"Ο άνθρωπος είναι σχεδόν τρελός – τρελός διότι γυρεύει κάτι το οποίο ήδη έχει΄ τρελός διότι δεν συνειδητοποιεί ποιος είναι΄ τρελός διότι ελπίζει, επιθυμεί και μετά αισθάνεται τελικά απογοήτευση. Είναι επόμενο να υπάρξει απογοήτευση, γιατί ψάχνοντας δεν μπορείς να βρεις τον εαυτό σου΄ βρίσκεσαι ήδη εκεί. Πρέπει να σταματήσει η αναζήτηση, πρέπει να πάψει η έρευνα: αυτό είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα που χρειάζεται να αντιμετωπίσεις, να δεις.

"Το πρόβλημα είναι ότι έχεις κάτι αλλά το αναζητάς. Μα πώς γίνεται να το βρεις; Είσαι υπερβολικά απασχολημένος με την αναζήτηση και δεν βλέπεις εκείνο που ήδη έχεις. Αν δεν σταματήσει κάθε αναζήτηση, δεν θα μπορέσεις να το δεις. Η αναζήτηση κάνει το νου σου να εστιάζει κάπου στο μέλλον κι εκείνο που αναζητάς βρίσκεται ήδη εδώ, τώρα, τούτη ακριβώς τη στιγμή. Εκείνο που αναζητάς είναι κρυμμένο μέσα στον ίδιο τον αναζητητή: ο αναζητητής είναι το αναζητούμενο΄ γι΄αυτό και υπάρχει τόση πολλή νεύρωση, τόση τρέλα."

Osho, Yoga: The Supreme Science, Ομιλία #1

osho.com