Σε πολλά γιογκικά κείμενα και γραφές βρίσκουμε ότι υπάρχουν πέντε διαφορετικοί τύποι πράνα. Πού βρίσκονται στο σώμα και ποιες είναι οι λειτουργίες τους;

Σύμφωνα με τις γιογκικές αρχές, υπάρχει μόνο μία μορφή ενέργειας η οποία είναι γνωστή σαν Μαχαπράνα ή η πρώτη πράνα.
Υπάρχουν πέντε μικρότερες εκδηλώσεις της Μαχαπράνα, οι οποίες στη γιογκική ορολογία είναι γνωστές σαν πράνα βάγιους, ο πρανικός άνεμος ή αέρας.
Η ενέργεια είναι μία και πιστεύουμε ότι αυτή είναι πρανική ενέργεια. Αυτή η ενέργεια έχει χωρισθεί σε κατηγορίες ανάλογα με τις λειτουργίες της στο φυσικό επίπεδο.

Η πράνα βάγιου, η οποία είναι η πρώτη εκδήλωση της Μαχαπράνα, βρίσκεται στην ανώτερη θωρακική χώρα: στο θώρακα, τους Πνεύμονες, την καρδιά και το λαιμό.
Ελέγχει τις λειτουργίες όλων των εσωτερικών οργάνων που βρίσκονται στην περιοχή. Η πράνα θεωρείται μία ανοδική δύναμη ή ενέργεια.

Η δεύτερη εκδήλωση της Μαχαπράνα είναι γνωστή σαν απάνα βάγιου ή ο άνεμος της άπανα και αυτό είναι μία καθοδική δύναμη που βρίσκεται κάτω από τον ομφαλό μέχρι το περίνεο. Ελέγχει τις λειτουργίες του παχέος εντέρου, συκωτιού, νεφρών κ.λπ.

Η τρίτη εκδήλωση είναι η σαμάνα βάγιου που βρίσκεται πάνω από τον ομφαλό και ανεβαίνει μέχρι κάτω από το θώρακα. Ελέγχει τις πεπτικές λειτουργίες.

Η τέταρτη εκδήλωση είναι η ουντάνα βάγιου. Ελέγχει τις λειτουργίες των ποδιών, χεριών και του κεφαλιού.
Η πέμπτη εκδήλωση βυάνα βάγιου βρίσκεται σε όλο το σώμα.

Μπορείτε να τη θεωρήσετε μία αποθεματική δύναμη, η οποία βοηθάει και συνεργάζεται με κάθε άλλη πράνα.
Ένα από τα κύρια αντικείμενα της Γιόγκα είναι να αφυπνίσει αυτές τις διαφορετικές σωματικές και ψυχολογικές εκδηλώσεις της Μαχαπράνα στην προσωπικότητα.

Με την αφύπνιση αυτών των πέντε διαφορετικών πράνας, αφυπνίζεται η Μαχαπράνα.
Η αφύπνιση της Μαχαπράνα οδηγεί στην αφύπνιση των κέντρων της κατερχάμενης ενέργειας, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε μια διεύρυνση της ανθρώπινης συνειδητότητας.
Έτσι, εάν κάποιος σας ρωτήσει τι είναι η Γιόγκα, σίγουρα μπορείτε να του πείτε ότι είναι ένα μέσο αφύπνισης της Μαχαπράνα.

απο το βιβλίο στα φτερά του κύκνου 1 Σουάμι Νιράντζαν

.satyanandayoga.gr/