Πώς μπορώ να ζω το ιδανικό της Κάρμα Γιόγκα στην καθημερινή ζωή; Μπορώ να την ασκήσω, ενώ βρίσκομαι στη δουλειά μου ή πρέπει να κάνω κάποια ειδική ανιδιοτελή εργασία;

Η Κάρμα Γιόγκα θα πρέπει να γίνεται μ’ ένα συγκεκριμένο σκοπό, θα πρέπει να βοηθάει για να επέλθει ένας μετασχηματισμός στη στάση, συμπεριφορά και έκφραση. Η Κάρμα Γιόγκα βοηθάει να ενισχυθεί η ικανότητα των χεριών (τα χέρια σημαίνουν έκφραση, δημιουργικότητα, συντονισμό και συνεργασία ανάμεσα στις διαφορετικές περιοχές της ζωής). Οποιαδήποτε πράξη εκτελείται με καθαρότητα του νου και σωστή συναισθηματική ισορροπία, είναι Κάρμα Γιόγκα.

Οι άνθρωποι εκτελούν πράξεις καθημερινά. Το σώμα εκτελεί πράξεις. Ο νους εκτελεί πράξεις. Ολόκληρη η προσωπικότητα εκτελεί πράξεις όλη την ώρα. Οι περισσότερες από αυτές τις πράξεις είναι γνωστές σαν σακάμ κάρμα, πράξεις που εκτελούνται για την εκπλήρωση μιας επιθυμίας. Σακάμ σημαίνει να έχεις το σπόρο της επιθυμίας.

Το σακάμ κάρμα αναφέρεται σε αυτές τις πράξεις που εκτελούνται για προσωπική ικανοποίηση, για αισθησιακή και νοητική ικανοποίηση. Εννενήντα εννέα κόμμα εννέα τοις εκατό των πράξεων ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία του σακάμ κάρμα. Η Κάρμα Γιόγκα ανήκει στην κατηγορία του νίσκαμ κάρμα, πράξεις που εκτελούνται με ανιδιοτέλεια.

Ακόμα και για κάποιον που εμπλέκεται στην εργασία μιας εταιρείας δουλεύοντας για να στηρίξει την οικογένειά του, για να κερδίσει αρκετά χρήματα για να ζήσει ευτυχισμένα στη ζωή, το νίσκαμ κάρμα θα πρέπει να είναι η στάση και η προσέγγιση, γιατί αυτό δημιουργεί μια διαφορετική μορφή πραγμάτωσης και μια διαφορετική κατανόηση των βρίττις ή διακυμάνσεων του νου.

Υπάρχουν δύο είδη βρίττις, ευχάριστα και δυσάρεστα, ανάλογα με τις διαφορετικές εμπειρίες που έχουμε στη διάρκεια της ημέρας και σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, Βριταγιάχα, παντσιταγιάχα, κλιστάχα, ακλιστάχα είναι τα βρίττις που ελέγχουν και κυβερνούν κάθε σκέψη μας, δράση, επιθυμία και κίνητρο. Έτσι, η κατανόηση των βρίττις, το να συνειδητοποιήσει κανείς ποιο σχήμα του νου ευνοεί
την ανάπτυξη των δημιουργικών μας ικανοτήτων και δυνατοτήτων ή πια βρίττις πρέπει να δουλευτούν και να μετασχηματιστούν, είναι πολύ σημαντικό.

Με αυτή την κατανόηση έρχεται η συνειδητοποίηση – είμαι απλώς ένας ηθοποιός, ένας σάντακ. Δεν είμαι εκείνος που ενεργεί. Δεν είμαι εκείνος που απολαμβάνει. Είμαι μόνο ένας σάντακ. Η Κάρμα Γιόγκα είναι μία συνεχής διαδικασία. Δεν είναι μία ξεχωριστή Γιόγκα που μπορεί κανείς να μάθει. Είναι η Γιόγκα της αύξησης της επίγνωσης – αυτό είναι όλο.

απο το βιβλίο ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΚΝΟΥ 1 Swami Niranjan

Σουάμι Νιραντζανανάντα
Ο Σουάμι Νιραντζανανάντα Σαρασουάτι γεννήθηκε στο Ραντζνατζάον της Ινδίας το 1960. Λαμβάνοντας καθοδήγηση από τον γκούρου του, τον Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι, ήδη από τη γέννησή του, στην ηλικία των τεσσάρων ετών πήγε να ζήσει μαζί του στη Σχολή Γιόγκα του Μπιχάρ στο Μονγκύρ, όπου εκπαιδεύτηκε στις γιογκικές και πνευματικές επιστήμες μέσω της γιόγκα νίντρα.

Το 1971 μυήθηκε στην Ντασνάμι Σανυάσα και μετά έζησε στο εξωτερικό για έντεκα χρόνια, αποκτώντας εμπειρία σε διάφορα πεδία, αναπτύσσοντας κατανόηση πάνω σε διαφορετικές κουλτούρες του κόσμου και βοηθώντας στην ίδρυση κέντρων και άσραμ της Σατυανάντα Γιόγκα στην Ευρώπη, την Αυστραλία, τη Βόρεια και Νότια Αμερική.

Το 1983, μετά από εντολή του γκούρου του, επέστρεψε στην Ινδία για να κατευθύνει στο Γκάνγκα Ντάρσαν τις δραστηριότητες της Σχολής Γιόγκα του Μπιχάρ, του Σιβανάντα Μαθ και του Ιδρύματος Γιογκικών Ερευνών. Το 1990 μυήθηκε στην παραμχάμσα σανυάσα και το 1995 χρίστηκε πνευματικός διάδοχος του γκούρου του, του Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι. Το 1994 ίδρυσε το Μπιχάρ Γιόγκα Μπαράτι, το πρώτο πανεπιστήμιο της γιόγκα, και το Ίδρυμα Γιογκικών Εκδόσεων στο Μονγκύρ. Επίσης ίδρυσε την κίνηση της γιόγκα για τα παιδιά, το Μπαλ Γιόγκα Μίτρα Μάνταλ, το 1995. Ενώ κατεύθυνε τις δραστηριότητες στο Μονγκύρ, παράλληλα ταξίδευε εκτενώς σε όλο τον κόσμο για να καθοδηγήσει πνευματικούς αναζητητές, μέχρι το 2009, όπου έλαβε την εντολή να εισέλθει σε ένα καινούργιο στάδιο της ζωής του ως σανυάσιν.

Συγγραφέας πολλών κλασικών βιβλίων πάνω στη Γιόγκα, την Τάντρα και τις Ουπανισάδες, ο Σουάμι Νιράντζαν είναι μια μαγνητική πηγή σοφίας σε κάθε πτυχή της φιλοσοφίας, της πρακτικής και του τρόπου ζωής της γιόγκα. Συνδυάζοντας ικανά την παράδοση με τον μοντερνισμό, συνεχίζει να συμβάλλει στην αποστολή του γκούρου του και να τη διαδίδει από τη βάση του στο Μονγκύρ.

Σουάμι Νιραντζανανάντα
Ο Σουάμι Νιράντζαν είναι σήμερα επικεφαλής της παράδοσης της Σατυανάντα Γιόγκα ή Μπιχάρ Γιόγκα. Διδάχτηκε τη γιόγκα απευθείας από το σουάμι Σατυανάντα, όταν σε ηλικία 4 ετών πήγε στην Ακαδημία Γιόγκα του Μπιχάρ.

Το μήνυμα της ημέρας
Όταν πράττεις το καλό, νιώθεις χαρούμενος για πολύ καιρό. Νιώθεις εξυψωμένος με έναν τρόπο αυθόρμητο και φυσικό, χωρίς καμιά απολύτως εξωτερική βοήθεια.

satyanandayoga.gr