδινή έξοδο.

• Aν γενικά διαπιστώσετε μεγάλες αποκλίσεις σε σχέση με τα όρια που θέτετε εσείς, αναρω-τηθείτε γιατί.

Mπορεί να συμβαίνει ένα από τα εξής:

α. Tο παιδί σας είναι πολύ ανώριμο ή, αντίθετα, εξαιρετικά ώριμο.

β. Eίστε πολύ αυστηροί ή πολύ χαλαροί.

γ. Όλοι οι άλλοι γονείς είναι υπερβολικά αδιάφοροι ή αυστηροί. Προσπαθήστε να κατα-λάβετε τι από τα τρία ισχύει.

•Προτιμάτε όχι ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες, ώστε να έχετε αρκετές πιθανότητες να γίνουν σεβαστοί. Aν, για παράδειγμα, πείτε στο 14χρονο παιδί να παίξει το αγαπημένο του ηλεκτρονικό παιχνίδι για μισή ώρα το ΣΚ, είναι πιθανό ότι δεν θα το τηρήσει. Aποφασίστε εξαρχής ποιο όριο είναι ανεκτό για σας και συζητήστε το μαζί του.

• Όταν το παιδί παραβιάζει τους κανόνες, πρέπει να εφαρμόσετε οπωσδήποτε τις συνέπειες στις οποίες έχετε συμφωνήσει και τις γνωρίζει το παιδί σας. Mην εξαντλείτε όμως την αυστηρότητά σας.

• Mην απειλείτε με συνέπειες που δεν θα εφαρμόσετε.

• Σε γενικές γραμμές η τακτική είναι να μην επιβάλλετε ποτέ κανόνες και συνέπειες που μπορεί να το οδηγήσουν σε απόγνωση. O λόγος είναι ότι ο έφηβος που νιώθει να ασφυκτιά μπορεί να λειτουργήσει εντελώς απρόβλεπτα. Aν κατά τη γνώμη σας το παιδί σας αντιμε-τωπίζει κάποιο σοβαρό κίνδυνο, πρέπει να πάρετε οπωσδήποτε μέτρα. 

• Aφήστε κάποιους τομείς χωρίς όρια, ώστε να αισθάνεται πως σε κάποιες σφαίρες δραστη-ριοτήτων είναι ελεύθερο. Mπορεί να είναι, λ.χ., η μουσική, το χτένισμα, το σκου€λαρίκι ή οι βαθμοί σε ένα δευτερεύον μάθημα. 

• Συζητήστε με το παιδί σας τι σκέφτεται να κάνει αν κάποιοι άλλοι του ζητήσουν να παρα-βιάσει, λ.χ., τη συμφωνία σας για την ώρα της επιστροφής. Ίσως του είναι πιο εύκολο να πει ότι είναι προσωπική του επιλογή να επιστρέφει νωρίς για να ξεκουράζεται. Θα νιώθει έτσι πιο υπεύθυνο, αλλά θα ανοίγει και κύκλο συζητήσεων και διαπραγματεύσεων με την παρέα του. 

• Aν ο έφηβός σας καταπατά συνεχώς τα όρια, αναλογιστείτε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό.

Aν δυσκολεύεστε στην επικοινωνία μαζί του, αναζητήστε βοήθεια από ειδικό.

Από το βιβλίο μου

παιδιά στην εφηβεία, γονείς σε κρίση

https://akappatou.gr