Μπορεί να φαίνεται παράξενο πράγμα, είναι όμως η αλήθεια, ότι ο νους δεν αποτελεί την ευφυΐα σου. Ο νους μπορεί να έχει τη νόηση, πράγμα που αποτελεί πολύ φτωχό υποκατάστατο της ευφυΐας. Η νόηση είναι μηχανική.

Μπορείς να γίνεις σπουδαίος λόγιος, σπουδαίος καθηγητής, σπουδαίος φιλόσοφος΄ να παίζεις απλώς με τις λέξεις που είναι όλες τους δανεισμένες, να τακτοποιείς και να ξανατακτοποιείς τις σκέψεις, καμία από τις οποίες δεν είναι δική σου.

Η νόηση είναι απολύτως χρεοκοπημένη. Δεν έχει τίποτα δικό της, όλα είναι δανεισμένα. Και αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ευφυΐας και νόησης.

Η ευφυΐα έχει τη δική της όραση, την ικανότητα να βλέπει τα πράγματα, τα προβλήματα.

Η ευφυΐα αποτελεί ιδιότητα με την οποία έχεις γεννηθεί.

Osho, From Darkness to Light, Ομιλία #5

Tags: