Νοεμβρίου 17, 2018

Εναλλακτικά

Το Ρέικι στην Ψυχική Υγεία | Τι δείχνουν οι έρευνες
Από Άντζελα Κρητικού

Το ρέικι προσφέρει μια κατάσταση χαλάρωσης. Πώς συμβάλλει όμως, το ρέικι στη ψυχική υγεία;

Ηπιο γνωστή θεραπευτική τεχνική αγγίγματος είναι το Ρέικι. Οι αρχαίες πρακτικές που χρησιμοποιούνται στις μέρες μας αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Επαγγελματιών του Ρεϊκι (IARP), «το Ρέικι είναι μια λεπτοφυής και αποτελεσματική μορφή ενεργειακής θεραπείας η οποία χρησιμοποιεί την πνευματικά καθοδηγούμενη δύναμη ζωής … […] σε κάθε χώρα του κόσμου». Ενώ συχνά θεωρείται πνευματικό, το Ρέικι δεν είναι “συνδεδεμένο με κάποια συγκεκριμένη θρησκεία ή θρησκευτική πρακτική”.

Το Ρέικι προσφέρεται όλο και περισσότερο σε νοσοκομεία, ξενώνες και σε ιδιωτικά πρακτικά κέντρα, το οποίο εφαρμόζεται σε ποικίλες ασθένειες και καταστάσεις. Όσοι λαμβάνουν αυτές τις θεραπείες αναφέρουν ανακούφιση των συμπτωμάτων από πολυάριθμες προκλήσεις υγείας, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων ψυχικής υγείας. Οι έρευνες δείχνουν ότι το Ρέικι βοηθά κυρίως στη μείωση του άγχους και της κατάθλιψης, καθώς και στην ανακούφιση του χρόνιου πόνου – το τελευταίο από τα οποία μπορεί να επιφέρει άγχος και κατάθλιψη ή να επιδεινώσει τα επεισόδια.

Πολλές μελέτες, Ποικίλες Ποιότητες
Υπάρχουν πλέον επαρκή διαθέσιμα αποτελέσματα ερευνών που έχουν δημοσιευθεί και έχουν αρχίσει να διαχωρίζουν την αποτελεσματικότητα του Ρέικι σε διάφορους τομείς.

Το Κέντρο Έρευνας Ρέικι (CRR) εξέτασε εντατικά μια ομάδα αυτών μέσω της “Διαδικασίας Touchstone“, “… μια μοναδική αυστηρή μέθοδο αξιολόγησης από ομότιμους για την ανάλυση μιας ομάδας επιστημονικών μελετών” (χρησιμοποιώντας το Ρέικι). Το τελικό προϊόν του είναι ένα σύνολο κριτικών περιλήψεων που προέρχονται από μια αμερόληπτη και συνεπή διαδικασία …. Η διαδικασία ενσωματώνει τις υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές για επιστημονική επισκόπηση … “(CRR)

Αυτή η διαδικασία εξετάζει όλες τις πτυχές του σχεδιασμού μελέτης και τον τρόπο διεξαγωγής κάθε έρευνας. Τα αποτελέσματα αναλύονται και προσδιορίζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μελέτης. Η διαδικασία Touchstone έχει δημιουργήσει μια ομάδα σχεδόν τριάντα προσεκτικά αναλυμένων μελετών. Το CRR προβαίνει σε ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του Ρέικι από τις μελέτες που εξέτασαν με τουλάχιστον ικανοποιητική ή βέλτιστη ποιότητα (CRR).

Επίσης, στις μελέτες CRR/Touchstone, ένα ποικίλο σώμα έρευνας στο Ρέικι αποδεικνύει την επίδρασή του στην ψυχική υγεία. Για παράδειγμα, ο Joe Potter, ένας Δάσκαλος Reiki στο Ηνωμένο Βασίλειο, διεξάγει μια συνεχιζόμενη έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του Ρέικι. Μια έρευνα σε απευθείας σύνδεση (online) στο PubMed απαριθμεί δεκάδες μελέτες που αφορούν το Ρέικι ή άλλες μεθόδους θεραπευτικού αγγίγματος, διερευνώντας ένα ευρύ φάσμα συνθηκών σε πολλούς διαφορετικούς πληθυσμούς.

Μερικές έρευνες διεξήχθησαν σε ζώα, γεγονός που βοηθά στην εξάλειψη ορισμένων ζητημάτων μεροληψίας και ελέγχου σχεδιασμού μεταξύ των δεκτών του Ρέικι. Κάποιες μελέτες χρησιμοποίησαν το “ψεύτικο” (placebo) Ρέικι σαν μια μορφή ελέγχου (μη πρακτικοί του Ρέικι έκαναν μια υποτιθέμενη αγωγή Ρέικι) ενώ άλλοι έλαβαν αγωγή Ρέικι από απόσταση (το Ρέικι δόθηκε από πολύ μακριά ώστε δεν μπορούσε να επιτρέψει την επαφή μέσω του αγγίγματος). Κάθε μία από αυτές τις μεταβλητές προσδίδει κάτι που εισάγει στην κατανόηση της αποτελεσματικότητας της ίδιας της θεραπείας.

Επιδεδειγμένες επιδράσεις στο στρες, την κατάθλιψη, το άγχος και τον πόνο
Ο Potter αναφέρει ότι “το στρες ήταν η πιο συνηθισμένη λέξη γραμμένη από τους πελάτες ως περιγραφή ή μέρος της κατάστασής τους κατά την πρώτη τους συνεδρία. Το 20,27% της συνολικής ομάδας που δέχτηκε θεραπεία χρησιμοποίησε αυτή την λέξη στην αρχική επίσκεψή τους για τη θεραπεία του Ρέικι …. “.
Σε μελέτες με ζώα, η θεραπεία με Ρέικι παρήγαγε σαφή σημάδια μειωμένου στρες, όπως υποδεικνύεται από αλλαγές σε αυτόνομες, βιολογικές μετρήσεις όπως ο καρδιακός ρυθμός (Baldwin, Wagers and Schwartz, 2008) και ορισμένα κυτταρικά σημάδια που σχετίζονται με το άγχος (Baldwin and Schwartz, 2006).

Σε μια μελέτη νοσοκόμων με «σύνδρομο εξουθένωσης» (burn out), βρέθηκαν βιολογικοί δείκτες μιας σημαντικής απόκρισης χαλάρωσης ως αποτέλεσμα της θεραπείας με το Ρέικι (Diaz-Rodriguez et al., 2011). Όταν νοσηλευτές έκαναν Ρέικι σε μια ομάδα ασθενών με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, καταγράφηκαν φυσιολογικοί δείκτες σημαντικού αποτελέσματος χαλάρωσης. (Friedman et al., 2011).

Η έρευνα του Shore (2004) παρακολούθησε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία για ήπια κατάθλιψη και στρες. Μετά από έξι εβδομάδες θεραπείας και για ένα χρόνο μετά, όσοι έλαβαν Ρέικι έδειξαν άμεσες και μακροπρόθεσμες βελτιώσεις στην κατάθλιψη, στο στρες και στην απελπισία. Σε μια μικρή μελέτη, παρατηρήθηκε πλήρης εξάλειψη της τυπικής μετεγχειρητικής κατάθλιψης σε καρδιοχειρουργικούς ασθενείς που έλαβαν Ρέικι κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης (Motz, 1998).

Ο πόνος συχνά προκαλεί κατάθλιψη και άγχος. Μειώνοντας τη δυσκολία της θεραπείας στον χρόνιο πόνο μπορεί να έχει ουσιαστική επίδραση στην ψυχολογική ευεξία. Κάποιες μελέτες έχουν δείξει ότι το Ρέικι είναι αποτελεσματικό για τον πόνο, το άγχος και την ανακούφιση της κατάθλιψης. Ωστόσο, ο σχεδιασμός ή τα συμπεράσματά τους είναι ασαφείς ως προς το αν τα συναισθηματικά οφέλη του Ρέικι ήταν αποτέλεσμα της μείωσης του πόνου ή ενός ξεχωριστού φαινομένου. Παρ ‘όλα αυτά, η έρευνα έδειξε θετικά αποτελέσματα του Ρέικι για τον πόνο, το άγχος ή την κατάθλιψη.

Οι Dressing και Sing
Οι Dressing και Sing (1998) διαπίστωσαν ότι σε ασθενείς με καρκίνο, το Ρέικι έφερε σημαντικά επίπεδα ανακούφισης του πόνου, μείωση άγχους και κατάθλιψης, βελτίωση της ποιότητας του ύπνου, χαλάρωση και γενική ευεξία. Αυτή η επίδραση ήταν ισχυρότερη στους άντρες παρά στις γυναίκες. Αυτά τα οφέλη παρέμεναν όταν ελέγχθηκαν μετά από τρεις μήνες. Μεταξύ των ασθενών με κοιλιακή υστερεκτομή, το Ρέικι συνέβαλε στη μείωση του πόνου και του άγχους, ιδιαίτερα σε ένα προεγχειρητικό περιβάλλον (Vitale and O’Conner, 1998).

Διερεύνηση των Αποτελεσμάτων του Απαλού Αγγίγματος, Απόσταση
Οι έρευνες δείχνουν ότι το απαλό άγγιγμα σε ένα ασφαλές περιβάλλον βοηθά στη μείωση του στρες και στην ανακούφιση από τον πόνο (Weze et al., 2005). Δεδομένου ότι το Ρέικι περιλαμβάνει ένα παρόμοιο είδος επαφής, τα αποτελέσματα των μελετών Ρέικι μπορούν συχνά να συγχέονται από τη γνωστή επίδραση του απαλού αγγίγματος έναντι της επίδρασης του ίδιου του Ρέικι. Μελέτες που περιλαμβάνουν “ψεύτικες” ομάδες θεραπείας Ρέικι, καθώς και εκείνες που συμπεριλαμβάνουν ομάδα θεραπείας Ρέικι από απόσταση, ήταν σημαντικές για να βοηθήσουν στην εξάλειψη των σχετικών αποτελεσμάτων του Ρέικι έναντι του απαλού αγγίγματος – ή ακόμα και των αποτελεσμάτων της παρουσίας ενός «θεραπευτή», αληθινού ή ψεύτικου.

Το Ρέικι γίνεται ολοένα και περισσότερο αποδεκτό σε νοσοκομεία και κλινικές. (Ο ιστότοπος του Κέντρου Έρευνας Ρέικι απαριθμεί 76 ιδρύματα κατά τη χρονική στιγμή αυτού του άρθρου που περιλαμβάνουν το Ρέικι στις υπηρεσίες τους- https://www.centerforreikiresearch.org/.)

Το Ρέικι θεωρείται ως μια αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική μέθοδος για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της υγείας και της ποιότητας της περίθαλψης.

Το προσωπικό του νοσοκομείου, όπως γιατροί και νοσηλευτές προσθέτουν την πρακτική του Ρέικι στην εργασία τους. Η επιστημονική επικύρωση της αποτελεσματικότητας του Ρέικι συνέβαλε στη μεταφορά αυτής της μεθόδου στην επικρατούσα τάξη, όπου είναι σε θέση να βοηθήσει τους ασθενείς σε όλα τα πεδία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με θέματα ψυχικής υγείας.

References

Baldwin, A. L.. Reiki, the Scientific Evidence. (Fall, 2011). pp. 29-31.
Baldwin, A.L., Schwartz, G.E. (2006). Personal Interaction with a Reiki Practitioner Decreases Noise-Induced Microvascular Damage in an Animal Model. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 12(1):15–22, 2006. In Center for Reiki Research, Retrieved June 23, 2012, from https://www.centerforreikiresearch.org/
Baldwin, A.L., Wagers, C. and Schwartz, G.E. (2008). Reiki improves heart rate homeostasis in laboratory rats. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 14 (4): 417-422. Retrieved June 23, 2012, from https://www.centerforreikiresearch.org/
Center for Reiki Research (CRR). Retrieved June 23, 2012, from https://www.centerforreikiresearch.org/
Diaz-Rodriguez, L., Arroyo-Morales, M, Fernández-de-las-Peñas, C., García-Lafuente, F., García-Royo, C. and Tomás-Rojas, I. (2011). Immediate effects of Reiki on heart rate variability, cortisol levels, and body temperature in health care professionals with burnout. Biol Res Nurs, 13: 376 originally published online 5 August 2011. In Center for Reiki Research, Retrieved June 23, 2012, from https://www.centerforreikiresearch.org/
Dressin, L.J., Singg, S. (1998). Effects of Reiki on pain and selected affective and personality variables of chronically ill patients. Subtle Energies and Energy Medicine, 9(1):53-82.
Friedman, R.S.C., Burg, M.M., Miles, P., Lee, F. and Lampert, R. (2010). Effects of Reiki on Autonomic Activity Early After Acute Coronary Syndrome. Journal of the American College of Cardiology. 56: 995-996. In Baldwin, Fall, 2011.
International Association of Reiki Professionals (IARP). Definition of Reiki. Retrieved June 22, 2012, from https://www.iarpreiki.org/
Motz, J. (1998). Hands of Life. New York: Bantam Books.
Potter, Joe, Research Report, Introduction and General Findings. Retrieved July 21, 2012 from https://www.reiki-research.co.uk/
PubMed. Retrieved July 24, 2012 from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
Shore, A.G. (2004). Long term effects of energetic healing on symptoms of psychological depression and self-perceived stress. Alternative Therapies in Health and Medicine, 10(3):42-48.
Vitale, A.T., O’Conner, P.C. (1998). The effect of Reiki on pain and anxiety in women with abdominal hysterectomies. Holistic Nursing Practice, 20(6): 263-272, 2006. In Center for Reiki Research, Retrieved June 23, 2012, from https://www.centerforreikiresearch.org/
Weze C, Leathard H.L., Grange J, Tiplady P, Stevens G. (January, 2005). Evaluation of healing by gentle touch. Public Health. 119(1):3-10.
Της Deborah Bier, PhD

Απόδοση στα ελληνικά Αγγελική Κρητικού
Πηγή: psychcentral.com

Εναλλακτικά

Να είσαι αυτό που είσαι και ξέχνα το να γίνεις κάποιος άλλος. Το να Θέλεις να γίνεις οτιδήποτε είναι εφιάλτης. Είσαι τέλειος. Η ζωή έτσι όπως είναι, είναι τέλεια την κάθε στιγμή της.

Πολύ δύσκολο να το αποδεχθείς, επειδή επί αιώνες σου δίνουν ιδεώδη κι εσύ συνεχώς συγκρίνεσαι με αυτά τα ιδεώδη. Λες: Πως μπορώ εγώ να είμαι τέλειος; Εγώ εξακολουθώ να έχω θυμό μέσα μου. Πως μπορώ εγώ να είμαι τέλειος; Εγώ εξακολουθώ να έχω σεξ μέσα μου.

Πως μπορώ να είμαι τέλειος; Εγώ εξακολουθώ να έχω βία μέσα μου. Πως μπορώ εγώ να είμαι τέλειος; Συγκρινεις! Η σύγκριση είναι αρρώστια. Εσύ είσαι εσύ.

Η μεταμόρφωση συμβαίνει μέσα από τη ζωή, όχι μέσα από την προετοιμασία.

Osho

awakengr.com

Εναλλακτικά

Της Linda Esposito

Πάρτε μια ανάσα για να εστιάσετε σε όσα είναι σημαντικά.

Οι φωνές στο κεφάλι σου που σου υπενθυμίζουν την προθεσμία της Παρασκευής, ο σύζυγός σου που σου λέει ότι μόλις προέκυψε μια συνάντηση με φίλους, το παιδί σου που κλαίει γιατί δεν μπορεί να τελειώσει την εργασία του και χρειάζεται βοήθεια. Οι περισσότεροι από εμάς ζουν με κάποια μορφή νοητικής «μουρμούρας».

Πώς αποφορτίζεσαι διανοητικά; Εν ολίγοις, ξεκαθαρίστε το μυαλό σας από τις ιδεοληπτικές σκέψεις που σας πανικοβάλλουν και σας ωθούν στην αποφυγή, την αναποφασιστικότητα και την αναβλητικότητα. Το ακραίο παράδειγμα είναι η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή αν και συνήθως, παλεύουμε με ασυλλόγιστες, αυτόματες, αρνητικές σκέψεις που προκαλούν νοητική εξάντληση.

Σε κάθε περίπτωση, πάρα πολλοί από εμάς ζούμε τους φόβους μας, και όχι τα όνειρά μας.

Το πρόβλημα επιδεινώνεται από τη διανοητική «συσσώρευση». Ή όταν κάθε δεύτερη αρνητική σκέψη, κακή ανάμνηση, και προσωπική ταπείνωση γεμίζει την τράπεζα μνήμης μας, μονοπωλώντας το ενδιαφέρον.

Η συσσώρευση ανθυγιεινών σκέψεων έχει διόδια. Το μυαλό σας είναι ένα πνευματικό πεδίο μάχης, οι ημέρες σας σπαταλούνται στο ένα ψυχολογικό μπρα-ντε-φερ μετά το άλλο. Το πρόβλημα επιδεινώνει η σωματική εξάντληση.

Ανεξάρτητα από την κατάστασή σας ή το DNA σας, το μυαλό σας δεν θα γίνει ήρεμο, σίγουρο για τον εαυτό του και καθαρό, αν δεν φροντίζετε να δίνετε προσοχή:

Δεν μπορείτε να σταματήσετε το να νιώθετε πλήξη, αν δεν συνειδητοποιήσετε ότι εσείς είστε που αποσύρεστε.
Δεν μπορείτε να ξεπεράσετε την αποφυγή, αν δεν αναγνωρίζετε ότι φοβάστε την πραγματικότητα αυτή τη στιγμή.
Δεν μπορείτε να κάνετε βήματα για να αισθανθείτε ήρεμοι, αν δεν ακούτε τα σήματα που σας δίνει το σώμα σας ότι νιώθει πίεση.
Η επίγνωση είναι πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση του άγχους. Πολύ συχνά, η ενέργεια σπαταλάται ανάμεσα σε δύο ψυχικές καταστάσεις: την «πρόβα» για το μέλλον ή την αναμάσηση του παρελθόντος.

Παρόλο που δεν υπάρχουν σύντομοι δρόμοι για να απαλλαγούμε από τις ανεπιθύμητες σκέψεις, οι παρακάτω μινιμαλιστικές νοοτροπίες μπορούν να σας βοηθήσουν να αποκτήσετε ένα… καθαρότερο ψυχολογικό μητρώο.

Είναι καλύτερο να δωρίζετε, παρά να συσσωρεύετε
Όταν κολλάτε στην αναμάσηση του παρελθόντος, βοηθάει να βγείτε από το κεφάλι σας και να βοηθήσετε τους άλλους. Εστιάστε στη δημιουργία σημαντικών εμπειριών και θυμηθείτε πως ό,τι και αν είναι αυτό που σας δυσκολεύει, υπάρχει πάντα κάποιος που δίνει μια μεγαλύτερη μάχη.

Όταν ήμουν 20 ετών, πρόσφερα εθελοντική εργασία σε διάφορες οργανώσεις για ανθρώπους με HIV και AIDS. Περνούσα τα πρωινά της Κυριακής μοιράζοντας γεύματα σε σπίτια ανθρώπων που ήταν πολύ άρρωστοι για να μπορούν μαγειρέψουν μόνοι τους.

Μήνες αργότερα, άλλαξα πορεία και επισκεπτόμουν ετοιμοθάνατους ασθενείς που είχαν επιλέξει να ζήσουν τις τελευταίες μέρες τους στο σπίτι τους. Μερικές φορές μου ζητούσαν να τους διαβάσω, άλλες φορές να τους κάνω ένα απαλό μασάζ στα πόδια. Η πιο αξέχαστη εμπειρία ήταν ένας γλυκός άνθρωπος με ένα απλό αίτημα: “Μην μιλάς, σε παρακαλώ. Μόνο κράτα μου το χέρι. Αυτό είναι όλο”.

Καθώς καθόμουν δίπλα του στο κρεβάτι και κρατούσα απαλά το αδύναμο, κοκκαλιάρικο χέρι του, περιτριγυρισμένη από φωτογραφίες του νεότερου εαυτού του από την περίοδο που ήταν υγιής, οι όποιες σκέψεις με απορροφούσαν, σταματούσαν αυτόματα.

Όπως λέει και η παροιμία, «Ένα χαμόγελο μπορεί να ξεκινήσει μια φιλία. Μια λέξη μπορεί να λήξει έναν καυγά. Μια ματιά μπορεί να σώσει μια σχέση. Ένα άτομο μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας».

Μινιμαλισμός: Όταν το να ζούμε με λιγότερα σημαίνει περισσότερη ψυχική υγεία - Της Linda Esposito

Αγαπήστε τους ανθρώπους, όχι τα πράγματα
Γνωρίζουμε ότι τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία, αλλά εξακολουθούμε να αγοράζουμε ό,τι μας υπαγορεύουν τα μέσα. Κάθε νέα γενιά διακοπών, οικογενειακών εκδηλώσεων και Black Friday δεν μας έπεισε ότι η κατανάλωση δεν λειτουργεί.

Αυτό που λειτουργεί είναι να ορίσετε τα ακόλουθα:

Τι σας ενδιαφέρει;
Τι δίνει στη ζωή σας νόημα;
Με ποιους συνδέεστε;
Αν αύριο όλα τελειώσουν, ποια θα είναι η τελευταία σου ανάμνηση; Το όμορφο σπίτι σου που ήταν ο φθόνος της γειτονιάς; Ή ο χρόνος που οδηγούσες 75 λεπτά μέσα στην κίνηση για να προλάβεις το τελευταίο τέταρτο του αγώνα μπάσκετ του γιου σου και η χαρά του όταν σε είδε να μπαίνεις στο γήπεδο;

Απλοποιήστε, απλοποιήστε, απλοποιήστε
Η υλική ακαταστασία προκαλεί νοητική ακαταστασία. Οι μινιμαλιστές που αφήνουν στη ντουλάπα τους μόνο 33 αντικείμενα κάνουν κάτι έξυπνο.

Η ενέργεια που ξοδεύεται στο πλύσιμο, το άπλωμα και το μάζεμα των ρούχων προστίθεται. Ακριβώς όπως και το να αγοράσεις μια νέα συσκευή κουζίνας, να την ξετυλίξεις, να πετάξεις τα υλικά της συσκευασίας, να αποθηκεύεις τις οδηγίες και να βρεις χώρο στον πάγκο της κουζίνας για να την τοποθετήσεις, έχει ένα τίμημα.

Κάθε μέρα που βλέπεις αυτό τό αστραφτερό νέο σου απόκτημα, το μυαλό σου αποσπάται, επειδή πρέπει να καταγράψει κάτι ακόμα.

Πώς θα ήταν η ζωή σου αν το μυαλό σου είχε λιγότερα πράγματα να επεξεργαστεί;

Μινιμαλιστική Ψυχική Υγεία
Οι περισσότεροι άνθρωποι έρχονται στη θεραπεία για να απαλλαγούν από τις ανθυγιεινές συνήθειες, την αρνητική σκέψη, την αναποφασιστικότητα, τις δυσλειτουργικές σχέσεις, την υπερβολική χρήση αλκοόλ, την υπερβολική κατανάλωση και την υπερβολική δραστηριότητα γενικά.

Η επιβράδυνση είναι το σημαντικότερο για να δημιουργήσετε διανοητική ηρεμία. Τα “νοητικά διαλείμματα” γίνονται με βαθιά αναπνοή, διαλογισμό και επίγνωση. Με ένα πιο ήρεμο μυαλό και σώμα, οι αρνητικές σκέψεις χάνουν τη δύναμή τους, με μια φράση κάθε φορά:

Να είστε περισσότερο με λιγότερα
Αγχωθείτε λιγότερο
Οδηγήστε λιγότερο
Στείλτε λιγότερα μηνύματα
Μιλήστε λιγότερο
Φάτε λιγότερο
Έχουμε μια πεπερασμένη ποσότητα νοητικής ενέργειας κάθε μέρα. Τα αχρησιμοποίητα λεπτά δεν μεταφέρονται στον επόμενο μήνα. Επιλέξτε τις σκέψεις, τις δραστηριότητες και τις σχέσεις σας με σύνεση.

Καθώς εργάζομαι με πολλά μέλη του κλαμπ νοητικής εξάντλησης, λέω πως χρειάζεται να τελειώνουμε την εμμονή μας με ασυλλόγιστους περισπασμούς και να αγκαλιάσουμε την απλότητα. Η ενσωμάτωση μιας μινιμαλιστικής νοοτροπίας σημαίνει τη διαφορά ανάμεσα στο “Είμαι απασχολημένος” και “Είμαι ελεύθερος”.

Η Linda Esposito είναι ψυχοθεραπεύτρια και βοηθά ενήλικες και εφήβους να ξεπεράσουν το στρες και το άγχος τους.

Μετάφραση και επιμέλεια
από την ομάδα της Όμορφης Ζωής

Πηγή: Psychology Today

Εναλλακτικά

Ανάμεσα στους λόφους, ζούσε μια γυναίκα με το γιο της κι ήταν ο πρωτότοκός της και το μόνο της παιδί. Και τ’ αγόρι πέθανε από πυρετό, ενώ ο γιατρός του παραστεκόταν.

Η μητέρα ήταν τρελαμένη από τη λύπη και φώναζε στο γιατρό και τον παρακαλούσε, λέγοντας: “πες μου, πες μου, τι ήταν αυτό που σταμάτησε το πάλεμά του και σώπασε το τραγούδι του;”

Κι ο γιατρός είπε: “Ήταν ο πυρετός”. Κι η μητέρα είπε: “Τι είν’ ο πυρετός;”. Κι ο γιατρός απάντησε: “Δεν μπορώ να στο εξηγήσω. Είναι κάτι άπειρα μικρό που επισκέπτεται το σώμα και δεν μπορούμε να το δούμε με τ’ ανθρώπινό μας μάτι”.

Μετά, ο γιατρός την άφησε. Κι εκείνη συνέχιζε να επαναλαμβάνει μέσα της: “Κάτι άπειρα μικρό. Δεν μπορούμε να το δούμε με τ’ ανθρώπινό μας μάτι”. Και κατά το βράδυ, ήρθε ο παπάς να την παρηγορήσει. Κι εκείνη θρηνούσε και φώναζε, λέγοντας: “Ώχου, γιατί να χάσω το γιο μου, το μοναδικό μου παιδί, το πρωτογέννητό μου;”.

Κι ο παπάς απάντησε: “Παιδί μου, είναι το θέλημα του Θεού”. Και η γυναίκα είπε: “Τι είναι ο Θεός και πού είναι ο Θεός; Θέλω να δω το Θεό, για να μπορέσω να ξεσκίσω το στήθος μου μπροστά Του και για να χύσω το αίμα της καρδιάς μου στα πόδια Του. Πες μου, πού να Τον βρω;”.

Κι ο παπάς είπε: “Ο Θεός είναι άπειρα μεγάλος. Δεν μπορεί να φανεί με το ανθρώπινό μας μάτι”. Τότε, η γυναίκα ξέσπασε: “Το άπειρα μικρό σκότωσε το γιο μου με τη θέληση του άπειρα μεγάλου! Τότε, τι είμαστε μεις; Τι είμαστε;”.

Εκείνη τη στιγμή, η μητέρα της γυναίκας ήρθε μες στο δωμάτιο, με το σάβανο για το νεκρό αγόρι κι άκουσε τα λόγια του παπά, καθώς και την κραυγή της θυγατέρας της. Κι άφησε το σάβανο και πήρε της θυγατέρας της το χέρι μες στο χέρι της και είπε: “Κόρη μου, εμείς οι ίδιοι είμαστε το άπειρα μικρό και το άπειρα μεγάλο. Κι εμείς είμαστε το μονοπάτι ανάμεσα στα δυο”.

Απόσπασμα από το βιβλίο του Χαλίλ Γκιμπράν “Ο Περιπλανώμενος” από τις εκδόσεις Μπουκουμάνης 

Εναλλακτικά

Άδειασε εντελώς, νιώσε παντελώς γαλήνιος (ALLAN PERCY)

Αν συνειδητοποιήσουμε ότι ζούμε σε μια πραγματικότητα που αλλάζει, θα μάθουμε να προσαρμοζόμαστε καλύτερα στον καταρράχτη των γεγονότων της ζωής.
Όταν ο Μπρους Λι μας ενθάρρυνε πριν από χρόνια να “είμαστε νερό”, πολλοί πήραν τα λόγια του ως επιπόλαια, επειδή η τελευταία του συνέντευξη χρησιμοποιήθηκε για μια τηλεοπτική διαφήμιση. Αλλά αυτό που μας συμβούλευε ήταν να είμαστε ανάλαφροι, ρευστοί και ευέλικτοι σαν το υγρό στοιχείο.
Το να είμαστε ευέλικτοι για να προσαρμοζόμαστε στις προκλήσεις είναι ένα από τα πολλά διδάγματα ανατολικής φιλοσοφίας που απαντώνται στον Πλάτωνα.
Το αρχαιότερο κείμενο αυτής της παράδοσης είναι το Ι – Τσινγκ, μια πραγματεία που, χίλια χρόνια πριν από τον Αθηναίο φιλόσοφο, έδινε οδηγίες στον αναγνώστη σε μορφή προσευχής.
Ένα άλλο κείμενο επίσης γεμάτο γνώση είναι το Τάο Τε Τσινγκ του Λάο Τσε, ενός Κινέζου φιλοσόφου που η ζωή του, αν στ’ αλήθεια υπήρξε, περιβλήθηκε με μυστήριο.

Στο διάσημο δοκίμιό του, συμβουλεύει, για παράδειγμα:

Να είστε ταπεινοί για να αναγνωρίζετε το λάθος και να πράττετε κατά συνέπεια.
Να είστε ευγενικοί για να δημιουργείτε υγιή ένωση με τους άλλους ανθρώπους.
Να μη φοβάστε το μέλλον.
Να ενεργείτε με απλότητα χωρίς να αναζητάτε τη φήμη ή τον επιφανειακό έπαινο.
Να δέχεστε τα πράγματα όπως έρχονται, αντιμετωπίζοντας την απορία με γαλήνη.

Όπως μας συμβουλεύει ο φιλόσοφος αυτός με ποιητικό τρόπο:

Άδειασε εντελώς,
νιώσε παντελώς γαλήνιος.
Χίλια πράγματα αναδύονται μαζί,
στην ανάδυσή τους βρίσκεται η επιστροφή τους.
Τώρα ανθίζουν,
κι ανθίζοντας βυθίζονται ξανά
επιστρέφοντας στη ρίζα.
Η επιστροφή στη ρίζα είναι ειρήνη.
Ειρήνη: να δέχεσαι ό,τι είναι να έρθει,
να ξέρεις τι διαρκεί.
Σε αυτή τη γνώση βρίσκεται η σοφία,
χωρίς αυτήν υπάρχει μόνο αταξία, ερείπια.
Το να ξέρεις τι διαρκεί
σημαίνει να έχεις την καρδιά ανοιχτή,
μεγάθυμη, ευγενική, ευλογημένη,
ακολουθώντας το Τάο,
τον δρόμο που διαρκεί για πάντα.
Το σώμα φτάνει στο τέλος του
μα δε θα υπάρχει τίποτα που να φοβάσαι.


ΠΛΑΤΩΝΑΣ
80 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ
ΑΛΛΑΝ ΠΕΡΣΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Εναλλακτικά

Ο Νίκολα Τέσλα είχε πει κάποτε: «Αν μόνο ήξερες την σπουδαιότητα του 3, 6 και 9 τότε θα είχες ένα κλειδί για το σύμπαν». Ο Νίκολα Τέσλα έκανε αμέτρητα μυστηριώδη πειράματα, αλλά ήταν ένα τεράστιο μυστήριο από μόνος του. Σχεδόν όλα τα μυαλά που ανήκουν στους πιο σημαντικούς στοχαστές της εποχής μας είχαν κάποιο είδος εμμονής. Ο Τέσλα είχε μερικές. Στην πραγματικότητα, ορισμένοι θα τις αποκαλούσαν εκκεντρικότητες. Για τον Τέσλα, αυτά ήταν απαραίτητα πράγματα.

Γνωρίζατε ότι ο Νίκολα Τέσλα περπατούσε γύρω από το τετράγωνο τρεις φορές πριν μπει σε ένα κτίριο, καθάριζε τα πιάτα με 18 χαρτοπετσέτες και έμενε σε δωμάτια ξενοδοχείων με αριθμό που διαιρούνταν μόνο με το 3; Ο Τέσλα έκανε υπολογισμούς σχετικά με τα πράγματα στο άμεσο περιβάλλον του, μόνο για να σιγουρευτεί ότι το αποτέλεσμα είχε σχέση με τον αριθμό 3 και βάσιζε τις αποφάσεις του ανάλογα με τα αποτελέσματα. Έκανε τα πάντα σε ομάδες των τριών και κανείς δεν ήξερε με σιγουριά τον μυστηριώδη λόγο πίσω από την παράξενη συμπεριφορά του.

Ο Τέσλα ήταν μοναδικός. Σε πολλές περιπτώσεις, ο Τέσλα περιέγραψε την εμπειρία έντονων φώτων, τα οποία ακολουθούσαν στιγμές έντονης δημιουργικότητας και σαφήνειας. Κάτι σαν να του ανοίχτηκε μπροστά του όλο το Σύμπαν.

Ο Τέσλα ισχυριζόταν ότι είχε την ικανότητα να φαντάζεται και να αντιλαμβάνεται την εφεύρεση του στο μυαλό του κατά τις αποκαλούμενες «στιγμές σαφήνειας» με όλες τις λεπτομέρειες. Υποστήριξε επίσης ότι μπορούσε να περιστρέψει τα οράματα του, να τα διαχωρίσει κομμάτι-κομμάτι και έτσι ήξερε ακριβώς πως θα φαινόταν μια εφεύρεση, με την παραμικρή λεπτομέρεια με βάση τα πιο απίστευτα οράματα του.

Επιπλέον, ο Νίκολα Τέσλα υπολόγιζε επίσης τα κομβικά σημεία του πλανήτη μας, και όπως μπορείτε να μαντέψετε, ήταν πιθανότατα συνδεδεμένα με τους αριθμούς τρία, έξι και εννέα. Ο Τέσλα ισχυρίστηκε ότι αυτοί οι αριθμοί είχαν μεγάλη σημασία για όλους και όχι μόνο για εκείνον. Ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλη εμμονή για τους αριθμούς 3, 6 και 9.

Σε αντίθεση με πολλούς, ο Τέσλα κατανοούσε ένα θεμελιώδες γεγονός, άγνωστο στους άλλους, το οποίο είναι η παγκόσμια γλώσσα των μαθηματικών, που εν τέλει είναι μια επιστήμη η οποία ανακαλύφθηκε από τον άνθρωπο, δεν εφευρέθηκε από αυτόν. Ο Τέσλα έφτασε πέρα από τα μαθηματικά. Οραματίζονταν αριθμητικά μοτίβα που υπάρχουν στο σύμπαν, όπως τον σχηματισμό των αστεριών, την ανάπτυξη των εμβρυικών κυττάρων και πολλές άλλες περίπλοκες λεπτομέρειες που κάποιοι ονομάζουν «σχέδιο του Θεού» ή «αποτύπωμα του Θεού».

Ο Τέσλα ήξερε ότι υπήρχε ένα θεμελιώδες σύστημα στο οποίο η φύση φαινόταν να απαντά: «Οι δυνάμεις του δυαδικού συστήματος», όπου το μοντέλο αρχίζει από το ένα και συνεχίζει για να διπλασιαστεί. Έτσι, τα κύτταρα και τα έμβρυα αναπτύσσονται με το ακόλουθο μοτίβο: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 κλπ. Αλλά φαίνεται ότι αυτό που γνώριζε και ονειρευόταν ο Τέσλα ήταν κάτι περισσότερο από το όραμα ενός συνηθισμένου ανθρώπου.

Ο Marko Rodin ανακάλυψε ότι στο εσωτερικό της ανάδελτα (vortex Math, η επιστήμη της ανατομίας του τόρου) βρίσκεται ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7 και ούτω καθεξής προς το άπειρο.

Εδώ, οι αριθμοί 3, 6 και 9 δεν υπάρχουν και σύμφωνα με τον Rodin, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτοί οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν ένα διάνυσμα που ανήκει στην τρίτη και στην τέταρτη διάσταση, που ονομάζεται «πεδίο ροής». Μάγεια Τ.

https://www.awakengr.com/

Εναλλακτικά

“Όλα φτάνουν στην ώρα τους γι’ αυτούς που ξέρουν να περιμένουν”

Ο Μπαλζάκ έχει μείνει στην ιστορία σαν συγγραφέας μιας ολόκληρης κοινωνίας. Η γαλλική λογοτεχνία, είναι πάρα πολύ πλούσια και άφησε σε αυτήν, το στίγμα του. Ιστορία όμως έχουν γράψει και άλλα πράγματα, για παράδειγμα, η υπομονή. Η διαδρομή της είναι τόσο σημαντική όσο είναι και η περιπέτεια της ζωής της ανθρωπότητας. Εδώ ο Μπαλζάκ συναντιέται με την υπομονή και μας θυμίζει οτι παραμένει μια από τις πιο σημαντικές αρετές που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος.

Πας μόνος σου και τελικά, έρχεται μόνο του.

Από μόνο του, τίποτε δε γίνεται. Αν όμως έχεις κάνει όσα απαιτούνται και έχεις δεχτεί ότι και η τύχη, χρειάζεται να…βάλει την υπογραφή της για να γίνει αυτό για το οποίο κόπιασες, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Τότε δεν έχεις άγχος, δεν έχεις ανυπομονησία, έχεις μια ανώτερη αίσθηση των πραγμάτων. Τότε μπορείς να πεις με σιγουριά πως «Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει και είναι θέμα χρόνου να πετύχω».

Είναι αληθινά καθησυχαστικό να ξέρεις πως έχεις κάνει όσα έπρεπε, βήματα και άλματα και πως αυτό από μόνο του, σου ‘δωσε γνώση και εμπειρία. Ο χρόνος κυλά πολύ διαφορετικά από όσο νομίζουμε. Συνήθως η επιτυχία, είναι μια συνέπεια και έρχεται μόνη της. Αν δεν έγινε σήμερα κάτι, δε σημαίνει ότι δε θα γίνει. Εσύ, πρέπει να προετοιμάζεσαι για να το υποδεχτείς. Η αληθινή υπομονή, χρειάζεται προετοιμασία για την υποδοχή…

Κάνοντας το καθήκον μας.

Οτιδήποτε έχεις βάλει στόχο να κάνεις, απαιτεί βήματα και άλματα. Αυτά τα βήματα και τα άλματα, δε θα γίνουν μόνο σε ευθεία. Θα χρειαστεί να γίνεις ακόμη και δρομέας ανώμαλου δρόμου προκειμένου να κάνεις πραγματικότητα ό,τι θέλεις. Το αν θα κάνεις τον «ακροβάτη» για όσα θέλεις να πετύχεις, είναι δικό σου θέμα. Μάλλον, ακόμη καλύτερα, της θέλησής σου. Το σημαντικό είναι οτι έθεσες έναν στόχο και ξεκινάς να τον υλοποιείς. Το μυαλό σου και η ψυχή σου πρέπει να μάθουν να πειθαρχούν. Είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Το να μπορείς να συγκεντρώνεσαι πάνω σε κάτι και να αφοσιώνεσαι χωρίς να πανικοβάλλεσαι όταν κάτι «στραβώνει» και να μην ενθουσιάζεσαι όταν όλα είναι απρόσμενα καλά. Μπορείς να το πεις και συναισθηματική πειθαρχία. Κάνουμε λοιπόν, αυτό που απαιτεί η περίσταση. Είμαστε συγκεντρωμένοι, ΜΟΝΟ σε αυτό. Στο κάθε βήμα ξεχωριστά. Το αποτέλεσμα, είναι μια άλλη ιστορία…

Όσο και να βιαστείς, ο χρόνος… αδιαφορεί.

Αν η υπομονή είναι αρετή, τότε η ανυπομονησία, δεν μπορεί να είναι και αυτή αρετή. Η ανυπομονησία έχει «πλάκα» μέχρι μια ηλικία. Είναι η ηλικία που περιμένουμε ευχάριστες εκπλήξεις. Όπως καταλαβαίνεις, αν έχεις να κάνεις κάτι που το ακολουθείς βήμα προς βήμα, η ανυπομονησία, μόνο βλάβη θα σου προκαλέσει. Το μυαλό σου όταν ανυπομονεί, βρίσκεται στο τέλος.

Μπαίνει στον πειρασμό να κάνει πολύ θετικές σκέψεις, ή πολύ αρνητικές σκέψεις. Σε κάθε περίπτωση, σε έχει βγάλει από αυτά που πρέπει να ακολουθήσεις. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, είτε κάνεις «όνειρα», είτε κάνεις «εφιάλτες». Δεν ακολουθείς τα βήματα. Εγκατέλειψες ξαφνικά το παρόν, για να πας στο μέλλον, χωρίς να εισπράξεις τίποτε ουσιαστικό. Όσο και αν βιάζεσαι να έρθει η στιγμή που θα δεις την όποια ανταμοιβή των κόπων σου, δεν πρόκειται να αλλάξεις κάτι…Η δύναμή σου πάνω στον χρόνο, είναι ανενεργή…

Πηγή: tsemperlidou.gr
Φωτό από: wallpapersinhq.pw

Εναλλακτικά

«Το μήνυμά μου είναι η ζωή μου». 32 αφορισμοί από τον επαναστάτη ακτιβιστή «Είναι η υγεία ο πραγματικός πλούτος και όχι ο χρυσός και το ασήμι».

«Ο καλύτερος τρόπος να βρεις τον εαυτό σου είναι στην υπηρεσία των άλλων».

«Το μήνυμά μου είναι η ζωή μου».

«Εναντιώνομαι στη βία γιατί όταν μοιάζει να είναι για καλό, το καλό που κάνει είναι προσωρινό, το κακό που κάνει είναι μόνιμο»

«Δεν πρέπει να χάνουμε την πίστη μας στην ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα είναι σαν τον ωκεανό. Μερικές βρώμικες σταγόνες στον ωκεανό δεν τον κάνουν βρώμικο».

«Ο πολιτισμός ενός έθνους βρίσκεται στις καρδιές και τις ψυχές των ανθρώπων». «Το μεγαλείο ενός έθνους κρίνεται από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα ζώα».

«Κάποτε ηγεσία σήμαινε μυική δύναμη, σήμερα σημαίνει να τα πηγαίνεις καλά με τους άλλους».

«Η ουσία όλων των θρησκειών είναι η ίδια. Μόνο οι προσεγγίσεις αλλάζουν».

«Μια ουγκιά πράξεις αξίζει περισσότερο από τόνους κηρύγματος».

«Η φτώχεια είναι η χειρότερη μορφή βίας».

«Υπάρχει επάρκεια στον κόσμο για τις ανάγκες των ανθρώπων αλλά όχι για την απληστία τους».

«Ο άνθρωπος είναι προϊόν των σκέψεών του, γινόμαστε αυτό που σκεφτόμαστε».

«Η ευγένεια, η αυτοθυσία και η γενναιοδωρία δεν είναι αποκλειστικότητα καμιάς φυλής και θρησκείας».

«Σε θέματα συνείδησης, οι νόμοι της πλειοψηφίας δεν έχουν καμιά θέση».

«Οποιοσδήποτε το θελήσει, μπορεί να ακούσει την εσωτερική φωνή. Βρίσκεται μέσα σε όλους».

«Οι ειλικρινείς διαφωνίες είναι συχνά σημάδι προόδου».

«Πρώτα σε αγνοούν, μετά γελάνε μαζί σου, μετά σε πολεμούν, μετά νικάς».

«Μ’ αρέσει ο Χριστός σας. Δεν μ’ αρέσουν οι χριστιανοί σας. Οι χριστιανοί είναι τόσο διαφορετικοί από τον Χριστό».

«Τα 7 που δεν πρέπει να έχεις: Πλούτο χωρίς μόχθο. Γνώση χωρίς χαρακτήρα. Πολιτική χωρίς αρχές. Απόλαυση χωρίς συνείδηση. Εμπόριο χωρίς ηθική. Επιστήμη χωρίς ανθρωπιά. Θρησκεία χωρίς θυσία».

«Κανείς δεν μπορεί να με πληγώσει χωρίς τη συγκατάθεσή μου».

«Τη μέρα που η δύναμη της αγάπης θα υπερνικήσει την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη».

«Ζήσε σαν να πρόκειται να πεθάνεις αύριο και μάθαινε σαν να πρόκειται να ζήσεις για πάντα». «Ο Θεός δεν έχει θρησκεία».

«Ο δειλός είναι ανίκανος να δείξει αγάπη. Είναι το προνόμιο των γενναίων».

«Πρέπει να γίνεις η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο».

«Οι αδύναμοι ποτέ δεν συγχωρούν. Η ικανότητα να συγχωρείς είναι προσόν του δυνατού».

«Το "οφθαλμόν αντί οφθαλμού" κάνει όλο τον κόσμο τυφλό».

«Ευτυχία είναι όταν αυτό που σκέφτεσαι, αυτό που λες και αυτό που κάνεις, βρίσκονται σε αρμονία».

«Η ελευθερία δεν αξίζει, αν δεν συμπεριλαμβάνει την ελευθερία να κάνεις λάθη».

«Ο μόνος τύραννος που δέχομαι σε αυτόν τον κόσμο είναι η φωνή μέσα μου».

«Είναι καλύτερα να στέκεσαι όρθιος με σπασμένο κεφάλι, από το να σέρνεσαι με την κοιλιά για να γλιτώσεις το κεφάλι σου».

Ο Μοχάντας Καραμτσάντ Γκάντι (2 Οκτωβρίου 1869-30 Ιανουαρίου 1948) ήταν Ινδός πολιτικός, στοχαστής και επαναστάτης ακτιβιστής. Υπήρξε η κεντρική μορφή του εθνικού κινήματος για την ινδική ανεξαρτησία και εμπνευστής της μεθόδου παθητικής αντίστασης χωρίς τη χρήση βίας έναντι των καταπιεστών.

Η διδασκαλία του επηρέασε το διεθνές κίνημα για την ειρήνη και μαζί με τον ασκητικό βίο του συνέτειναν στο να καταστεί παγκόσμιο σύμβολο και ορόσημο της φιλοσοφικής και κοινωνικοπολιτικής διανόησης του 20ού αιώνα. Έγινε ευρύτερα γνωστός με την προσωνυμία Μαχάτμα, που φέρεται να του απέδωσε στα 1915 ο Ινδός νομπελίστας ποιητής και φιλόσοφος Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ και στα σανσκριτικά σημαίνει Μεγάλη Ψυχή. [Πηγή: www.doctv.gr]

Εναλλακτικά

Η φιλοσοφία του Βουδισμού δεν ψάχνει για το νόημα της ζωής, αλλά μας βοηθάει να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που θα συναντήσουμε στην ζωή μας. Μας μαθαίνει να έχουμε υπομονή και να επικεντρωνόμαστε στο παρόν.


Δείτε παρακάτω 25 αποφθέγματα από την φιλοσοφία του Βουδισμού που θα σας βοηθήσουν να δείτε την ζωή από μια άλλη οπτική.

1. Ο πειρασμός να τα παρατήσουμε είναι πάντα μεγαλύτερος λίγο πριν την νίκη.

2. Ο στόχος στην ζωή είναι να πεθάνεις νέος, αλλά να το κάνεις όσο πιο αργά γίνεται.

3. Μην μιλάς, αν δεν μπορείς να βελτιώσεις την κατάσταση.

4. Ένα μακρινό ταξίδι ξεκινάει, κάνοντας το πρώτο βήμα.

5. Ο δυνατός άνθρωπος ξεπερνάει το εμπόδιο, ο σοφός κάνει ολόκληρη την διαδρομή.

6. Μην σας τρομάζει το να πηγαίνετε πιο αργά. Να σας τρομάζει μόνο το σταμάτημα.

7. Ακόμη και η ευτυχία ενός ηλίθιου είναι ένα ηλίθιο είδος ευτυχίας.

8. Αν σκοντάψετε και πέσετε κάτω, δεν σημαίνει, ότι έχετε επιλέξει τον λάθος δρόμο.

9. Μια καλύβα γεμάτη γέλιο είναι πιο πλούσια από ένα παλάτι γεμάτο θλίψη.

10. Πάντα να κοιτάτε την θετική πλευρά των πραγμάτων. Αν δεν μπορείτε να το καταλάβετε αυτό, γυαλίστε κάτι που ήταν θαμπό μέχρι να αρχίσει να λάμπει.

11. Ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει πάντα στην ώρα του.

12. Κάποιος που σας λέει τα ελαττώματά σας δεν είναι απαραίτητα εχθρός σας. Κάποιος που λέει συνέχεια για τις αρετές σας δεν είναι απαραίτητα φίλος σας.

13. Μην φοβάστε, αν δεν ξέρετε κάτι. Να φοβάστε, όταν δεν προσπαθείτε να μάθετε για αυτό.

14. Ένας καλός δάσκαλος σου ανοίγει την πόρτα, αλλά σε αφήνει να μπεις μέσα μόνος σου.

15. Ένας βουνό δεν φωνάζει ποτέ στον άνεμο όσο δυνατός και αν είναι.

16. Ζήστε ήρεμα και θα έρθει ο χρόνος που θα ανθίσουν τα λουλούδια.

17. Δεν υπάρχει φίλος που να μην έχει ελαττώματα. Αλλά, αν προσπαθήσετε να βρείτε όλα του τα ελαττώματα, δεν θα είστε πια φίλοι.

18. Η δυστυχία μπαίνει από μια πόρτα που έχουμε αφήσει ανοιχτή.

19. Κανένας δεν γυρνάει ίδιος από ένα μακρινό ταξίδι.

20. Ένας άνθρωπος που κοκκινίζει από ντροπή δεν μπορεί να είναι κακός.

21. Είναι καλύτερο να είσαι άνθρωπος για μια μέρα αντί σκιά για 1.000 μέρες.

22. Σπίτι είναι εκεί που ηρεμούν οι σκέψεις σας.

23. Ο άνθρωπος που μετακίνησε βουνά ήταν αυτός που άρχισε να μετακινεί σιγά σιγά μικρές πέτρες.

24. Αν κάνετε κάποιο λάθος, είναι καλύτερο να γελάσετε με αυτό.

25. Η καλύτερη ώρα να φυτέψετε ένα δέντρο ήταν πριν από 20 χρόνια. Η επόμενη καλύτερη ώρα είναι τώρα.

Πηγή

Εναλλακτικά

Άλλαξε τις σκέψεις σου, άλλαξε τη ζωή σου
Σε ημέρες που η βία φαίνεται να παίρνει το πάνω χέρι, ο συγγραφέας που άλλαξε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων, ο dr Wayne Dyer, μιλάει για το πώς επιτρέπουμε στη βία να είναι μαζί μας στο σαλόνι μας, στον καναπέ μας, στις ζωές μας. Διάβασε το και μια αλλαγή είναι μπροστά σου.

«Σταματήστε να γιορτάζετε τον θάνατο ή τη βία σε οποιαδήποτε μορφή.
Απομακρυνθείτε από όσο το δυνατόν περισσότερες εικόνες θανάτου. Μην βλέπετε πια ταινίες ή τηλεοπτικές σειρές που παρουσιάζουν την τέλεση δολοφονιών ως μορφή διασκέδασης και μην παρακολουθείτε ειδήσεις που δίνουν έμφαση στον αφανισμό της ζωής.

Διδάξτε τα παιδιά σας, κι όσα άλλα παιδιά μπορείτε, να σέβονται τη ζωή. Ενθαρρύνετέ τα να μην χαίρονται με τον θάνατο των λεγόμενων εχθρών, τρομοκρατών ή επαναστατών – όλα αυτά τα είδη του θανάτου είτε λαμβάνουν χώρα στο πεδίο της μάχης είτε στους δρόμους μιας πόλης, είναι δείγματα της συλλογικής μας επιθυμίας να σκοτώνουμε. Μην επιδεικνύετε μίσος και αγανάκτηση.

Αντίθετα, διδάξτε τον εαυτό σας και τους άλλους πως κάθε νίκη που επιτυγχάνεται με όπλα είναι μια κηδεία στην οποία πρέπει να πενθούμε.»

Από το βιβλίο

Άλλαξε τις σκέψεις σου Άλλαξε τη ζωή σου
του Dr Wayne Dyer

https://anewlife.gr/

© 2017 Forwoman.gr
facebook_page_plugin
Τα cookies βοηθάνε στην καλύτερη εμπειρία σας στην περιήγηση της ιστοσελίδας μας, συνεχίζοντας συμφωνείτε με τη χρήση τους.
Περισσότερα Αποδοχή