Η σύνδεση μας με το Φύλακα Άγγελο μας.
Είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουμε να συνειδητοποιήσουμε την ύπαρξη του φύλακα Άγγελου μας και την σύνδεση μας μαζί του. Αυτό μπορούμε να το ενισχύσουμε με το να διαλογιστούμε και να νιώσουμε με την πνευματική μας καρδιά την ύπαρξη αυτή. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα από το νου αλλά μέσα από την αίσθηση. Γι’αυτο είναι σημαντικό να εξαγνίσουμε την πνευματική μας καρδιά Αναχατα Τσακρα για να φτάσουμε να έχουμε μια αγνή καρδιά.
Η αγνότητα είναι πολύ σημαντική για την σύνδεση με τους αγγέλους , άρα να αποβάλουμε τις ενοχές και την υπερβολική κριτική προς τον εαυτό μας και τους άλλους, και να το αναπληρώσουμε με αγάπη και κατανόηση.
Μπορούμε επίσης να αφιερώσουμε το φως των κεριών στον φύλακα άγγελο μας και στην σύνδεση μας με την αγάπη του, και να αφιερώσουμε αγνές καλές πράξεις, Karma Yoga , χωρίς προσωπικό όφελος, εκεί που μπορούμε να βοηθήσουμε και να είμαστε χρήσιμοι ή ακόμα και να αφιερώσουμε κάποιες υπερβάσεις αδυναμιών μας, όταν επιλεγούμε να κάνουμε το σωστό ακόμα και αν είναι δύσκολο ή οδυνηρό.

Βαθμιαία, απελευθερωνόμαστε έτσι από το αρνητικό μας κάρμα και λαμβάνουμε και εμείς περισσότερη εύνοια , φως και ευτυχία στην ζωή μας και στο ον μας.
Υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις στο συλλογικό υποσυνείδητο μας , και πολλές προκατειλημμένες ιδέες για τους αγγέλους, …ότι μοιάζουν με όμορφα πτερωτά παιδία.
Η αλήθεια είναι ότι οι Άγγελοι είναι υψηλές συνειδητότητες Θεϊκής δύναμης και Χάρης και όχι κάτι απλά αγνά όντα 
Σύμφωνα με το δικό μας επίπεδο εξέλιξης και το πόσο σύνθετη είναι η αποστολή μας σε αυτήν την ζωή, θα λάβουμε έναν άγγελο συγκεκριμένης θεϊκής δύναμης.
Πολλοί άνθρωποι φαντασιώνεται ότι ο φύλακας Άγγελος τους είναι ένα αρχάγγελο, για να νιώσουν σημαντικοί, όμως η αλήθεια είναι ότι οι αρχάγγελοι προορίζονται να επιβλέψουν την εξέλιξη λαών ή μεγάλων πνευματικών ηγετών.
Υπάρχουν πολλές Ιεραρχίες Αγγέλων και σύμφωνα με τις λειτουργίες τους στο Σύμπαν, έχουν και αντίστοιχες θεϊκές ικανότητες και πνευματική δύναμη.

.athens-yoga-school.com/