ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Η διάκριση μεταξύ υποκειμενικής και αντικειμενικής τέχνης στηρίζεται κατά βάση στον διαλογισμό. Οτιδήποτε προέρχεται από τον νου θα παραμείνει υποκειμενική τέχνη και οτιδήποτε προέρχεται από τον μη-νου, από τη σιωπή, από το διαλογισμό, θα είναι αντικειμενική τέχνη.

Αυτός ο ορισμός είναι απλός και θα διαλύσει τη σύγχυσή σου. Αν δημιουργείς κάτι, μπορεί να είσαι γλύπτης, μπορεί να είσαι ξυλουργός, μπορεί να είσαι ζωγράφος, ποιητής, τραγουδιστής, μουσικός, το μόνο που πρέπει να θυμάσαι είναι να προέρχεται από τη σιωπή μέσα σου, να έχει αυθορμητισμό.

Δεν είναι κανονισμένο από πριν, προγραμματισμένο από πριν, δεν το έχεις σκεφτεί από πριν.

Καθώς δημιουργείς κάτι, εκπλήσσεσαι συνέχεια κι ο ίδιος΄ έχεις αφήσει τον εαυτό σου στα χέρια της ύπαρξης.

Osho, The Razor's Edge, Ομιλία #22

Φωτογραφία - Rowan Chestnut/ Unsplash

https://www.osho.com/