Σύμφωνα με την γραμμική αντίληψη του χρόνου, τον μήνα Ιανουάριο ξεκινά ένα νέος κύκλος, μια νέα χρονιά. Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, έλεγε ο Πυθαγόρας όμως από την αρχή έως το τέλος αυτό που κάνει τη διαφορά, είναι να παραμένεις εστιασμένος. 

Εστιάζω με ένα από τα πέντε niyamas (αρχές εσωτερικής συμπεριφοράς) στη φιλοσοφία της yoga, το Tapas. Το εστιάζω προέρχεται από το ουσιαστικό εστία το οποίο σημαίνει ένα κεντρικό σημείο συγκέντρωσης, συνοχής, όπως ο οίκος είναι το σημείο που συγκεντρώνει την οικογένεια ή όπως εστιάζει ένας φακός σε κάποιο θέμα. Σημαίνει επίσης ένα σημείο στο οποίο γίνεται μια καύση ή αναπτύσσεται θερμοκρασία.

Στην Αρχαία Ελλάδα η Εστία ήταν η θεά της φωτιάς και στον βωμό της έκαιγε ασταμάτητα η ζωντανή φλόγα. Η Ιερή Φωτιά που δημιουργεί το φως, τη θερμότητα και εξαγνίζει τον τόπο, ο συμβολισμός της οποίας συνδέεται με τη γνώση και τη συνειδητοποίηση. Η κυκλική εστία που βρίσκονταν στο κέντρο του κάθε οίκου ήταν στερεωμένη στο έδαφος και συμβόλιζε τον ομφαλό που ριζώνει την οικία στο έδαφος και είχε αξία κέντρου, ήταν σύμβολο κι εχέγγυο στερεότητας, σταθερότητας, μονιμότητας.

Η φωτιά είναι το κατεξοχήν μεταπλαστικό στοιχείο, κάτι πολύ σημαντικό, καθώς ένα από τα πρωτεύοντα καθήκοντα του ανθρώπου είναι η μεταμόρφωσή του. Η φωτιά συμβολίζει τη δύναμη, δίνει ζωή με τη ζεστασιά της, αναζωογονεί, ζωντανεύει, εξαγνίζει.

Στον σανσκριτικό όρο Tapas αποδίδονται αρκετές έννοιες όπως αυτό-πειθαρχεία ή λιτότητα, σταθερότητα, αφοσίωση αλλά και φωτιά ή θερμότητα. Εδώ η φωτιά είναι μια μεταφορική ερμηνεία και αναφέρεται στην φλογερή επιθυμία για προσωπική εξέλιξη ενώ η θερμότητα προκύπτει από την «τριβή» στην συνεχή εφαρμογή των πρακτικών που μας οδηγούν στην αλλαγή. Η πρακτική των ασάνας είναι μια μορφή tapas για το σώμα, όπως κι ο διαλογισμός είναι μια μορφή tapas που καθαρίζει και επικεντρώνει το μυαλό.

Ακόμα και κάτι τόσο απλό όπως το καθάρισμα του σπιτιού ή οποιαδήποτε άλλη εργασία συμβαίνει με απόλυτη αποφασιστικότητα & συνέπεια τότε συμβαίνει με tapas. Παρατηρώντας τους ορισμούς που αποδίδονται και στις δυο λέξεις ανακαλύπτουμε ότι με ένα τρόπο έχουν πολλές κοινές έννοιες.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω τολμώ να πω, ότι μια προσωπική απόδοση του εστιά-ζω μπορεί να είναι: έρχομαι στο κέντρο μου και ενδυναμώνω την εσωτερική μου φλόγα. Το οποίο συνδυάζει και τις περισσότερες από τις ερμηνείες που αποδίδονται και στον ορισμό του Tapas.

Om Shanti, Shanti, Shantihi

Ειρήνη μέσα μου, Ειρήνη γύρω μου, Ειρήνη σε όλο το σύμπαν.

Χρήστος Krishna Χαρικιόπουλος

yogahouse.gr

Φωτό - Kapsimallis Konstantinos