ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΤΟ ΝΟΥ
Παρατήρησε το νου και δες πού είναι, τι είναι. Θα αισθανθείς τις σκέψεις που επιπλέουν και θα υπάρχουν και διαλείμματα. Κι αν παρατηρήσεις πολλή ώρα, θα δεις ότι τα διαλείμματα είναι πιο πολλά από τις σκέψεις, γιατί κάθε σκέψη χρειάζεται να είναι χωριστά από την άλλη σκέψη΄ για την ακρίβεια, κάθε λέξη χρειάζεται να είναι χωριστά από την άλλη λέξη. Όσο πιο βαθιά προχωρείς, θα βρεις όλο και περισσότερα ενδιάμεσα κενά, όλο και πιο μεγάλα κενά.

Επιπλέει μια σκέψη, έρχεται μετά ένα κενό όπου δεν υπάρχει καμιά σκέψη΄ κατόπιν έρχεται μια άλλη σκέψη κι ακολουθεί άλλο ένα κενό.

Αν δεν έχεις επίγνωση, δεν μπορείς να δεις τα κενά΄ πηδάς από τη μια σκέψη στην άλλη, δεν βλέπεις ποτέ το κενό. Αν αποκτήσεις επίγνωση, θα βλέπεις όλο και πιο πολλά κενά. Αν αποκτήσεις απόλυτη επίγνωση, τότε θα σου αποκαλυφθούν χιλιόμετρα από κενά. Και μέσα σε εκείνα τα κενά, συμβαίνουν τα σατόρι. Μέσα σε εκείνα τα κενά, κτυπά την πόρτα σου η αλήθεια.

Osho, Tantra: The Supreme Understanding, Ομιλία #2

https://www.osho.com/