Τελευταία, ακούμε συχνά για την Αγιουρβέδα - έχει, σχεδόν, γίνει μόδα. Παρόλο που οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι πραγματικά είναι η Αγιουρβέδα, η τάση αυτη μας κάνει χαρούμενες:)

Τι είναι, όμως, τελικά η Αγιουρβέδα;

Μεταφράζεται από τα σανσκριτικά ως «η γνώση της ζωής» και προέρχεται από τις Βέδες (*τα αρχαία κείμενα του Ινδουισμού, τα οποία είχαν τεράστια επίδραση στον Βουδισμό, τον Ζαϊνισμό και τον Σικκισμόη). Το σύστημα της αγιουρβέδας έχει ηλικία άνω των 7000 ετών και μελετά τη φυσική υγεία, τη συναισθηματική ισορροπία και την πνευματική εξέλιξη.
Η αγιουρβέδα έχει 8 κατευθύνσεις όπως η χειρουργική, η παιδιατρική, η αποκατάσταση του αναπαραγωγικού συστήματος κλπ!! Μπορεί, δηλαδή, να είναι για εμάς απλά ένα σύστημα εναλλακτικής ιατρικής, αλλά σκεφτείτε ότι ο ινδός γιατρός Συσρούτα εκτελούσε χειρουργικές επεμβάσεις ακόμα και στον εγκέφαλο και πλαστική χειρουργικη... Και όλα αυτά 2600 χρόνια πριν!!!!

Σύμφωνα με την αγιουρβέδα τα πάντα στο Σύμπαν αποτελούνται από τρία είδη ενέργειας (ή Ντόσας) - τη Βάτα, την Πίττα και την Κάθα.

Αυτές, με τη σειρά τους, είναι διαφορετικοί συνδυασμοί των 5 πρωταρχικών στοιχείων του υλικού μας κόσμου: χώμα, νερό, φωτιά, αέρας και αιθέρας. Στην ουσία, τα ντόσας είναι οι ενέργειες που ελέγχουν όλες τις διαδικασίες στο σώμα μας και η καθεμία απ’ αυτές έχει τη δική της «ζώνη ευθύνης» και ένα σύνολο χαρακτηριστικών.

Όλοι μας έχουμε και τους τρεις τύπους ενέργειας, και τα 3 ντόσας δηλαδή, αλλά ένα ή δύο από τα ντόσας συνήθως κυριαρχούν. Αν σε ένα άτομο, για παράδειγμα, κυριαρχεί το ντόσα Βάτα, τότε είναι Βάτα τύπος, ή Βάτα-πράκριτι. Σε άλλο παράδειγμα, 50% Βάτα, 40% Πίττα και 10% Κάπχα μας δίνει τον Βάτα-Πίττα τύπο ή

Βάτα-Πίττα- πράκριτι.
Στη διάρκεια της ζωής, η αναλογία των ντόσας αλλάζει. Η αναλογία αυτή εξαρτάται από το περιβάλλον, τη διατροφή, την εποχή, το κλίμα, την ηλικία και από πολλούς άλλους παράγοντες. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η αναλογία των ντόσας (αυτή που είναι ιδανική για κάθε συγκεκριμένο άνθρωπο) επηρρεάζει την υγεία, την ψυχολογική κατάσταση και τη διάθεσή μας.

Όταν αυτή η ιδανική για καθέναν από εμάς αναλογία αλλάζει (π.χ. αυξάνεται υπερβολικά ένα από τα ντόσας), η ισορροπία διαταράσσεται και προκαλεί προβλήματα.

Αν η ανισορροπία που προκύπτει είναι μικρή, τότε βοηθάει η σωστή διατροφή – το κάθε φαγητό επηρρεάζει τα ντόσας με διαφορετικό τρόπο. Σε σοβαρές διαταραχές η διατροφή μπορεί να μην είναι αρκετή. Για τέτοιες περιπτώσεις, ο αγιουρβεδικός γιατρός χορηγεί φυτικά φάρμακα, η επιρροή των οποίων στα ντόσας είναι πιο έντονη.

Η αγιουρβέδα προτιμά να ασχολείται με την προφύλαξη και την ισορροπία στον οργανισμό μας, η οποία δεν θα επιτρέψει στις αρρώστιες εξελιχθούν πάρα πολύ.

yogacompass.blogspot.gr