Απριλίου 19, 2019

Εναλλακτικά

Ο άνθρωπος ο οποίος επηρέασε περισσότερο από κάθε άλλον το είδος της Yoga (Asana Yoga) που ασκούν σήµερα οι περισσότεροι Αµερικάνοι, Ευρωπαίοι αλλά και Ασιάτες λέγεται T. Krishnamacharia και είναι ο αδιαµφισβήτητος πατέρας της σηµερινής Hatha Yoga.

Τα κυριότερα συστήµατα που αναδύθηκαν από τον Krshnamacharia και επικρατούν σήµερα στον κόσµο είναι:

Ashtanga Yoga: Η αλήθεια είναι ότι επιφανειακά παρουσιάζεται ως µια δυναµική µορφή της Yoga. Όµως αν την εξετάσει κανείς σε βάθος και ασχοληθεί µε σοβαρότητα και συνέπεια µαζί της, θα δει, ότι τα πράγµατα δεν είναι όπως φαίνονται.

Η Ashtanga Yoga είναι ένα κοφτερό µαχαίρι, µπορείς να το χρησιµοποιήσεις για να κόψεις το ψωµί, ή τις φλέβες σου. Το «σύστηµα» αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή και αγάπη... όπως άλλωστε και η ζωή.
Είναι καθορισµένη σειρά ασκήσεων της Hatha yoga που εκτελούνται µε συγκεκριµένο και δυναµικό (όχι όµως βίαιο) ρυθµό ροής (vinyasa) χρησιµοποιώντας την ujjayi αναπνοή, Uddiyana και Mulabandha Bandha που βοηθoύν στη συγκέντρωση του νου, τη χαλάρωση του νευρικού συστήµατος, στην εφίδρωση και αποτοξίνωση του σώµατος.

Προϋπόθεση, οι ασκούµενοι να έχουν «µυηθεί» για ένα χρονικό διάστηµα στη σωστή εκτέλεση των ασκήσεων, µε αργή και σταδιακή εξέλιξη. Η καθηµερινή πρακτική εξάσκηση θα προσελκύσει τη φιλοσοφία της Υoga αυτόµατα!

Πάντως χαρακτηριστική είναι η πρόταση του δασκάλου που διέδωσε το σύστηµα της Ashtanga, Pattabhi Jois: “Practice and all is coming”.

 

Iyengar Yoga: ή αλλιώς η yoga της ευθυγράµµισης ή της λεπτοµέρειας. Το σύστηµα αυτό που έχει πάρει το όνοµά του από τον µεγάλο αυτό δάσκαλο έχει σαν στόχο την ακρίβεια και την απόλυτα σωστή στάση κάθε asanas αποκοµίζοντας έτσι τα µέγιστα οφέλη της. Αυτό πραγµατοποιείται µε πολλές προασκήσεις και βοηθήµατα. Το µόνο µειονέκτηµα η µη ρυθµική και διακοπτόµενη σειρά των ασκήσεων.
Ο B.K.S. Iyengar στο κλασσικό του βιβλίο “Yoga The path holistic health” αναφέρει: «η Yoga είναι ένα φως το οποίο µία φορά ανάβει και ποτέ δε θα σβήσει. Όσο πιο καλά εξασκείσαι τόσο πιο φωτεινή θα είναι η φλόγα.

Viniyoga yoga: µε κύριο εκφραστή αυτής της σχολής τον γιο του Krisnamacharia τον Τ.Κ.V. Desikachar. Το σύστηµα αυτό βρίσκεται ανάµεσα στην ακρίβεια των ασκήσεων του Iyengar και τις δυναµικές κινήσεις του Pattabhi Jois παρόλο που είναι πιο αργή από την Ashtanga Yoga συνδυάζοντας πολύ όµορφα την αναπνοή µε την κίνηση.

Ο Desikachar αφιέρωσε την ζωή του στην εξάπλωση του µηνύµατος του πατέρα του στη ∆ύση και στην αυξανόµενη σύνδεση της Yoga µε την επιστήµη και την ιατρική. Συγκεκριµένα το µήνυµα του Krisnamacharia έλεγε: «στη νιότη σας είναι ο καιρός να δυναµώσετε τους µυς και να πετύχετε ευλυγισία µέσω διαρκούς εξάσκησης στη Yoga. Καθώς ωριµάζετε στην καριέρα και στην οικογενειακή σας ζωή, η Yoga σάς κρατάει υγιείς και ήρεµους. Σε µεγάλη ηλικία καθώς στρέφεστε προς τα µέσα και οι σκέψεις σας στρέφονται στο Θεό, η Yoga έχει µια πιο πνευµατική διάσταση».

Άλλα είδη Yoga (τα κυριότερα)

Sivananda Υoga: H πρακτική αυτού του συστήµατος είναι βασισµένη στην φιλοσοφία του µεγάλου ∆ασκάλου Sivananda Rishikesh µε τις οδηγίες του για µια πνευµατική ζωή και συνοψίζονται σε έξι απλές εντολές: «Υπηρέτησε. Αγάπα. ∆ώσε. Εξαγνίσου. ∆ιαλογίσου. Πραγµατοποίησε».

Ο πυρήνας αυτής της Yoga συνδέεται µε το να βοηθηθούν οι µαθητές να απαντήσουν την ιστορική ερώτηση “ποιος είµαι”.

Το σύστηµα αυτό συνοψίζεται σε πέντε κύριες αρχές: κατάλληλη άσκηση (asanas), κατάλληλη αναπνοή (pranayama), κατάλληλη χαλάρωση (nidra Yoga), κατάλληλη διατροφή (χορτοφαγική), θετική σκέψη (Vedanta) και περισυλλογή (dhyana).

Kundalini Yoga: ο Yogi Bhajanro το 1960 έσπασε την παράδοση και εισήγαγε την Kundalini Yoga στον απλό κόσµο και ιδιαιτέρως στις ΗΠΑ. Το σύστηµα αυτό συνδυάζει την Asana µε τις αναπνοές, τους ύµνους και το διαλογισµό για να ξυπνήσει την θεία ενέργεια που “κρύβεται” κουλουριασµένη στη βάση της σπονδυλικής στήλης.

Kripalu Yoga: εφαρµόστηκε από τον Amrit Desai. Συνδύασε το σύστηµα Vinyasa του Krshnamacharia µε τη δική του γκάµα ασκήσεων και αναπνοών. Το σύστηµα αυτό ενθαρρύνει τους µαθητές της να ανακαλύψουν τις δυνατότητες και της αδυναµίες τους και να “παίξουν” µε τα οριά τους, µπαίνοντας και βγαίνοντας από τις Asanas ανάλογα µε τις ανάγκες τους.

Βikram Yoga: εµπνευστής της ο Bikram Choudhury, ο οποίος αυτοαποκαλείται “yogi των stars” ενσωµατώνει 2 τεχνικές pranayama και 24 Asanas σε ένα studio υγρό και ζεστό (100° Fahrenheit). Aναφέρει συγκεκριµένα «το σώµα σας είναι όπως ένα σφουγγάρι. Για να το καθαρίσετε πρέπει να το συστρέψετε αφήνοντας τις τοξίνες να αποβληθούν από το σώµα και να κυκλοφορήσει σε όλο το σώµα το αίµα και το οξυγόνο».

Power Yoga: Αφορά περισσότερο την σωµατική εξάσκηση και πολύ λιγότερο τη νοητική, ή πνευµατική κατανόηση της Yoga. Το 1995 η Bender Birch µε την έκδοση του βιβλίου της (Fireside, 1995) προσπάθησε να προσαρµόσει την πρακτική της Yoga µε ένα δυτικό τρόπο. Πρόθεσή της ουσιαστικά ήταν να δώσει την πρακτική της Ashtanga Yoga σε µία πιο ήπια και «κατανοητή» για τον Αµερικάνικο λαό έκδοσή της.

Έτσι ένα µάθηµα της Power Yoga διατηρεί τη ρυθµική και δυναµική σειρά ασκήσεων της Ashtanga Yoga για τη βελτίωση της αντοχής δύναµης, ευλυγισίας και της ευεξίας των ασκουµένων µέσω της ροής θερµότητας και ενέργειας.

Όµως δεν διατηρείται η συγκεκριµένη σειρά της Ashtanga Yoga και επίσης δε δίνεται λεπτοµερής έµφαση στην κάθε Asana, µε αποτέλεσµα το πρόγραµµα να ποικίλλει από µάθηµα σε µάθηµα (κάτι που το συµπλήρωσε πολύ όµορφα και επιδέξια η Anusara Yoga µετέπειτα).

Εναλλακτικά

Ήταν κάποτε ένας μαθητής κάποιου αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου, που ο δάσκαλός του, του επέβαλε επί τρία χρόνια να δίνει χρήματα σε όποιον τον πρόσβαλε.

Όταν έληξε αυτή η περίοδος δοκιμασίας, ο δάσκαλος του είπε:

«Τώρα μπορείς να μπεις στην Αθήνα και να σπουδάσεις φιλοσοφία».

Καθώς ο μαθητής έμπαινε στην Αθήνα συνάντησε κάποιον σοφό άνθρωπο, που καθόταν μπροστά στην πύλη και πρόσβαλε όποιον έφευγε και όποιον ερχόταν.

Αυτός φυσικά προσέβαλε και τον μαθητή ο οποίος όμως ξέσπασε σε γέλια.

«Γιατί γελάς ενώ εγώ σε προσβάλλω;» ρώτησε ο σοφός άνθρωπος.

«Γιατί…..» είπε ο μαθητής « επί τρία χρόνια εγώ πλήρωνα για κάτι τέτοιο και τώρα εσύ μου το προσφέρεις δωρεάν».

«Μπες στην πόλη» είπε ο σοφός άνθρωπος «είναι όλη δική σου….».

Τα πάντα είναι θέμα προοπτικής.

Μια διαφορετική γωνία παρατήρησης, αλλάζει το όλο σκηνικό.

Όταν δονείσαι σε διαφορετική συχνότητα από κείνον που σε προσβάλει, σε υποτιμά, σε προκαλεί με κάθε τρόπο, τίποτα από όσα σου εκπέμπει δε μπορεί να σε αγγίξει.

Η μεγαλύτερη προστασία από την αρνητικότητα κάθε είδους είναι το να δονείσαι σε διαφορετική συχνότητα.


awakengr.com

Εναλλακτικά

Στις 22 Δεκεμβρίου, ώρα Ελλάδας 06:36, έχουμε το χειμερινό Ηλιοστάσιο και επίσημα την εποχή του Χειμώνα.Το χειμερινό Ηλιοστάσιο συμβαίνει όταν ο Ήλιος είναι στη μηδενική μοίρα του Αιγόκερου, σε ένα παρορμητικό ζώδιο το οποίο σχετίζεται με τη γέννηση, έναν νέο κύκλο ζωής και ένα νέο ξεκίνημα. Ο Αιγόκερως σηματοδοτεί τους μακροπρόθεσμους στόχους, την καριέρα και τις υποχρεώσεις, έτσι εφιστά την προσοχή μας σε όλα τα παραπάνω θέματα που αναφέρθηκαν.

Ο Αιγόκερως συνδέεται με την ηγεσία και την εξουσία, με την φιλοδοξία και την ανάληψη των ευθυνών. Έχει σχέση με τηθέσπιση νόμων και κανόνων, την ωριμότητα και την αξιοπιστία. Πετυχαίνει τους στόχους του αργά και σταθερά, βασιζόμενος στη δύναμή του και τη σοφία των εμπειριών του παρελθόντος. Έτσι το σύμπαν μάς ζητά να αναλάβουμε την ευθύνη των ενεργειών μας, να κάνουμε επιλογές που απώτερο στόχο έχουν τη σταθερότητα και την διάρκεια στο χρόνο. Επίσης, να δώσουμε χρόνο στον εαυτό μας για να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να δημιουργήσουμε μια ζωή που είναι εναρμονισμένη με τις αξίες μας και τα οράματά μας.


Ανάλυση του χάρτη του χειμερινού Ηλιοστασίου και τα καρμικά μηνύματα που σου στέλνει.

Σε αυτόν τον χάρτη του χειμερινού Ηλιοστασίου ο ωροσκόπος βρίσκεται στον Τοξότη και ο κυβερνήτης του ο Δίας στην Παρθένο είναι σε ένα μεγάλο τρίγωνο με τη Σελήνη στον Ταύρο και τον Ερμή στον Αιγόκερω και επίσης σε εξάγωνο με την Αφροδίτη στον Σκορπιό.Αυτό το μεγάλο τρίγωνο γίνεται στα ζώδια της Γης και σου χαρίζει ευχαρίστηση, αισθησιασμό, πλούτο και καλή επικοινωνία με άτομα που έχουν ισχύ και εξουσία.

Ανακαλύπτεις την ομορφιά και την ικανοποίηση που υπάρχει γύρω σου, απολαμβάνεις τα πάντα με όλες τις αισθήσεις σου! Είτε πρόκειται για τη σχέση σου, είτε για τα χρήματα, είτε για την επιχείρησή σου, νιώθεις ασφάλεια και σιγουριά.

Η ευχαρίστηση και το πάθος εναρμονίζονται με τη λογική, την πειθαρχία και το ρεαλισμό του Ερμή στον Αιγόκερω. Χρειάζεσαι μια κατεύθυνση, ένα σκοπό, ένα λόγο ύπαρξης και μια σαφή μέθοδο για την υλοποίηση των στόχων σου.

Μέσω συμβουλών και καλοπροαίρετων ιδεών από άτομα πιο ώριμα ή μεγαλύτερά σου, αποκομίζεις θετικές εμπειρίες και αποκτάς ωριμότητα. Το σύμπαν σε βοηθά να επιλύσειςζητήματα που αφορούν χρήματα, την εργασία σου και τις φιλοδοξίες σου.Με την προσήλωσή σου στην λεπτομέρεια και την ανάλυση, παρακάμπτεις τις προκλήσεις και οι ενέργειές σου στέφονται με επιτυχία.

Η Αφροδίτη στον Σκορπιό η οποία συμμετέχει κι αυτή ως ένα μέρος σε αυτό το μεγάλο τρίγωνο, σχηματίζοντας ένα εξάγωνο με τον Δία στην Παρθένο, σου χαρίζει συναισθηματική επέκταση, περισσότερες ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη και φυσικά, αγάπη. Αν και μπορεί να είσαι τώρα μυστικοπαθής όσον αφορά τα χρήματα και την αγάπη, η μαγνητική και απίστευτα ακαταμάχητη γοητεία σου έλκουν κοντά σου τους άλλους. Μπορεί να έχεις μια παθιασμένη ερωτική εμπειρία ήνα νιώσεις πιο βαθιά με το σύντροφό σου και τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Μπορείς τώρα να ξεχωρίσεις τους εχθρούς από τους συμμάχους σου, αφήνεις πίσω σου τον πόνο και την προδοσία και προχωράς μπροστά.

Έχεις την ικανότητα να ανιχνεύσεις τα κρυμμένα κίνητρα του καθενός, με αποτέλεσμα το ένστικτό σου να σε οδηγεί σε άτομα που μπορούν να σου προσφέρουν πάθος και χρήμα. Ανοίγεις την καρδιά σου, μεταδίδεις στους γύρω σου χαρά και εμπιστοσύνη. Μπορεί ακόμα να έχεις θετική έκβαση σε ζητήματα που αφορούν οικονομικές επενδύσεις ή οικονομικά τρίτων ή αποφάσεις σχετικά με δάνεια, επιχειρηματικά κεφάλαια και ασφάλειες.

Ο Άρης στον Ζυγό βρίσκεται σε ένα ταυ- τετράγωνο με τον Ερμή στον Αιγόκερω και σε αντίθεση με τον Ουρανό στον Κριό.Βιώνεις τη δική σου προσωπική επανάσταση, αναγκάζεσαι εκ των περιστάσεων να βγεις από τη ζώνη της άνεσής σου, διανύεις μια καταλυτική αλλαγή στη ζωή σου.Ο Ουρανός είναι στον Κριό και σηματοδοτεί την επανάσταση και τον πόλεμο.

Ο Άρης είναι ο πλανήτης της επιθετικότητας και του θυμού και ο Ερμής οι ιδέες και οι αποφάσεις. Αν δεν επικροτούνται οι απόψεις σου και δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες σου, αντιδράς και προκαλείς διενέξεις και ανταγωνισμό.

Ο Άρης δεν είναι σε καλή θέση στο ζώδιο του Ζυγού, οπότε οι ενέργειές σου είναι ακανόνιστες και ανοργάνωτες. Σε προσωπικό επίπεδο, κάνεις ό, τι μπορείς για να προχωρήσεις σε μια αλλαγή και αγωνίζεσαι γι’ αυτό. Η αντίσταση είναι μάταιη και όσο περισσότερο θα αντισταθείς, τόσο πιο πολύ θα υποφέρεις. Σε κοσμικό επίπεδο, θα υπάρξει αστάθεια και αναμένουμε τρομοκρατικές ενέργειες, φυσικές καταστροφές, σεισμούς, ακραία καιρικά φαινόμενα, πόλεμο ή κλιμάκωση της στρατιωτικής σύγκρουσης σε κάποιο μέρος του πλανήτη. Αυτοί οι πλανήτες είναι όλοι σε παρορμητικά ζώδια και σηματοδοτούν τη δράση.

Αλλά η πιο δυνατή όψη σε αυτόν τον χάρτη του χειμερινού Ηλιοστασίου είναι το τετράγωνο του Κρόνουστον Τοξότη που κυβερνά τον Ήλιο στον Αιγόκερω, με τον Ποσειδώνα στους Ιχθύς. Ο Κρόνος σηματοδοτεί την εργασία, το κάρμα, το χρόνο, την πραγματικότητα, την απαισιοδοξία και την κατάθλιψη.Ο Ποσειδώνας είναι τα όνειρα και τα ιδανικά, η σύγχυση, η ψευδαίσθηση, η αυταπάτη. Ο Ποσειδώνας δεν είναι τα απτά πράγματα στη ζωή όπως ο Κρόνος, αλλά τα όνειρα, το συναίσθημα,η θυματοποίηση και οι τάσεις φυγής.

Κάνεις τώρα έναν απολογισμό των εμπειριών της ζωής σου, του παρελθόντος και των αναμνήσεων για να ανακαλύψειςτι είναι αλήθεια και τι ψέματα. Συνειδητοποιείς ότι αυτό για το οποίο είχες προσπαθήσει τα τελευταία χρόνια, είναι ένα άπιαστο όνειρο και τώρα ξυπνάς από το λήθαργό σου, δεν πιστεύεις πια στα όνειρα, χρειάζεσαι τώρα την αλήθεια (Κρόνος) για την εξέλιξή σου.

Αμφισβητείς την ηθική και τους νόμους, γίνεσαι δικτατορικός και κυριαρχικός στην επιβολή των ιδεών σου και των πεποιθήσεων σου, θέλεις να γκρεμίσεις τις παλιές δομές της κοινωνίας που βλέπεις τώρα ότι είχαν στηριχθεί σε ένα ψέμα.

Σε κοσμικό επίπεδο, ήδη έχουμε δει τη μαζική μετανάστευση των εμπόλεμων λαών, τις ακραίες κλιματικές αλλαγές, την παράνοια των νόμων του κράτους.

Αυτή είναι μια πολύ σημαντική κοσμική όψη που θα αλλάξει τον κόσμο, τη ζωή μας και σε ορισμένες περιπτώσεις, τις συνθήκες του καθεστώτος που ζούμε.

Από τώρα και μέχρι το τέλος του 2016 θα συμβούν πολύπλοκα κοσμικά γεγονότα, πολιτικές και κοινωνικές αρνητικές καταστάσεις θα έρθουν στο φως, παράξενα περιστατικά και παρανοϊκή πολιτική θα κλονίσουν και θα ταρακουνήσουν τις μάζες.

Θα συμβούν επίσης σκαμπανεβάσματα στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τη θρησκεία ή επαναστάσειςκάτω από το πρόσχημα της θρησκείας και των ιδεολογιών.

Το τετράγωνο Κρόνου-Ποσειδώνα θα μας αποκαλύψει ότι εκείνα τα πράγματα που θεωρούσαμε τίμια και σωστά είναι ψευδή, παραπλανητικά και ανακριβή και έτσι πρέπει να διαλυθούν.

Πολλά πράγματα και καταστάσεις που έχουμε πιστέψει ότι είναι αλήθεια θα αποκαλυφθούνότι ήταν ψέμακαι αυτό γιατί πρέπει να ορίσουμε ένα νέο όραμα και να προχωρήσουμε σε μια νέα κατεύθυνση στο μέλλον.

Εναλλακτικά

Ένα από τα πιο αποτελεσματικά όπλα στον άνθρωπο είναι η διαίσθηση και όπως είπε και ο Άλμπερτ Αϊνστάιν «Το μόνο πραγματικά πολύτιμο πράγμα που έχει ο άνθρωπος είναι η διαίσθηση». Μερικές φορές αναφέρεται ως έκτη αίσθηση, εσωτερική αίσθηση, ένστικτο, εσωτερική φωνή, πνευματικός οδηγός, κλπ. Την συμβουλευόμαστε σε στιγμές κινδύνου και όταν κάποιες αποφάσεις είναι δύσκολες και υποχρεωτικές. Η σημασία της είναι μεγάλη, αλλά της δίνουμε λίγη ή καθόλου προσοχή.

Αν σκεφτούμε τις καταστάσεις στη ζωή μας όπου το ένστικτό μας, μας έσωσε από κάποιον κίνδυνο ή μας εμπόδισε να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο λάθος, μπορούμε να σκεφτούμε το ρόλο που διαδραματίζει στη ζωή μας. Η διαίσθηση είναι μια αξιόπιστη πηγή για την επιβίωσή μας, ειδικά σαν προστασία από τους κινδύνους ή σε στιγμές αναποφασιστικότητας. Φαίνεται ωστόσο, ότι όσο πιο εξελιγμένοι επιστημονικά γινόμαστε, τόσο λιγότερο διαισθητικοί είμαστε καθώς βασιζόμαστε περισσότερο σε πιο απτά πράγματα και λιγότερο στην εσωτερική φωνή του εαυτού μας.

Τι είναι όμως η διαίσθηση;
Διαίσθηση είναι η κατανόηση, χωρίς την εμπλοκή της λογικής. Είναι μια ενστικτώδης γνώση που δεν χρειάζεται να γνωρίζετε κάτι, ούτε να ανακαλύψετε ή να το αντιληφθείτε. Η διαίσθηση δεν είναι αποτέλεσμα κάποιων ιδιαίτερων διαδικασιών, δεν είναι κάτι που σας κάνει να σκέφτεστε, όσο κάτι ασυνείδητο που σας κάνει να δράσετε ή να πάρετε μια απόφαση.

Όχι ότι η σκέψη δεν εμπλέκεται αλλά η διαίσθηση μπορεί να σας κατευθύνει να σκέφτεστε με ένα συγκεκριμένο τρόπο για κάτι και μπορεί να οδηγήσει σε δράση. Η διαίσθηση είναι η έκτη αίσθησή σας, πηγάζει από την ψυχή σας και την καρδιά σας.

Ακριβώς όπως οι αισθήσεις σας είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του σώματός σας, η διαίσθησή σας, σας βοηθά να συνδεθείτε με τον ανώτερο εαυτό σας. Όλοι μας είμαστε πνευματικά όντα που βιώνουμε τη ζωή με το σώμα και το πνεύμα μας.


Ποια είναι όμως τα μυστικά για να συντονιστείτε με τη διαίσθησή σας;
Είναι πολύ εύκολο να μη δώσετε σημασία στη διαίσθησή σας αλλά είναι ένα μεγάλο δώρο του σύμπαντος που πρέπει να παρατηρήσετε. Ο καθένας μας έχει διαίσθηση, που βοηθά στο να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις και μας οδηγεί στις βέλτιστες ενέργειες. Ακούστε και εμπιστευθείτε τα προαισθήματά σας, μη τα αγνοείτε. Είναι βέβαια δύσκολο να ακούσετε την εσωτερική σας φωνή, ειδικά αν υπάρχουν γύρω σας άνθρωποι που σας επηρεάζουν.

Όμως οι διαισθητικοί άνθρωποι είναι πιο ικανοί να απομονώνουν τη γνώμη των άλλων και να ακούνε περισσότερο την εσωτερική τους φωνή που κατευθύνει τις ενέργειές τους. Δώστε σημασία στα όνειρα και τα «σημάδια», τα οποία τις περισσότερες φορές μεταδίδουν τα μηνύματα που ζητάτε. Χρειάζεται να είστε δεκτικοί στο να ενεργοποιήσετε το ασυνείδητο μέρος του εγκεφάλου σας για να λάβετε ένα διαισθητικό μήνυμα, να είστε χαλαροί, παθητικοί και ανοικτοί και φυσικά να μην προσπαθείτε να καταλάβετε τα πράγματα βασιζόμενοι στη λογική.

Η διαισθητική καθοδήγηση μπορεί να έρθει μέσα από τα λόγια κάποιου ατόμου ή κάτι που διαβάσατε, μέσα από τη μουσική ή ένα απλό καθημερινό γεγονός. Όσο περισσότερο αφήνετε τον εαυτό σας ελεύθερο, τόσο περισσότερο μπορείτε να βγάλετε νόημα από τα διαισθητικά μηνύματά σας

Η διαίσθηση ως οδηγός σε κάθε τομέα της ζωής σας
Η διαισθητική λήψη αποφάσεων και ενεργειών μπορεί να γίνει κατευθυντήρια γραμμή στη ζωή σας, πολύ περισσότερο από τη χρήση της κοινής λογικής, διότι βασίζεται στην αισθητήρια αντίληψη του πώς θα κινηθείτε, βασιζόμενοι στις πληροφορίες που προέρχονται από το εσωτερικό της ψυχής σας. Συνδέεται με την ανάπτυξη μιας ανώτερης συνείδησης την οποία θα πρέπει να εκπαιδεύσετε.

Μπορείτε να βελτιώσετε τη ζωή σας απλά με το να μάθετε να ακούτε τη φωνή της καρδιάς σας και να την κάνετε οδηγό σας για τη λήψη μιας συγκεκριμένης απόφασης ή ενέργειας. Οι περισσότεροι από εμάς παίρνουμε διαισθητικές αποφάσεις στην καθημερινή μας ζωή. Μόλις εμπλέκονται η υποκειμενική κρίση και ο ορθολογικός συλλογισμός, είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί η διαίσθηση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα όπου η διαίσθηση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων είναι τα εξής:

Δεν θέλετε να κάνετε σχέση με κάποιο άτομο, αν και σας αρέσει πολύ και περνάτε υπέροχα όταν είστε μαζί. Μήπως είναι ο τρόπος που σας κοιτάζει; Ή κάποιο μικρό σχόλιο σας κάνει να νιώθετε άβολα ή σας βάζει σε επιφυλακή;

Αρνείστε την πρόταση γάμου γιατί γνωρίζετε ελάχιστα το συγκεκριμένο άτομο αν και ενδιαφέρεστε πραγματικά γι’ αυτόν/ην. Τον/ την αγαπάτε τρελά, αλλά κάτι σας λέει μέσα σας ότι αυτά τα μικρά προβλήματα θα γίνουν τεράστια, ακόμη και ανυπέρβλητα με την πάροδο του χρόνου.

Για κάποιον απροσδιόριστο λόγο, αισθάνεστε ότι η εταιρεία σας μπορεί να βρίσκεται σε οικονομική δυσχέρεια και παρά τις διαβεβαιώσεις των συνεργατών σας, μια φωνή μέσα σας, σας λέει ότι διαφαίνεται κάποιο πρόβλημα στον ορίζοντα. Αν και δεν βλέπετε τίποτα αρνητικό, αισθάνεστε κάτι.

Αν και η επιλογή μιας συγκεκριμένης πανεπιστημιακής κατεύθυνσης έχει καλύτερο πρόγραμμα σπουδών και καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση, για κάποιο λόγο απλά ξέρετε ότι θα είστε πολύ πιο ευτυχισμένοι ακολουθώντας μια άλλη πανεπιστημιακή κατεύθυνση.

Δεν μπορούμε να πούμε τι είναι καλύτερο, η ορθολογιστική αιτιολόγηση των καταστάσεων ή η διαισθητική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το σίγουρο είναι ότι αν και τα δύο μπορούν να συνδυαστούν, έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα. Όλοι οι άνθρωποι είναι διαισθητικοί.

Όλοι μας έχουμε τη δυνατότητα να συντονιστούμε με την ενέργεια των άλλων ανθρώπων και των καταστάσεων. Όλοι μας έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε τι είναι στο μυαλό κάποιου ή το αποτέλεσμα πριν αυτό συμβεί. Ακόμα κι αν η ικανότητα αυτή βρίσκεται σε όλους μας, μερικοί από μας έχουμε πιο ανεπτυγμένη διαίσθηση και καθοδηγούμαστε από αυτήν.

Τις περισσότερες φορές όμως, η διαίσθηση είναι μια επιλογή και μπορεί να αναπτυχθεί μέσω της πρακτικής εξάσκησης και της ευαισθητοποίησης. Έτσι συνειδητά να ακούτε και να εμπιστεύεστε την διαίσθησή σας. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείτε τη διαίσθησή σας, τόσο ισχυρότερη γίνεται.

astropedia.gr

Εναλλακτικά

Αυτή είναι μια απλή και όμορφη άσκηση για να εξισορροπήσετε τις ενέργειες με τον σύντροφό σας και να ενισχύσετε την μεταξύ σας αγάπη.

Ή να την διδάξετε στα παιδιά σας για να την κάνουν μεταξύ τους. Είναι ένας υπέροχος τρόπος για να θρέψουν το τσάκρα της καρδιάς και να επαναφέρουν την ειρήνη στην οικογένεια. Η άσκηση αυτή σας βοηθά να εξισορροπήσετε τις δονήσεις του αστρικού σας σώματος.

* Καθίστε ο ένας απέναντι στον άλλον.
* Όταν και οι δύο είστε άνετα, στείλτε ενέργεια αγάπης ο ένας στον άλλον (σκεφτείτε ζεστά αισθήματα αγάπης που έχετε για τον άλλον).
* Θυμηθείτε ότι η ενέργεια είναι αυτή της άνευ όρων αγάπης. Δεν είναι σεξουαλική.
* Φανταστείτε ότι μπορείτε να δείτε την ενέργεια να κυλά μεταξύ σας στο επίπεδο των τσάκρα της καρδιάς σας με τη μορφή του οκτώ.

Κάντε αυτή την άσκηση για 15 λεπτά τουλάχιστον.
Αυτή η άσκηση ωθεί δύο καρδιές να συντονίζονται μεταξύ τους εξισορροπώντας και τα υπόλοιπα ενεργειακά κέντρα.
Θα έρθετε πιο κοντά με τον/την σύντροφό σας και η ενέργεια της αγάπης σας θα ρέει πιο καθαρά.

Όπως καταλαβαίνετε βέβαια δεν αρκεί αυτή η απλή άσκηση για τη διατήρηση μια καλής σχέσης, απλά είναι ένα επιπλέον εργαλείο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Μια απλή εύκολη και γρήγορη άσκηση.

Σημείωση: Κατά καιρούς θα δημοσιεύουμε και πιο σύνθετες ασκήσεις ή διαλογισμούς αλλά έχετε πάντα υπόψη σας ότι η ουσία βρίσκεται στα μικρά και απλά πράγματα.

 

enallaktikidrasi.com

Εναλλακτικά

Η γιόγκα επιβραδύνει τη διαδικασία γήρανσης με τη σταδιακή βελτίωση κάποιων βασικών παραγόντων που αφορούν τη σωματική υγεία.

Παρακάτω περιγράφονται 5 λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να αποφασίσετε να ξεκινήσετε γιόγκα όχι μόνο τώρα, αλλά και να τη συνεχίσετε καθώς προχωρά η ηλικία σας προκειμένου να βελτιώσετε περισσότερο την υγεία σας.

1. Ισορροπία

Όλοι γνωρίζουμε το ρητό «Ό,τι αφήνεις, σ’ αφήνει». Η ισορροπία αποτελεί ένα βασικό στοιχείο πολλών στάσεων γιόγκα, όπως η στάση του Πολεμιστή, το Τρίγωνο και η στάση του Δέντρου. Η ικανότητα ισορροπίας περιλαμβάνει τόσο το σώμα όσο και το μυαλό. Όταν δεν ασκείται το ένα είτε και τα δύο, θα αρχίσουν να φθείρονται.
Φανταστείτε τον εαυτό σας να κάνει περίπατο κατά μήκος της ακτής στις διακοπές που θα κάνετε όταν συνταξιοδοτηθείτε. Είστε σίγουροι ότι θα προχωράτε άνετα ακόμα και πάνω στα βράχια ή θα παρακολουθείτε το τοπίο μέσα από το αυτοκίνητο διότι θα φοβάστε μήπως πέσετε;

Η Αμερικανική Ακαδημία Ορθοπεδικών Χειρουργών εκτιμά ότι μία στις δύο γυναίκες και ένας στους τέσσερις άντρες άνω των 50 ετών θα υποστεί ένα κάταγμα εξαιτίας πτώσης. Οι στάσεις ισορροπίας στη γιόγκα βοηθούν στον συγχρονισμό της επικοινωνίας ανάμεσα στο δεξί και αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου βελτιώνοντας την ευελιξία.

2. Ευελιξία

Για τους περισσότερους ανθρώπους, με το πέρασμα της ηλικίας αυξάνονται οι πόνοι και η ακαμψία. Δυστυχώς, ορισμένοι θεωρούν ότι η γιόγκα αφορά μόνο όσους είναι ευέλικτοι αλλά αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος! Η γιόγκα είναι εκείνη που προσφέρει ευελιξία.

Καθώς η ηλικία σας προχωρά, η γιόγκα είναι το μυστικό για μεγαλύτερη σωματική ευελιξία. Αν εφαρμόσετε διάφορες ασκήσεις γιόγκα, θα ανταμειφθείτε. Σύντομα η ακαμψία που νιώθατε όταν σηκωνόσασταν από την καρέκλα θα ανήκει πλέον στο παρελθόν!

Η ευλυγισία της σπονδυλικής στήλης δεν θα σας κάνει μόνο να αισθάνεστε πιο άνετα. Οι σπόνδυλοι, αν δεν γυμναστούν, μικραίνουν. Η δημιουργία χώρου ανάμεσα στους σπονδύλους με την τακτική άσκηση γιόγκα βοηθά στην επιμήκυνση της σπονδυλικής στήλης βελτιώνοντας τη νευρική αγωγιμότητα σε όλα τα όργανα.

3. Δύναμη

Η γιόγκα ενδυναμώνει το σώμα σας σιγά-σιγά και με ασφάλεια. Οι δυνατοί μύες αυξάνουν την προστασία από τη διαδικασία της γήρανσης και την οστική πυκνότητα. Ασκήσεις όπως ο Σκύλος με το κεφάλι κάτω, η στάση της Κόμπρας και η στάση Σανίδα, μειώνουν δραματικά την πιθανότητα καταγμάτων καθώς μεγαλώνετε.

Η γιόγκα αποτελεί την ασφαλέστερη επιλογή σε σύγκριση με άλλες ασκήσεις υψηλής έντασης που καταπονούν τους χόνδρους και τις αρθρώσεις σας.

4. Αναπνοή

Αναπνοή σημαίνει ζωή. Είναι μια απλή εξίσωση, την οποία όμως ακόμη δεν έχουμε αξιοποιήσει πλήρως.
Η γιόγκα αυξάνει τη χωρητικότητα των πνευμόνων και τη δύναμη ζωής ή δύναμη Τσι καθώς συντονίζουμε την προσοχή μας στην αναπνοή. Η βελτίωση της ικανότητάς μας να λαμβάνουμε περισσότερο αέρα αυξάνει την ενέργεια σε όλα τα κύτταρά μας.

Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι η σωστή αναπνοή εξασφαλίζει χαμηλότερη αρτηριακή πίεση. Σε μια πρόσφατη μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, μια ομάδα ερευνητών αξιολόγησε τα αποτελέσματα της γιόγκα στην αρτηριακή πίεση.

Η ομάδα διαπίστωσε ότι οι ασθενείς που έκαναν γιόγκα 2 με 3 φορές την εβδομάδα για 24 εβδομάδες παρουσίασαν στατιστικά σημαντική μείωση στην πίεση του αίματός τους, μεγαλύτερη από την ομάδα που ακολουθούσε μόνο σωστή διατροφή.

Ως επιπλέον πλεονέκτημα, η σωστή αναπνοή βελτιώνει την πέψη. Μαθαίνοντας να εκτελείτε πλήρεις αναπνοές, κάνετε στα όργανα του πεπτικού συστήματος ένα είδος μασάζ. Η κακή πέψη είναι ένας από τους κύριους λόγους που κάποιοι άνθρωποι επισκέπτονται τον γιατρό τους. Η κακή πέψη δεν είναι θανατηφόρα, αλλά μπορεί να σας κάνει να νιώθετε άσχημα.

Για να βελτιώσετε την πέψη με στάσεις γιόγκα, επικεντρωθείτε στις στροφές.
Μπορείτε να εφαρμόσετε τη στάση της Καθιστής Στροφής, της Ύπτιας Στροφής και της Πλάγιας Κάμψης. Οι στάσεις αυτές βοηθούν την αφόδευση και τονώνουν την κυκλοφορία στα όργανα του πεπτικού συστήματος.

5. Σωματική επίγνωση

Σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής μας, η επίγνωση του σώματός μας είναι ζωτικής σημασίας. Σκεφτείτε τα οφέλη από την επίγνωση των μηνυμάτων που στέλνει το σώμα μας σε μια δεδομένη στιγμή. Η γιόγκα μας μαθαίνει να είμαστε πιο προσεκτικοί, έτσι ώστε να δίνουμε προσοχή σε προειδοποιητικά σημάδια με σκοπό να διορθώσουμε την πορεία μας.

Σίγουρα αυτό έχει τεράστια οφέλη για την ψυχική, συναισθηματική και πνευματική υγεία μας, αλλά και για το σώμα μας. Η γιόγκα μας μαθαίνει να παρατηρούμε τον εαυτό μας όταν καμπουριάζουμε, όταν αρχίζουμε να αγχωνόμαστε και να καταλαβαίνουμε πότε ένα αγαπημένο μας φαγητό δεν μας κάνει πια καλό.

Έτσι, αν θέλετε να περάσετε ακόμα καλύτερα την ηλικία της ωριμότητας σας, ξεκινήστε τώρα κιόλας να κάνετε γιόγκα!

 

enallaktikidrasi.com

Εναλλακτικά

Η στερεά ύλη όπως συμβατικά την καταλαβαίνουμε δεν υπάρχει στο σύμπαν. Διότι όλα τα σωματίδια είναι απλώς δονήσεις της ενέργειας. Ακόμη και τα άτομα που σχηματίζουν τα αντικείμενα και τις ουσίες που αποκαλούμε στερεά στην πραγματικότητα αποτελούνται από 99,99999% κενό χώρο.

Αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως τον φυσικό, υλικό μας κόσμο, στην πραγματικότητα απέχει πολύ από αυτό. Αυτό έχει αποδειχθεί επανειλημμένα από πολλούς νομπελίστες φυσικούς (μεταξύ πολλών άλλων επιστημόνων από όλον τον κόσμο), μεταξύ των οποίων και ο Niels Bohr, Δανός φυσικός ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στην κατανόηση της ατομικής δομής και της κβαντικής θεωρίας.
"Αν η κβαντομηχανική δεν σας έχει βαθύτατα συγκλονίσει, δεν την έχετε καταλάβει ακόμα. Ό, τι ονομάζουμε πραγματικό αποτελείται από πράγματα που δεν μπορεί να θεωρούνται ως πραγματικά."- Niels Bohr

Τα πάντα είναι ενέργεια, ακόμη και εσείς. Το μόνο που είστε είναι ενέργεια, και όταν αρχίσετε να αντιλαμβάνεστε τον εαυτό σας με αυτό τον τρόπο, ως ένα σχεδόν «πνευματικό» ον ανέγγιχτο από τον χώρο και το χρόνο, και χωρίς περιορισμούς από ένα φαινομενικά φυσικό σώμα, τα εμπόδια μέσα σας θα αρχίσουν να διαλύονται. Ένας πολύ καλός τρόπος για να βοηθηθείτε να επιτύχετε αυτά τα επίπεδα της αντίληψης είναι μέσω του διαλογισμού και του αυτο-στοχασμού.

Τα άτομα που απαρτίζουν το σώμα σας δονούνται συνεχώς σε πολύ γρήγορο ρυθμό ή «συχνότητα». Αν είστε σε μια θετική κατάσταση του νου, τότε δονείστε σε πολύ υψηλή συχνότητα και αυτό καθιστά πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε αρνητική ενέργεια να σας διεισδύσει, αλλά εάν είστε δυστυχισμένοι ή σε κατάθλιψη και δονείστε σε πολύ χαμηλή και αργή συχνότητα, τότε είστε ανοικτοί σε όλους τους τύπους της αρνητικής ενέργειας η οποία θα χρησιμεύσει μόνο στο να σας κατεβάσει ακόμα περισσότερο.

Με βάση αυτή τη γνώση, αυτό που είμαστε ουσιαστικά, είναι ένα δονητικό ον που αποτελείται από καθαρή ενέργεια, και ως ανθρωπότητα συλλογικά, ο τρόπος που δονούμαστε δημιουργεί την πραγματικότητα γύρω μας. Βασικά το σύμπαν συγχρονίζεται με ό, τι δόνηση εκπέμπουμε. Δεν έχει σημασία αν είναι θετική ή αρνητική, το σύμπαν θα συγχρονιστεί.
Κατά συνέπεια, η κατάσταση του κόσμου είναι αποτέλεσμα της συλλογικής ανθρώπινης συνείδησης. Η σημερινή κατάσταση του κόσμου είναι μια άμεση αναπαράσταση της μέσης δόνησης με την οποία η ανθρωπότητα λειτουργεί.

Ο πόλεμος, η πείνα, η φτώχεια, η βία, το μίσος, η απογοήτευση και οι συγκρούσεις βρίσκονται όλα στον κόσμο, επειδή βρίσκονται στην εσωτερική κατάσταση της ανθρωπότητας.
Ωστόσο, ανάμεσα σε όλες τις συγκρούσεις είμαστε επίσης μάρτυρες σε κάτι όμορφο που αναδύεται. Είμαστε μάρτυρες της ανάπτυξης, της αγάπης, της καλοσύνης, της επέκτασης, της συγχώρεσης, και της αλλαγής. Όλα προέρχονται από μια επιθυμία που αναδύεται από τα βάθη όλων μας να επιστρέψουμε στην φυσική μας κατάσταση, ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε προς ένα μέλλον όπου όλη η ζωή μπορεί να ευημερήσει. Αυτή είναι η ενεργητική αφύπνιση που συμβαίνει στον πλανήτη σήμερα.

Η κατανόηση του σύμπαντος δεν θα επιφέρει την αλλαγή από μόνη της. Θα μας επιτρέψει να δούμε και να κατανοήσουμε την αληθινή φύση της πραγματικότητας και του εαυτού μας, αλλά αυτό από μόνο του δεν θα αλλάξει τον κόσμο. Η μεταμόρφωση αρχίζει πραγματικά όταν θα αρχίσουμε να κατανοούμε τις αρχές του σύμπαντος, και στη συνέχεια να εφαρμόζουμε αυτές τις αρχές στη ζωή μας.

Η σημασία των εν λόγω πληροφοριών για μας είναι να ξυπνήσουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε όλο ενέργεια, και εκπέμπουμε τη δική μας μοναδική ενεργειακή υπογραφή. Τα αισθήματα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίζουν σημαντικό ρόλο, η κβαντική φυσική μας βοηθά να δούμε τη σημασία του πώς αισθανόμαστε όλοι. Αν όλοι μας είμαστε σε μια γαλήνια και γεμάτη αγάπη κατάσταση μέσα μας, αναμφίβολα αυτό θα επηρεάσει τον εξωτερικό κόσμο γύρω μας, και θα επηρεάσει επίσης το πώς οι άλλοι αισθάνονται.

Νιώστε αγάπη και αφθονία, και θα προσελκύσετε αγάπη και αφθονία. Περνάτε τις ημέρες σας κάνοντας ό, τι σας ενθουσιάζει και σας παθιάζει, και θα εκδηλωθεί μια ζωή που σας επιτρέπει να κυνηγήσετε τον ενθουσιασμό και τα πάθη σας, όποια κι αν είναι αυτά.
Όλα αυτά συμβάλλουν άμεσα στην αλλαγή του κόσμου και λόγω της υψηλότερης ενεργειακής φύσης των δονήσεων, όπως η αγάπη, η χαρά, και συμπόνια.

Του Kasim Khan
Kate Minogianni‎"Ξυπνώντας τον Ονειρευτή. Αλλάζοντας το Όνειρο"

healingeffect.gr

Εναλλακτικά

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι να καταπολεμήσετε το άγχος και να μην του επιτρέψετε να γίνει ένα πρόβλημα στη ζωή σας. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς να ελέγχετε τα επίπεδα άγχους σας όταν αρχίζουν να ανεβαίνουν. Το άγχος μπορεί να γίνει μια χρόνια διαταραχή, αν δεν προσέξετε, και τότε θα χρειαστεί αντιμετώπιση με φάρμακα και ψυχοθεραπεία.

Για να έχετε τα επίπεδα του άγχους σας υπό έλεγχο, θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε μια απλή ιαπωνική τεχνική χαλάρωσης που μπορεί να αποκαταστήσει την ενεργειακή ισορροπία στο σώμα, προκειμένου να μειωθεί ο σωματικός και ο συναισθηματικός πόνος.

Ποια είναι αυτή η ιαπωνική τεχνική χαλάρωσης;
Πριν ξεκινήσετε, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε δάχτυλο του χεριού συνδέεται με διαφορετικά συναισθήματα ή νοητικές στάσεις. Χρησιμοποιώντας το χέρι, ασκείτε πίεση σε κάθε δάχτυλο για να δουλέψετε πάνω στο επιθυμητό συναίσθημα.

Θα μπορέσετε να αισθανθείτε την τεχνική να λειτουργεί με κάθε πίεση που ασκείτε στα δάχτυλα. Δείτε ποια συναισθήματα συνδέονται με το κάθε δάχτυλο:

Αντίχειρας: βοηθάει στην καταπολέμηση αισθημάτων όπως η στενοχώρια και η ανησυχία.

Δείκτης: μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση του φόβου.

Μέσος: βοηθάει στον έλεγχο του θυμού και της αγανάκτησης.

Παράμεσος: το δάχτυλο αυτό συνδέεται με τα συναισθήματα της λύπης και της κατάθλιψης. Σας βοηθάει να είστε αποφασιστικότεροι.

Μικρός: βοηθάει στη μείωση της ανησυχίας, αυξάνει την αισιοδοξία.

Αυτή η απλή τεχνική χρησιμοποιεί έννοιες της παραδοσιακής ιατρικής και τις ενσωματώνει σε μια απλή άσκηση την οποία μπορούν όλοι να κάνουν στο σπίτι. Αυτή η ιαπωνική τεχνική χαλάρωσης είναι πραγματικά εκπληκτική. Εξασφαλίζει έναν απλό τρόπο επίτευξης ισορροπίας σε ψυχικό, σωματικό ακόμα και πνευματικό επίπεδο. Η άσκηση αυτή είναι μια τεχνική αυτεπίγνωσης, χαλάρωσης και εναρμόνισης σώματος και νου.

Άλλες φυσικές λύσεις για ανακούφιση από το άγχος

Πέρα από την ιαπωνική τεχνική που αναφέρθηκε παραπάνω, υπάρχουν μερικές φυσικές εναλλακτικές που μπορεί να φανούν πολύ χρήσιμες όταν έχετε να κάνετε με αρνητικά συναισθήματα:

Αναπνεύστε: πολλές μελέτες δείχνουν ότι οι βαθιές αναπνοές μειώνουν τα επίπεδα μιας ορμόνης που ονομάζεται κορτιζόλη, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση από την ένταση και την ανησυχία.
Αρωματοθεραπεία: η αρωματοθεραπεία είναι ακόμα μια εξαιρετική εναλλακτική για τη χαλάρωση και την απομάκρυνση αρνητικών συναισθημάτων όπως το άγχος. Τα αρώματα όπως η λεβάντα, η μαντζουράνα, η λουίζα, το πορτοκάλι ή το χαμομήλι διαθέτουν ιδιότητες που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές κατά του άγχους και της ανησυχίας.

Πίνετε εγχύματα: τα εγχύματα είναι ένας θαυμάσιος τρόπος να επωφεληθείτε από τη θεραπευτική ιδιότητα των φυτών για να καταπολεμήσετε το άγχος, την κατάθλιψη και την ανησυχία. Τα εγχύματα με λεβάντα, λεμονοβάλσαμο, λουίζα, τίλιο, ρίζα βαλεριάνας, χαμομήλι ή πασιφλόρα είναι εξαιρετικά για την αντιμετώπιση του άγχους, της κατάθλιψης, του θυμού, της ανησυχίας, της αϋπνίας και άλλων αρνητικών συναισθημάτων.

Γέλιο: ένας από τους καλύτερους τρόπους καταπολέμησης του άγχους είναι το γέλιο. Σε πολλές μελέτες έχει αποδειχθεί ότι το γέλιο μειώνει τα επίπεδα των ορμονών και άλλων ουσιών που προκαλούν άγχος, ανησυχία και άλλα προβλήματα. Μάλιστα, μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι το γέλιο έχει αναλγητική επίδραση, παρόμοια με της ασπιρίνης, γεγονός που το καθιστά έναν ιδανικό τρόπο για ανακούφιση από τον πόνο και για μείωση του άγχους.

Γυμναστική για τα μάτια: το άγχος μπορεί να επηρεάσει την όρασή σας και να προκαλέσει ένταση και δυνατούς πονοκεφάλους. Για να αποφύγετε την ένταση στα μάτια, είναι σημαντικό να κάνετε ασκήσεις και να χαλαρώνετε την όρασή σας. Κοιτάξτε πέρα από την οθόνη του υπολογιστή και εστιάστε για τριάντα δευτερόλεπτα τα μάτια σας στο ίδιο αντικείμενο, όπως σε ένα δέντρο ή έναν πίνακα. Έπειτα ανοιγοκλείστε τα βλέφαρά σας μερικές φορές. Επαναλαμβάνετε αυτή την άσκηση αρκετές φορές την ημέρα.

Εναλλακτικά

Όταν γίνεται σωστά, η αναπνοή Ujjayi (μεταφράζεται ως «νικητής») πρέπει να είναι απόλυτα αναζωογονητικό και χαλαρωτικό. Στις Yoga Sutra, ο Patanjali υποδηλώνει ότι η αναπνοή πρέπει να είναι Dirga (μακριά) και suksma (ομαλή). Ο ήχος της Ujjayi δημιουργείται από την ήπια πίεση που προκαλεί το άνοιγμα του λαιμού για να δημιουργήσει κάποια αντίσταση στη διέλευση του αέρα. Τραβώντας απαλά την αναπνοή κατά την εισπνοή και σπρώχνοντας απαλά την αναπνοή στην εκπνοή αυτή η αντίσταση δημιουργεί ένα καλά διαμορφωμένο και χαλαρωτικό ήχο-κάτι σαν τον ήχο των κυμάτων του ωκεανού.

Η ρίζα του προβλήματος μπορεί να είναι τόσο απλή όσο η προσπάθεια που ασκείται για την εκτέλεση της Ujjayi. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι το κλειδί για την αναπνοή Ujjayi είναι η χαλάρωση. Η δράση της Ujjayi επιμηκύνει φυσικά την αναπνοή. Χρειάζεται κάποια μικρή προσπάθεια για να δημιουργηθεί ένας ευχάριστος ήχος, αλλά η πάρα πολλή προσπάθεια μπορεί να προκαλέσει έναν τραχύ και καθόλου ευχάριστο ήχο.

Για την πρακτική της εισπνοής, η έμφαση δίνεται στη δημιουργία ενός χαλαρωτικού και ευχάριστου ήχου που προκαλείται αβίαστα. Προτείνω να προσπαθείτε για τηναναπνοή Ujjayi σε καθιστή, χαλαρή θέση. Φανταστείτε να πίνετε την αναπνοή μέσα από ένα καλαμάκι. Όσο πιο έντονη είναι η αναρρόφηση τόσο μεγαλύτερη δύναμη χρειάζεται για να συνεχίσουμε να ρουφάμε μέσα από αυτό. Μόλις η αναπνοή Ujjayi κυριαρχήσει σε καθιστή θέση, η πρόκληση είναι να διατηρήσετε την ίδια ποιότητα της αναπνοής σε όλη την διάρκεια των ασκήσεων γιόγκα.

Καθ “όλη την πρακτική σας, προσπαθήστε να διατηρήσετε το μήκος και την ομαλότητα της αναπνοής όσο το δυνατόν περισσότερο. Μόλις βρείτε μια αρχική ανάσα Ujjayi σε μια στάση που δεν είναι πολύ έντονη (σκύλος με το πρόσωπο κάτω, για παράδειγμα), προσπαθήστε να διατηρήσετε την ποιότητα της αναπνοής σε όλη την ακολουθία των ασκήσεων. Μερικές ασκήσεις απαιτούν μεγάλη προσπάθεια, και μπορείτε να αρχίσετε να χαλάνε την αναπνοή σας.

Πρακτική

Εισπνεύστε από τη μύτη, στη συνέχεια, εκπνεύστε αργά από ένα ευρύ ανοιχτό το στόμα. Κατευθύνετε την απερχόμενη αναπνοή σιγά-σιγά σε όλο το πίσω μέρος του λαιμού σας με ένα συρτό ήχο ΧA. Επαναλάβετε αρκετές φορές, και στη συνέχεια κλείστε το στόμα σας. Τώρα, καθώς εισπνέετε και εκπνέετε από τη μύτη σας, κατευθύνετε την αναπνοή και πάλι σιγά-σιγά σε όλο το πίσω μέρος του λαιμού σας. Το ιδανικό είναι, να δημιουργηθεί, ένα απαλό σφύριγμα.

Αυτός ο ήχος, που ονομάζεται ajapa μάντρα (η «σιωπηλή μάντρα»), εξυπηρετεί τρεις σκοπούς: βοηθά να επιβραδύνει την αναπνοή (δηλαδή αυτό ακριβώς που επιδιώκουμε με την αναπνοή Ujjayi), δίδεται έμφαση στην αναπνοή και σας αποτρέπει να περιπλανήστε με το νου σε διάφορες σκέψεις, και βοηθάει να ρυθμίστει, με συνεχή παρακολούθηση και προσαρμογή, η ομαλότητα του ήχου, η ομαλή ροή της αναπνοής (ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της Ujjayi).

Ξεκινήστε με 5 έως 8 λεπτά εξάσκηση, για να αυξήσετε σταδιακά το χρόνο για 10 έως 15 λεπτά. Όταν τελειώσετε και επιστρέψετε στην κανονική αναπνοή τότε για ένα λεπτό ή δύο, ξαπλώστε κάτω.

Η αναπνοή Ujjayi είναι το θεμέλιο για πολλές άλλες τεχνικές γιόγκα και καλό είναι αν θέλετε να εμβαθύνετε σε αυτές τις πρακτικές καλά είναι να αποκτήσετε μία κάποια άνεση στη χρήση αυτής της αναπνοής.

randomvibes.gr

Εναλλακτικά

Ένας μοναχός ζεν, διαλογιζόμενος στις όχθες ενός ρέματος, είδε ένα σκορπιό που είχε πέσει μέσα στο νερό και αποφάσισε να τον σώσει.

Όταν τον έπιασε, ο σκορπιός τον τσίμπησε.

Εξ αιτίας του πόνου, ο μοναχός άφησε πάλι τον σκορπιό ο οποίος έπεσε πάλι μέσα στο νερό.
Ο μοναχός προσπάθησε πάλι να τον βγάλει από το νερό αλλά ο σκορπιός τον τσίμπησε ξανά.

Ένας μαθητής που ήταν εκεί, πλησίασε τον μοναχό και τον ρώτησε:

"Με συγχωρείς δάσκαλε, κάθε φορά που προσπαθείτε να σώσετε τον σκορπιό, εκείνος σας τσιμπάει, γιατί συνεχίζετε;"

Ο μοναχός απάντησε:

"Η φύση του σκορπιού είναι να τσιμπάει αλλά αυτό δεν θα αλλάξει την δική μου εις το να βοηθήσω."

Πήρε, λοιπόν ένα φύλλο και έβγαλε έξω τον σκορπιό από το νερό και έτσι του έσωσε την ζωή...στην συνέχεια γύρισε προς τον μαθητή και του είπε:

"Μην αλλάξεις ποτέ την φύση σου εάν κάποιος σου κάνει κακό, απλά πάρε προφυλάξεις. Οι άνθρωποι είναι σχεδόν πάντα αχάριστοι για τα οφέλη που τους προσφέρετε, αλλά αυτός δεν είναι λόγος για να σταματήσετε να κάνετε το καλό,ούτε να εγκαταλείψετε την αγάπη που έχετε μέσα σας.

Οι μεν επιδιώκουν την ευτυχία, οι δε την δημιουργούν.

Να ανησυχείς περισσότερο για την δική σου συνείδηση παρά για την υπόληψη σου.
Γιατί η συνείδηση δείχνει εκείνο που είσαι και η υπόληψη δείχνει εκείνο που οι άλλοι σκέφτονται για σένα.

Όταν η ζωή σου παρουσιάζει χίλιους λόγους για να κλάψεις, εσύ δείξε πως έχεις χίλιους λόγους για να γελάσεις."

healingeffect.gr

© 2017 Forwoman.gr
facebook_page_plugin
Τα cookies βοηθάνε στην καλύτερη εμπειρία σας στην περιήγηση της ιστοσελίδας μας, συνεχίζοντας συμφωνείτε με τη χρήση τους.
Περισσότερα Αποδοχή