Παράξενο να τριγυρνάς στην ομίχλη!

Μόνη κάθε πέτρα, μόνος κάθε θάμνος,
Κανένα δέντρο δεν βλέπει το άλλο,
Καθένας είναι μόνος.

Ήταν ο κόσμος μου γεμάτος φίλους,
Όταν η ζωή μου ήταν ακόμη φως
Τώρα που πέφτει ομίχλη,
Κανένας δεν είναι ορατός.

Πράγματι, κανείς δεν είναι σοφός,
Αν το σκοτάδι δεν γνωρίζει,
Αυτό το οποίο αναπόφευκτα και σιωπηλά
Απ’ όλους τον χωρίζει.

Παράξενο στην ομίχλη να τριγυρνάς!
Το να ζεις σημαίνει μοναξιά.
Κανένας άνθρωπος δεν γνωρίζει τον άλλον.
Καθένας είναι μόνος.

ΕΡΜΑΝ ΕΣΣΕ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΜΑΡΩ ΤΑΣΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΩΝΗ ΠΟΙΗΣΗ