Δεκεμβρίου 12, 2018

Ευεξία

Η χοροθεραπεία ή χοροκινητική θεραπεία αποτελεί θεωρία κ μεθοδολογία που χρησιμοποιεί την θεραπευτική διαδικασία (π.χ. σχέση, συναισθηματική ανάπτυξη, συμβολική εμφάνιση εσωτερικών συγκρούσεων), την εξελικτική κίνηση και την κινητική έκφραση. Η Αμερικάνικη Ένωση Χοροθεραπείας (ADTA) έχει ορίσει την Χοροθεραπεία ως «την ψυχοθεραπευτική χρήση της κίνησης σαν μια διαδικασία προώθησης της συναισθηματικής, γνωστικής και φυσικής (σωματικής) ολοκλήρωσης του ατόμου».

Η Χοροθεραπεία εργάζεται πάνω σε μία ποικιλία θεραπευτικών, εκπαιδευτικών και κλινικών προσεγγίσεων υποβοηθώντας τα άτομα στην συναισθηματική, ψυχολογική, πνευματική και σωματική τους αυτό- εξέλιξη. Οι ρίζες της βρίσκονται στη σχέση της με το χορό σαν θεραπευτική τέχνη και κυρίως στον τρόπο που αυτός έχει εφαρμοστεί στην διάρκεια της ιστορίας. Ο χορός θεωρείται ως η αρχαιότερη των τεχνών και ως μια από τις αρχαιότερες μορφές ψυχοθεραπείας που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. Αποτελεί αφύπνιση της σωματικής μνήμης, τρόπο επανασύνδεσης με τις ρίζες. Χορεύω μπορεί κάλλιστα να σημαίνει θυμάμαι με το σώμα μου (France Scott Billmann, 1997).

Τρεις βασικές προϋποθέσεις είναι κεντρικής σημασίας στην επέμβαση της χοροθεραπείας:

Ότι η έκφραση της κίνησης του ατόμου είναι αντανάκλαση της ενδοψυχικής δυναμικής του,
Ότι μια αλλαγή στην κίνησή μας θα αποτελέσει μια αλλαγή στη συμπεριφορά μας,
Ότι όσο μεγαλύτερη διάσταση του κινητικού μας δυναμικού εκφράζεται, τόσο καλύτερα είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν οι αλλαγές και οι πιέσεις που δεχόμαστε από το προσωπικό μας περιβάλλον. (άρθρο για την Εγκυκλοπαίδεια Αποκατάστασης του MACHILLAN, 1994, μτφ. Άντα Παίζη)
Η κύρια εξελικτική έννοια, πάνω στην οποία στηρίχτηκε μεγάλο μέρος του θεωρητικού μοντέλου της χοροθεραπείας, είναι εκείνη η οργάνωση φαινομένων η οποία αναφέρεται ως εικόνα σώματος. Η ψυχανάλυση ορίζει ως «εικόνα σώματος» την υποκειμενική αναπαράσταση του «εγώ σε σχέση με τους άλλους», την ασυνείδητη ταυτότητα. Η εικόνα σώματος εκφράζει τον εαυτό και μάλιστα, όσο πιο δυνατή και ακριβής είναι, τόσο πιο υγιής είναι η ιδέα περί εαυτού. Επιπλέον, η επικοινωνία μας με τους άλλους γίνεται δυνατή χάρη στην εικόνα σώματός μας (Dolto F., 1984).

Στη χοροθεραπεία η εικόνα σώματος τίθεται στο επίκεντρο της προσοχής.

Για να κινηθείς χρειάζεται να έχεις μια εικόνα του σώματός σου. Ο Winnicott εξελίσσει τις αρχικές διατυπώσεις του Freud «το Εγώ είναι ένα σωματικό εγώ, αλλά όταν όλα πάνε καλά και μόνο τότε, το άτομο του μωρού αρχίζει να συνδέεται με το σώμα και τις σωματικές λειτουργίες…». Όταν η εικόνα σώματος είναι λανθασμένη ή ατελής, η αντίληψη, η μάθηση και η κατανόηση παραμορφώνονται. Στη χοροθεραπεία, θεωρούμε ότι η εικόνα σώματος μπορεί και αλλάζει και ότι μέσα από αυτήν την αλλαγή γίνονται αλλαγές και στη δομή του εαυτού.

Η κατανόηση της ανάπτυξης του Εγώ και των αντικειμενότροπων σχέσεων είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα της χοροθεραπευτικής προσέγγισης. Η αντικειμενότροπη συσχέτιση του ατόμου προς τη θεραπεύτρια εξελίσσεται μέσα από διάφορα επίπεδα καθώς ενεργοποιείται και ενθαρρύνεται μέσω ποικίλων κινητικών εμπειριών. Μέσα στη θεραπευτική σχέση η χοροθεραπεύτρια γίνεται το «υποκατάστατο» της μητέρας (DRATMAN, 1967).

Η χοροθεραπεία χρησιμοποιώντας τις ποιότητες κίνησης (χρόνο, χώρο, βάρος και ροή) επιδρά άμεσα στην αντιληπτό-κινητική και αισθητήριο-κινητική ανάπτυξη και οργάνωση του ατόμου. Έτσι το βοηθάει να αναπτύξει την εσωτερική αίσθηση του χρόνου, του χώρου ή της ροής ενέργειας, καθώς και την αίσθηση του κέντρου βάρους ή την αίσθηση του «φυσικού εαυτού». Θετικές αλλαγές προκύπτουν σύντομα στο επίπεδο της συμπεριφοράς. Επιπλέον, επηρεάζεται η δομή ή η αναδόμηση της εικόνας σώματος, η οποία συνδέεται άμεσα με τη σοβαρότητα ή την πολυπλοκότητα των ψυχοπαθολογικών φαινομένων. Στοιχεία που επιδρούν επίσης στην εξέλιξη της εικόνας του σώματος αποτελούν η επένδυση θετικών συγκινήσεων στο σώμα, η διαφοροποίηση του σώματος από το περιβάλλον, η αναγνώριση των μερών του σώματος και της μεταξύ τους σχέσης καθώς και η κίνηση στο χώρο. Άλλα στοιχεία που χρησιμοποιεί η χοροθεραπεία για το σκοπό αυτό είναι η ισορροπία, η ευθυγράμμιση, η αναπνοή, η ένταση και η χαλάρωση.

Επίσης η χοροθεραπεία συμβάλλει στη διεύρυνση της κίνησης και με τον τρόπο αυτό μεγαλώνει το εύρος των επιλογών του ατόμου, καθώς και η ικανότητα του για σκέψη και αφαίρεση.

Ο συντονισμός και ο συγχρονισμός είναι επίσης σημαντικά εργαλεία που βοηθούν στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης ανάμεσα στα μέλη της ομάδας κ τον χοροθεραπευτή. Απαραίτητη προϋπόθεση η βλεμματική επαφή και στόχος η δημιουργία μιας κοινής κινησιολογικής γλώσσας.

Τέλος στοιχεία της πρωτόγονης έκφρασης (τεχνική χοροθεραπείας), όπως ο ρυθμός, η φωνή-φωνήματα, οι συμβολικές κινήσεις που ενώνουν τα αντίθετα (πάνω- κάτω, αριστερά-δεξιά), η συμμετρία, το καθρέφτισμα, η ηχώ των κινητικών ή φωνητικών εκφράσεων, η επανάληψη καθώς και το παιχνίδι (Winnicott, 1971) αποτελούν σημαντικά εργαλεία στα χέρια του χοροθεραπευτή.

Άλλα αποτελέσματα-στόχοι της χοροθεραπευτικής συνεδρίας είναι η ανασυγκρότηση του εγώ, η αναβολή ικανοποίησης, η δυνατότητα εστιασμού, η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας, η δόμηση μιας θετικής ιδέας περί εαυτού, που οδηγεί σε υψηλότερη αυτό-εκτίμηση και η αύξηση της κοινωνικοποίησης.

Ως χοροθεραπευτές, δουλεύουμε πάντα προς την κατεύθυνση μιας ολιστικής θεώρησης και μιας πολυδιάστατης υπόθεσης εργασίας, για τη διαρκή ανάπτυξη και εξέλιξη του ατόμου. Για το λόγο αυτό, ενεργοποιούμε κάθε εργαλείο και τεχνική που διαθέτουμε, για να παρέμβουμε και να διευκολύνουμε. (Dr. Marcia B. Leventhal, 1991, μτφ. Έλλη Κήτα). Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η γνώση και η κατανόηση των διαφόρων θεωρητικών μοντέλων ψυχοθεραπείας και η ικανότητα της σύνθεσης στοιχείων και τεχνικών από άλλες προσεγγίσεις, ανάλογα το άτομο με το οποίο δουλεύουμε χοροθεραπευτικά (φύλο, ηλικία, ιστορικό), το πρόβλημα το οποίο το έχει οδηγήσει στη θεραπεία και την εκάστοτε χρονική στιγμή.

Από όλα τα παραπάνω, αντιλαμβανόμαστε την αποτελεσματικότητα της Χοροθεραπείας ως μέθοδο θεραπείας, αλλά και ως μέσο αυτό-ανάπτυξης και αυτοπραγμάτωσης.

www.korifogrami.gr

Ευεξία


Όσοι ασχολούνται με τη yoga ή με τη γυμναστική εδάφους, γνωρίζουν καλά ότι η στάση της «γέφυρας» απαιτεί ευλυγισία στη μέση και στην σπονδυλική στήλη, ενώ δυναμώνει όλες τις μυϊκές ομάδες του σώματος. Μία πολύ αποτελεσματική παραλλαγή των push-ups που θα γυμνάσει και θα γραμμώσει τα χέρια, την πλάτη και το πάνω μέρος του σώματος, μπορεί να γίνει ενώ ήδη βρίσκεστε στη συγκεκριμένη θέση.

Προσπαθήστε να φέρετε τα χέρια και τα πόδια λίγο πιο κοντά μεταξύ τους για να έχετε περισσότερη δύναμη και καλύτερη ισορροπία, όσο εκτελείτε τα push – ups. 

 

Πάρτε μία βαθιά αναπνοή με τεντωμένα χέρια και βγάλτε αργά τον αέρα, καθώς λυγίζετε τους αγκώνες σας. Στη συνέχεια αναπνεύστε βαθιά από τη μύτη και επαναλάβετε την άσκηση για όσο αντέχετε, με ακριβώς την ίδια σειρά αναπνοών.

Μόλις ολοκληρώσετε την άσκηση, ξαπλώστε ανάσκελα και φέρτε τα γόνατα λυγισμένα στο στήθος για να ξεκουράσετε τη μέση σας.

myfit.gr

Ευεξία

Το τακτικό ζύγισμα ενδεχομένως να αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο εργαλείο διαχείρισης του βάρους που θα πρέπει να χειρίζεται με προσοχή

Το καθημερινό ζύγισμα βοηθά στη ρύθμιση του σωματικού βάρους; Σε μία αδρή αναζήτηση των απόψεων που επικρατούν στο διαδίκτυο διαπιστώνει κανείς ότι οι γνώμες διίστανται. Πολλές είναι εκείνες που αποτρέπουν από τη συνήθεια του συχνού ή καθημερινού ζυγίσματος διατυπώνοντας μία συγκεκριμένη επιχειρηματολογία...


Οι συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται από αυξημένη προσοχή στο σωματικό βάρος, έχουν κατηγορηθεί ότι μπορεί να συντελέσουν στην ανάπτυξη ψυχοπαθολογικών καταστάσεων -ιδιαιτέρως στις γυναίκες - με σοβαρά παραδείγματα τις διαταραχές λήψης τροφής (πχ νευρική ανορεξία) και την κατάθλιψη.

Σε αυτό το πεδίο κινούνται και οι ενστάσεις των διατροφολόγων σχετικά με - τον ψυχολογικό αντίκτυπο - του τακτικού ζυγίσματος, προτείνοντας την άποψη ότι το συνεχές ζύγισμα συνδέεται με ιδιαίτερο άγχος και μειωμένη αυτοπεποίθηση. Πράγματι, κάποιες έρευνες δείχνουν πως μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιζήμιο στην ψυχολογία του ατόμου, ιδίως όταν ο στόχος του βάρους δεν επιτυγχάνεται. Επιπλέον, είναι πιθανό να συνδέεται με τον κίνδυνο ανάπτυξης μη υγιών μεθόδων ρύθμισης του βάρους.
Τα επιχειρήματα εκείνων που αποτρέπουν από την καθημερινή διαδικασία του ζυγίσματος και ειδικά στη φάση που το άτομο ακολουθεί μία δίαιτα αδυνατίσματος, περιλαμβάνουν και την άποψη ότι η ένδειξη της ζυγαριάς δεν αποτυπώνει πάντα σωστά τις μεταβολές στο σωματικό βάρος. Είναι δεδομένο ότι η κατάσταση της «υδάτωσης» του οργανισμού αλλάζει από ώρα σε ώρα, γεγονός που μπορεί να επιφέρει ως συνέπεια ταχύτατες και απρόβλεπτες αυξομειώσεις.

 

Να ζυγίζομαι καθημερινά ή όχι; Τι λέει η «Επιστημονική Πράξη»…
Το καθημερινό ζύγισμα αποτελεί οφέλη στη ρύθμιση του σωματικού βάρους; Σε μία αδρή αναζήτηση των απόψεων που επικρατούν στο διαδίκτυο διαπιστώνει κανείς ότι οι γνώμες διίστανται. Πολλές είναι εκείνες που αποτρέπουν από τη συνήθεια του συχνού ή καθημερινού ζυγίσματος διατυπώνοντας μία συγκεκριμένη επιχειρηματολογία...

Οι συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται από αυξημένη προσοχή στο σωματικό βάρος, έχουν κατηγορηθεί ότι μπορεί να συντελέσουν στην ανάπτυξη ψυχοπαθολογικών καταστάσεων -ιδιαιτέρως στις γυναίκες - με σοβαρά παραδείγματα τις διαταραχές λήψης τροφής (πχ νευρική ανορεξία) και την κατάθλιψη.

Σε αυτό το πεδίο κινούνται και οι ενστάσεις των διατροφολόγων σχετικά με - τον ψυχολογικό αντίκτυπο - του τακτικού ζυγίσματος, προτείνοντας την άποψη ότι το "συνεχές" ζύγισμα συνδέεται με ~ ιδιαίτερο άγχος και μειωμένη αυτοπεποίθηση. Πράγματι, κάποιες έρευνες δείχνουν πως μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιζήμιο στην ψυχολογία του ατόμου, ιδίως όταν ο στόχος του βάρους δεν επιτυγχάνεται. Επιπλέον, είναι πιθανό να συνδέεται με τον κίνδυνο ανάπτυξης μη υγιών μεθόδων ρύθμισης του βάρους.

Τα επιχειρήματα εκείνων που αποτρέπουν από την καθημερινή διαδικασία του ζυγίσματος και ειδικά στη φάση που το άτομο ακολουθεί μία δίαιτα αδυνατίσματος, περιλαμβάνουν και την άποψη ότι η ένδειξη της ζυγαριάς δεν αποτυπώνει πάντα σωστά τις μεταβολές στο σωματικό βάρος. Είναι δεδομένο ότι η κατάσταση της «υδάτωσης» του οργανισμού αλλάζει από ώρα σε ώρα, γεγονός που μπορεί να επιφέρει ως συνέπεια ταχύτατες και απρόβλεπτες αυξομειώσεις.

Επίσης, η κατανάλωση αλατιού, η «προεµµηνορυσιακή» φάση στις γυναίκες, η λήψη μεγάλης ποσότητας φαγητού σε ένα γεύμα, η αφυδάτωση κ.ά. μεταβάλλουν (φαινομενικά) το σωματικό βάρος και συχνά δημιουργούν λανθασμένη εικόνα για την πορεία της προσπάθειας. Ως επακόλουθο επικρατεί η απογοήτευση και τελικά η πρόωρη εγκατάλειψη...

Ειδικότερα στην εφηβεία το καθημερινό ζύγισμα φαίνεται να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό, δεδομένου πως η συμπεριφορά αυτή έχει συνδεθεί ισχυρά με ~ τσιμπολόγημα ή/και ανορθόδοξες μεθόδους ελέγχου του βάρους. Η υπερβάλλουσα ενασχόληση με το σώμα - που αναπόφευκτα συμβαίνει όταν υπάρχει τακτική επαφή με τα νούμερα της ζυγαριάς - αποτελεί ανησυχητικό φαινόμενο και σε πολλές περιπτώσεις ισχυρή αντένδειξη για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.

Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις...

Δεν είναι και λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι το "τακτικό ζύγισμα" μπορεί να αποτελεί μια σωστή πρακτική για την απώλεια και τη διατήρηση του βάρους. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι... το γεγονός ότι η παρακολούθηση του σωματικού βάρους ενός ατόμου του παρέχει τη δυνατότητα να: (1) αξιολογεί καθημερινά την πρόοδό του και (2) να πραγματοποιεί προσαρμογές στη διατροφή και τη φυσική του δραστηριότητα(προκειμένου να επιτύχει το στόχο του).

Το πρωινό ζύγισμα, σύμφωνα με κάποιους ερευνητές, αντιπροσωπεύει έναν ουσιαστικό καθημερινό έλεγχο που μπορεί να πραγματοποιεί ο καθένας που ενδιαφέρεται για τη σωστή ρύθμιση του σωματικού του βάρους και την πορεία της υγείας του. Με το καθημερινό ζύγισμα εξάγονται ενδιαφέροντα και χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία σε γενικές γραμμές μπορούν να απεικονίζουν σε κάποιο βαθμό τα «αποτελέσματα» στο σωματικό βάρος όλων εκείνων που καταναλώθηκαν (υγρών και στερεών τροφίμων) τις τελευταίες εικοσιτέσσερις ώρες.

Ποιο είναι τελικά το συμπέρασμα;

Συμπερασματικά, το "τακτικό ζύγισμα" ενδεχομένως να αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο εργαλείο διαχείρισης του βάρους που θα πρέπει να χειρίζεται με προσοχή. Το σημαντικό όμως που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι ο αριθμός της ζυγαριάς απεικονίζει το σωματικό βάρος σε μία - δεδομένη χρονική στιγμή - και σε καμία περίπτωση δεν καθορίζει την έκβαση του στόχου. Με την κατάλληλη αντιμετώπιση μπορεί να αποτελεί ένα απόλυτα βοηθητικό μέσο προς την κατεύθυνση ~ της απόκτησης υγιούς σχέσης με το φαγητό, αγάπης και σεβασμού προς το ανθρώπινο σώμα.

"Άλλωστε, η μοναδικότητα κάθε ανθρώπου και τα θετικά του στοιχεία είναι ανεξάρτητα από τις στιγμιαίες ενδείξεις της ζυγαριάς..."

(Πηγή: https://logodiatrofis.gr/na-zugizomai-kathimerina-h-oxi-ti-leei-h-episthmon)


09/10/201707:272
Εκτύπωση
Να ζυγίζομαι καθημερινά ή όχι; Γιατί διίστανται οι γνώμες
3
SHARES
FacebookWhatsAppFacebook MessengerTwitter
Το τακτικό ζύγισμα ενδεχομένως να αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο εργαλείο διαχείρισης του βάρους που θα πρέπει να χειρίζεται με προσοχή

Το καθημερινό ζύγισμα βοηθά στη ρύθμιση του σωματικού βάρους; Σε μία αδρή αναζήτηση των απόψεων που επικρατούν στο διαδίκτυο διαπιστώνει κανείς ότι οι γνώμες διίστανται. Πολλές είναι εκείνες που αποτρέπουν από τη συνήθεια του συχνού ή καθημερινού ζυγίσματος διατυπώνοντας μία συγκεκριμένη επιχειρηματολογία...


Οι συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται από αυξημένη προσοχή στο σωματικό βάρος, έχουν κατηγορηθεί ότι μπορεί να συντελέσουν στην ανάπτυξη ψυχοπαθολογικών καταστάσεων -ιδιαιτέρως στις γυναίκες - με σοβαρά παραδείγματα τις διαταραχές λήψης τροφής (πχ νευρική ανορεξία) και την κατάθλιψη.

Σε αυτό το πεδίο κινούνται και οι ενστάσεις των διατροφολόγων σχετικά με - τον ψυχολογικό αντίκτυπο - του τακτικού ζυγίσματος, προτείνοντας την άποψη ότι το συνεχές ζύγισμα συνδέεται με ιδιαίτερο άγχος και μειωμένη αυτοπεποίθηση. Πράγματι, κάποιες έρευνες δείχνουν πως μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιζήμιο στην ψυχολογία του ατόμου, ιδίως όταν ο στόχος του βάρους δεν επιτυγχάνεται. Επιπλέον, είναι πιθανό να συνδέεται με τον κίνδυνο ανάπτυξης μη υγιών μεθόδων ρύθμισης του βάρους.
Τα επιχειρήματα εκείνων που αποτρέπουν από την καθημερινή διαδικασία του ζυγίσματος και ειδικά στη φάση που το άτομο ακολουθεί μία δίαιτα αδυνατίσματος, περιλαμβάνουν και την άποψη ότι η ένδειξη της ζυγαριάς δεν αποτυπώνει πάντα σωστά τις μεταβολές στο σωματικό βάρος. Είναι δεδομένο ότι η κατάσταση της «υδάτωσης» του οργανισμού αλλάζει από ώρα σε ώρα, γεγονός που μπορεί να επιφέρει ως συνέπεια ταχύτατες και απρόβλεπτες αυξομειώσεις.

 

Να ζυγίζομαι καθημερινά ή όχι; Τι λέει η «Επιστημονική Πράξη»…
Το καθημερινό ζύγισμα αποτελεί οφέλη στη ρύθμιση του σωματικού βάρους; Σε μία αδρή αναζήτηση των απόψεων που επικρατούν στο διαδίκτυο διαπιστώνει κανείς ότι οι γνώμες διίστανται. Πολλές είναι εκείνες που αποτρέπουν από τη συνήθεια του συχνού ή καθημερινού ζυγίσματος διατυπώνοντας μία συγκεκριμένη επιχειρηματολογία...

Οι συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται από αυξημένη προσοχή στο σωματικό βάρος, έχουν κατηγορηθεί ότι μπορεί να συντελέσουν στην ανάπτυξη ψυχοπαθολογικών καταστάσεων -ιδιαιτέρως στις γυναίκες - με σοβαρά παραδείγματα τις διαταραχές λήψης τροφής (πχ νευρική ανορεξία) και την κατάθλιψη.

Σε αυτό το πεδίο κινούνται και οι ενστάσεις των διατροφολόγων σχετικά με - τον ψυχολογικό αντίκτυπο - του τακτικού ζυγίσματος, προτείνοντας την άποψη ότι το "συνεχές" ζύγισμα συνδέεται με ~ ιδιαίτερο άγχος και μειωμένη αυτοπεποίθηση. Πράγματι, κάποιες έρευνες δείχνουν πως μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιζήμιο στην ψυχολογία του ατόμου, ιδίως όταν ο στόχος του βάρους δεν επιτυγχάνεται. Επιπλέον, είναι πιθανό να συνδέεται με τον κίνδυνο ανάπτυξης μη υγιών μεθόδων ρύθμισης του βάρους.

Τα επιχειρήματα εκείνων που αποτρέπουν από την καθημερινή διαδικασία του ζυγίσματος και ειδικά στη φάση που το άτομο ακολουθεί μία δίαιτα αδυνατίσματος, περιλαμβάνουν και την άποψη ότι η ένδειξη της ζυγαριάς δεν αποτυπώνει πάντα σωστά τις μεταβολές στο σωματικό βάρος. Είναι δεδομένο ότι η κατάσταση της «υδάτωσης» του οργανισμού αλλάζει από ώρα σε ώρα, γεγονός που μπορεί να επιφέρει ως συνέπεια ταχύτατες και απρόβλεπτες αυξομειώσεις.

Επίσης, η κατανάλωση αλατιού, η «προεµµηνορυσιακή» φάση στις γυναίκες, η λήψη μεγάλης ποσότητας φαγητού σε ένα γεύμα, η αφυδάτωση κ.ά. μεταβάλλουν (φαινομενικά) το σωματικό βάρος και συχνά δημιουργούν λανθασμένη εικόνα για την πορεία της προσπάθειας. Ως επακόλουθο επικρατεί η απογοήτευση και τελικά η πρόωρη εγκατάλειψη...

Ειδικότερα στην εφηβεία το καθημερινό ζύγισμα φαίνεται να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό, δεδομένου πως η συμπεριφορά αυτή έχει συνδεθεί ισχυρά με ~ τσιμπολόγημα ή/και ανορθόδοξες μεθόδους ελέγχου του βάρους. Η υπερβάλλουσα ενασχόληση με το σώμα - που αναπόφευκτα συμβαίνει όταν υπάρχει τακτική επαφή με τα νούμερα της ζυγαριάς - αποτελεί ανησυχητικό φαινόμενο και σε πολλές περιπτώσεις ισχυρή αντένδειξη για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.

Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις...

Δεν είναι και λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι το "τακτικό ζύγισμα" μπορεί να αποτελεί μια σωστή πρακτική για την απώλεια και τη διατήρηση του βάρους. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι... το γεγονός ότι η παρακολούθηση του σωματικού βάρους ενός ατόμου του παρέχει τη δυνατότητα να: (1) αξιολογεί καθημερινά την πρόοδό του και (2) να πραγματοποιεί προσαρμογές στη διατροφή και τη φυσική του δραστηριότητα(προκειμένου να επιτύχει το στόχο του).

Το πρωινό ζύγισμα, σύμφωνα με κάποιους ερευνητές, αντιπροσωπεύει έναν ουσιαστικό καθημερινό έλεγχο που μπορεί να πραγματοποιεί ο καθένας που ενδιαφέρεται για τη σωστή ρύθμιση του σωματικού του βάρους και την πορεία της υγείας του. Με το καθημερινό ζύγισμα εξάγονται ενδιαφέροντα και χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία σε γενικές γραμμές μπορούν να απεικονίζουν σε κάποιο βαθμό τα «αποτελέσματα» στο σωματικό βάρος όλων εκείνων που καταναλώθηκαν (υγρών και στερεών τροφίμων) τις τελευταίες εικοσιτέσσερις ώρες.

Ποιο είναι τελικά το συμπέρασμα;

Συμπερασματικά, το "τακτικό ζύγισμα" ενδεχομένως να αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο εργαλείο διαχείρισης του βάρους που θα πρέπει να χειρίζεται με προσοχή. Το σημαντικό όμως που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι ο αριθμός της ζυγαριάς απεικονίζει το σωματικό βάρος σε μία - δεδομένη χρονική στιγμή - και σε καμία περίπτωση δεν καθορίζει την έκβαση του στόχου. Με την κατάλληλη αντιμετώπιση μπορεί να αποτελεί ένα απόλυτα βοηθητικό μέσο προς την κατεύθυνση ~ της απόκτησης υγιούς σχέσης με το φαγητό, αγάπης και σεβασμού προς το ανθρώπινο σώμα.

"Άλλωστε, η μοναδικότητα κάθε ανθρώπου και τα θετικά του στοιχεία είναι ανεξάρτητα από τις στιγμιαίες ενδείξεις της ζυγαριάς..."

(Πηγή: https://logodiatrofis.gr/na-zugizomai-kathimerina-h-oxi-ti-leei-h-episthmon)

Ευεξία

Ο γενικός κανόνας ίσχυε και πάντα θα ισχύει: τα λαχανικά, οι πρασινάδες, τα φρούτα, κάνουν καλό και πάντα θα είναι ιδανικά για όλους όσοι έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν μια υγιεινή διατροφή.

Υπάρχουν όμως και ορισμένα λαχανικά που ναι μεν υπάγονται σε αυτή την γενικότερα "υγιεινή κατηγορία", αλλά δεν τους έχει αναγνωριστεί το πόσο καλό σου κάνουν τελικά. Ακολουθούν τέσσερις από τους αφανείς ήρωες της "πράσινης οικογένειας", οι οποίοι ακόμα κι αν δεν έχουν το χαρακτηριστικό αυτό χρώμα, δεν στερούνται σε τίποτα των μαγικών και θρεπτικών ιδιοτήτων αυτής της διατροφικής ομάδας.

Καλαμπόκι
Σύμφωνα με μελέτη στο Journal of Agricultural Food and Chemistry, όσο περισσότερο έχει μαγειρευτεί το καλαμπόκι, τόσο υψηλότερο είναι και το επίπεδο των αντιοξειδοτικών τους, όπως η λουτεΐνη, η οποία καταπολεμά την τύφλωση στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Κόκκινη Πιπεριά
Μια μέτρια, κόκκινη πιπεριά, έχει λίγες θερμίδες (μόλις 32), αλλά είναι τόσο πλούσια σε βιταμίνη C, ώστε να σου παρέχει το 150% της συνιστώμενης ημερήσιας ποσότητας κι έτσι αποτρέπει την αθηροσκλήρωση, η οποίο μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακές παθήσεις.

Λαχανάκια Βρυξελλών
Τα αντιοξειδωτικά σε αυτά τα λαχανικά μπορούν να σε βοηθήσουν να αποτοξινωθείς και λαμβάνοντας το 80% της συνιστώμενης ημερήσιας ποσότητας βιταμίνης C, με μισή μόλις κούπα, καταπολεμάς ταυτόχρονα και τις καρδιακές παθήσεις

Παντζάρια
Όπως και να τα φας, τα παντζάρια περιέχουν υψηλά επίπεδα αντιοξειδωτικών που συμβάλλουν στην ενίσχυση του οργανισμού ενάντια στον καρκίνο, καθώς και λουτεΐνη που προστατεύει τα μάτια. Επίσης τα φύλλα τους είναι το πιο θρεπτικό τους κομμάτι, οπότε μαγείρεψέ τα κι αυτά όπως κάνεις και με το υπόλοιπο λαχανικό.

Ευεξία

Φωτεινή Βασιλοπούλου 

Τα φρέσκα μυρωδικά είναι το μυστικό για κάθε νόστιμο φαγητό. Ο μαϊντανός, ο άνηθος, ο βασιλικός, η ρίγανη, το θυμάρι, ο δυόσμος, η μαντζουράνα κάνουν τα φαγητά μας απολαυστικά, διαιτητικά και υγιεινά.

Οδηγίες χρήσεως των μυρωδικών

Τι ποσότητα να βάζετε
Συνήθως την ποσότητα των φρέσκων μυρωδικών που θα χρησιμοποιήσετε την υποδεικνύει η συνταγή σας ανάλογα με το φαγητό που θα φτιάξετε. Αυτό όμως που είναι σημαντικό να ξέρετε είναι ότι αν μια συνταγή αναφέρει την ποσότητα του αποξηραμένου μυρωδικού, τότε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε φρέσκο θα πρέπει να τριπλασιάσετε την ποσότητα. Για παράδειγμα, αν η συνταγή σας λέει να βάλετε 1 κουταλάκι αποξηραμένο βασιλικό και εσείς διαθέτετε φρέσκο, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε 3 κουταλάκια φρέσκο.

Πότε να τα αγοράσετε
Τα φρέσκα μυρωδικά και βότανα το ιδανικό είναι να τα προμηθεύεστε όταν είστε έτοιμοι να τα χρησιμοποιήσετε, γιατί όταν μπαίνουν στο ψυγείο όσο παραμένουν εκεί χάνουν μέρος της γεύσης και του αρώματός τους.

Πώς να τα συντηρήσετε
Τα βάζετε σε σακούλες τροφίμων χωρίς να τα πλύνετε, ανοίγετε λίγες τρύπες για να αερίζονται και στη συνέχεια τα τοποθετείτε στο ψυγείο, στη θέση που συντηρείτε τα λαχανικά σας. Μια άλλη λύση είναι να τα βάλετε σε ένα ποτήρι με νερό, το οποίο θα ανανεώνετε κάθε μέρα, και στη συνέχεια στο ψυγείο. Και με τους δύο αυτούς τρόπους τα βότανα συντηρούνται επί μία εβδομάδα. Αν όμως έχετε στη διάθεσή σας πολλά φρέσκα βότανα, τα οποία δεν προλαβαίνετε να τα χρησιμοποιήσετε μέσα σε μία εβδομάδα, θα πρέπει να τα καταψύξετε, αφού στην κατάψυξη διατηρούνται για περίπου 6 μήνες. Τα κατεψυγμένα βότανα χρησιμοποιούνται μόνο στο μαγείρεμα και όχι στις φρέσκες σαλάτες. Για να τα καταψύξετε, πρέπει πρώτα να τα πλύνετε, να τα στραγγίσετε, να τα σκουπίσετε με χαρτί κουζίνας, να τα ψιλοκόψετε και στη συνέχεια να τα βάλετε, σε μεριδούλες, σε σακούλες τροφίμων.

Πώς να τα πλύνετε
Πλένετε πάντα μόνο την ποσότητα που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Το πλύσιμο γίνεται κάτω από τρεχούμενο νερό. Στη συνέχεια, στραγγίζετε το πολύ νερό, ταμπονάρετε με χαρτί κουζίνας και τα μυρωδικά είναι έτοιμα να τα κόψετε με τον τρόπο που θέλετε και να τα χρησιμοποιήσετε στο φαγητό ή στις σαλάτες σας.

Πότε να τα ρίξετε στην κατσαρόλα
Αν είναι φρέσκα, για να μη χάσουν μέρος της γεύσης, του αρώματος, του χρώματος και των θρεπτικών τους συστα-τικών, πρέπει να τα βάζετε στο φαγητό 3-5΄ πριν το κατεβάσετε από τη φωτιά. Αν είναι αποξηραμένα, τότε τα βάζετε 20΄ πριν σβήσετε τη φωτιά. Καλό είναι να μην τα προσθέτετε από την αρχή του μαγειρέματος, γιατί δίνουν βαριά γεύση στο φαγητό.

Θησαυρός και για την υγεία

Δεντρολίβανο: Είναι ένα από τα πρώτα αντιοξειδωτικά που χρησιμοποιήθηκαν και η προσθήκη του στα κρέατα θεωρείται ότι προφυλάσσει από τις καρκινογόνες ουσίες που αναπτύσσονται στα ξεροψημένα (καρβουνιασμένα) κρέατα. Ακόμη, περιέχει συστατικά που μπορούν να επάγουν τη διέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και να βελτιώσουν την αιματική κυκλοφορία και τη διαδικασία της πέψης.

Ρίγανη: Είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά (θυμόλη, ροσμαρι-νικό οξύ). Το αντιοξειδωτικό της περιεχόμενο είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερο από αυτό των βατόμουρων, που θεω­ρούνται από τα πιο αντιοξειδω­τικά φρούτα. Επίσης, περιέχει βιταμίνη
Κ και αντιβακτηριακά συστατικά.

Μαϊντανός: Η σύνθεσή του περιέχει μοναδικά συστατικά, όπως η μυριστικίνη, η λεμονίνη, η ευγενόλη, καθώς επίσης και φλαβονοειδή, όπως η απιίνη, η απιγενίνη, η χρυσοεριόλη και η λουτεολίνη, που θεωρούνται χημειοπροστατευτικά, επειδή εξουδετερώνουν καρκινογόνες ουσίες, όπως τα βενζοπυρένια του τσιγάρου. Παράλληλα, η μυριστικίνη φαίνεται ότι ενεργοποιεί μέσα στο σώμα μας μηχανισμούς εξαιρετικής σημασίας που προστατεύουν τα κύτταρά μας από τη γήρανση. Τέλος, o μαϊντανός περιέχει και πολλή βιταμίνη C.

Δυόσμος: Περιέχει συστατικά -κυρίως φαινολικές ενώσεις- που συμβάλλουν στην άμυνα του οργανισμού, ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθούν στην καλή κυκλοφορία του αίματος.

Άνηθος: Αποτελεί καλή πηγή μονοτερπενίων και φλαβονοειδών (κεμπφερόλη και βισενίνη), που παρέχουν αντιοξειδωτική προστασία στον οργανισμό. Επιπλέον, ο άνηθος θεωρείται ότι διευκολύνει και την πέψη των τροφών.

Βασιλικός: Ξεχωρίζει για την περιεκτικότητά του σε διάφορα συστατικά (βιοφλαβονοειδή, βολατιλικά οξέα), που σύμφωνα με μελέτες προστα­τεύουν τα κύτταρα από την οξείδωση και έχουν αντιμικροβιακή δράση. Επίσης, η ευγενόλη του βασιλικού έχει αντιφλεγμονώδη δράση.

Μάραθο: Οι σπόροι του περιέχουν υψηλό ποσοστό αιθέριων ελαίων και θεωρείται ότι έχουν αντιμικροβιακές, διουρητικές και χωνευτικές ιδιότητες.

Κόλιαντρο: Μελέτες σε διαβητικά ποντίκια δείχνουν ότι η κατανάλωσή του μειώνει το σάκχαρο και τη χοληστερίνη. Πρόσφατα απομονώθηκε ένα συστατικό του, η δοδεσενάλη, η οποία έχει ισχυρή φυσική αντιμικροβιακή δράση έναντι της σαλμονέλας.

Φασκόμηλο: Περιέχει ουσίες που επηρεάζουν την εγκεφαλική λειτουργία και σχετίζονται με τον νευροδιαβιβαστή ακετυλοχολίνη. Έρευνες έδειξαν ότι αυξάνει τη μνήμη και την εγρήγορση.

Θυμάρι: Αποτελεί πηγή συστατικών με έντονη αντιμικροβιακή δράση. Είναι επίσης πλούσιο σε αντιοξειδωτικά συστατικά, κυρίως φαινόλες.

Δάφνη: Τα αιθέρια έλαιά της, που απελευθερώνονται κατά το μαγείρεμα, έχουν αντιοξειδωτικές και καταπραϋντικές ιδιότητες.

Στα... γρήγορα
* Αν βαρεθήκατε να βάζετε ρίγανη στις ωμές και βραστές σαλάτες σας, προσθέστε θυμάρι, δυόσμο ή βασιλικό.
* Στις νερόβραστες χορτό­σουπες προσθέστε φουντίτσες βασιλικού και δάφνη.
* Δώστε στο βραστό ρύζι με λαχανικά μια πικάντικη γεύση προσθέτοντας σαφράν.
* Τα πουλερικά και τα κόκκινα κρεατικά παίρνουν ένα δια­κρι­τικό άρωμα αν ρίξετε στο νερό που βράζουν φασκόμηλο.
* Οι φρέσκες φρουτοσαλάτες γίνονται ακόμα πιο αρωματικές αν τους προσθέσετε φύλλα δυόσμου.
* Προσθέστε φρέσκο μάραθο στις σαλάτες θαλασσινών.

Φυτέψτε τα
Σε γλάστρες μικρού μεγέθους (12 εκ. x 12 εκ. ή 15 εκ. x 15 εκ.) φυτέψτε βασιλικό, δυόσμο, μέντα, δεντρολίβανο, θυμάρι, μαϊντανό, σέλινο, μελισσόχορτο, άνηθο και τοποθετήστε τα στο παράθυρό σας. Με λιγοστές απαιτήσεις σε νερό, μπορείτε να έχετε φρέσκα μυρωδικά την ώρα που μαγειρεύετε, αλλά και ένα στολισμένο παράθυρο. Για το μπαλκόνι σας προμηθευτείτε ρηχές ζαρντινιέρες, αφού τα μυρωδικά φυτά αναπτύσσουν επιφανειακές ρίζες, και μεταλλικές βάσεις για να τις κρεμάσετε στα κάγκελα. Τοποθετήστε 3-4 φυτά σε κάθε ζαρντινιέρα.
Προσέξτε να χρησιμοποιήσετε αφράτο χώμα (π.χ. τύρφη) καλής ποιότητας, ώστε να αποφύγετε την ανάπτυξη εντόμων εδάφους.


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΝ κ. ΧΑΡΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ, κλινικό διαιτολόγο-διατροφολόγο, MSc, επιστημονικό διευθυντή της διατροφικής ομάδας του neadiatrofis.gr.

Ευεξία

Δίαιτα express για επίπεδη κοιλιά σε 24 ώρες!

Όλοι γνωρίζουμε ότι το λίπος της κοιλιάς είναι πολύ δύσκολο να απομακρυνθεί από το ανθρώπινο σώμα και ότι χρειάζεται έξτρα κόπος και προσπάθεια. Η «δίαιτα έκτακτης ανάγκης» θα σας δείξει πώς να αφαιρέσετε το λίπος της κοιλιάς με έναν εξαιρετικά χρήσιμο τρόπο, σε μια μόνο νύχτα.
Αυτή η δίαιτα είναι εκπληκτική, διότι όχι μόνο ισοπεδώνει την κοιλιά σας και εξαλείφει τα επιπλέον κιλά, αλλά καίει και θερμίδες. Αυτή η δίαιτα θα σας βοηθήσει επίσης να αποτοξινώνετε και να καθαρίζετε το σώμα σας μόνο σε 24 ώρες. Βασίζεται εξ ολοκλήρου σε χυμούς, smoothies και τσάγια.
Εδώ είναι η ρουτίνα που πρέπει να ακολουθήσετε:
Στις 8 το πρωί: Πιείτε ένα ποτήρι χλιαρό νερό με χυμό λεμονιού.
Στις 10 π.μ.: Πιείτε ένα ποτό νερό με πορτοκάλι ή χυμό μήλου.
Στις 12 το μεσημέρι: Πιείτε ένα φλιτζάνι πράσινο τσάι.
Στη 1 μ.μ.: Πιείτε ένα ποτήρι κρύο νερό με χυμό καρότου.
Στις 3 μ.μ.: Πιείτε ένα φλιτζάνι τσαγιού που σου αρέσει.
Στις 5 μμ .: Πιείτε ένα ποτήρι φυσικό χυμό που σας αρέσει.
Στις 7 μμ .: Πιείτε ένα άλλο φλιτζάνι πράσινο τσάι.
Στις 9 μμ .: Πιείτε ένα ποτήρι νερό με χυμό γκρέιπφρουτ.
Στις 10 μμ .: Τελειώστε την ημέρα σας με τον ίδιο τρόπο που την ξεκινήσατε. Πιείτε ένα ποτήρι χλιαρό νερό με χυμό λεμονιού.
Σημείωση: Μην προσθέτετε τεχνητά γλυκαντικά ή πρόσθετα συστατικά σε τσάγια και χυμούς. Θα πρέπει σίγουρα να δοκιμάσετε αυτή τη δίαιτα, διότι σε μόλις 24 ώρες θα έχετε ένα επίπεδο στομάχι. Θα καθαρίσετε επίσης ολόκληρο το σώμα σας από όλες τις τοξίνες, θα αισθανθείτε γεμάτοι ενέργεια και πολύ πιο ευτυχισμένοι και το καλύτερο είναι ότι θα μάθετε πώς να αφαιρέσετε το λίπος της κοιλιάς ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δίαιτα όποτε θέλετε.
Ειδοποίηση: Το περιεχόμενο αυτού του βίντεο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Κάθε πληροφορία που σχετίζεται με αυτό δεν πρέπει να θεωρείται υποκατάστατο της συνταγής που προτείνουν οι επαγγελματίες της ομορφιάς, της διατροφής και της υγειονομικής περίθαλψης.


govastileto.gr

Ευεξία

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Φθινόπωρο σας βρίσκει να ψάχνετε τρόπους για να βελτιώσετε την καθημερινότητά σας και να μπείτε ξανά σε ένα πρόγραμμα. Το Καλοκαίρι ήταν όμορφο, ωστόσο, σας κράτησε μακριά από τις υγιεινές σας συνήθειες και τώρα νιώθετε την ανάγκη να αποτοξινωθείτε, να αποκτήσετε ευεξία και να επανέλθετε δυναμικά στους ρυθμούς της δύσκολης καθημερινότητας.
Γνωρίζετε ότι πρέπει να είστε και να αισθάνεσθε υγιείς, προκειμένου να είστε καλά σε όλους τους τομείς της ζωής και αυτό σημαίνει πως πρέπει να ρίξετε μεγάλο βάρος στο κομμάτι της διατροφής σας. Υπάρχουν, όμως, μερικές ακόμη συνήθειες τις οποίες αξίζει να εντάξετε στο εβδομαδιαίο σας πρόγραμμα και οι οποίες, θα σας βοηθήσουν να φτάσετε στο στόχο σας και κυρίως, στα κιλά που εσείς θέλετε!
1) Προσοχή στις λεπτομέρειες
Μπορεί να προσέχετε τη διατροφή σας και να προσπαθείτε να επιλέγετε τρόφιμα light ή προϊόντα τα οποία παραπέμπουν σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, ωστόσο, πολλές φορές η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Για παράδειγμα, τα «υγιεινά» σας δημητριακά μπορεί να περιέχουν πολλή ζάχαρη. Επίσης, γνωρίζατε ότι τα «ελαφριά» τρόφιμα μπορεί να έχουν λιγότερα αλλά όχι λιγότερες θερμίδες; Προσοχή, λοιπόν, στις ετικέτες. Πριν από κάθε σας αγορά διαβάστε προσεκτικά τις συσκευασίες των προϊόντων και φυσικά, επιλέξτε να καταναλώνετε φρούτα, λαχανικά και γενικά βιολογικά τρόφιμα, όσο πιο συχνά μπορείτε.
2) Κινηθείτε με κάθε ευκαιρία
Η καθιστική ζωή έχει εξελιχθεί σε μια πραγματική «μάστιγα» για αυτό είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσετε τους κινδύνους που κρύβει και να αλλάξετε τον τρόπο ζωής μας. Ναι, έστω και λίγα λεπτά άσκησης την ημέρα είναι αρκετά για να «θωρακίσουν» το οργανισμό σας και φυσικά, να σας βοηθήσουν να χάσετε τα περιττά σας κιλά. Περπάτημα, τρέξιμο, ποδήλατο. Δεν είναι δύσκολο να τα βάλετε στη ζωή σας. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αρπάζετε την ευκαιρία να κινηθείτε, όπου και όταν εκείνη εμφανίζεται, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα σταματήσετε να ανεβαίνετε στο διαμέρισμά σας με τον ανελκυστήρα και στο εξής, θα επιλέγετε τα σκαλιά.
3) Κοιμηθείτε καλά
Αν δεν το γνωρίζετε αξίζει να μάθετε ότι ο ύπνος και το βάρος σχετίζονται. Το «μυστικό» βρίσκεται στο να μην κάνετε… υπερβολές. Πράγματι, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης, άτομα που έχουν προδιάθεση να γίνουν παχύσαρκα είναι πολύ πιθανό να δουν το βάρος τους να αυξάνεται αν δεν κοιμούνται από 7 έως 9 ώρες κάθε βράδυ, ακόμη και αν φροντίζουν τη διατροφή τους! Τα άτομα που δεν έχουν αυτή τη τάση είναι, επίσης, αντιμέτωπα, με το ίδιο πρόβλημα, απλά σε μικρότερο βαθμό. Κοιμηθείτε καλά, λοιπόν, για να έχετε ενέργεια και να κρατήσετε μακριά τα περιττά κιλά.
… +1) Πείτε «ναι» στις υπερτροφές
Το σίγουρο είναι ότι σε κάθε προσπάθεια που κάνετε -είτε αφορά στην επαγγελματική είτε στην προσωπική σας ζωή- χρειάζεστε ένα σύμμαχο. Ευτυχώς, όσον αφορά στο κομμάτι της αποτοξίνωσης και της ευεξίας, υπάρχουν πολλοί φυτικοί «φίλοι» που μπορούν να σταθούν στο πλευρό σας. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγάλος λόγος για τις υπερτροφές και όχι άδικα, αφού πολλές από αυτές μπορούν να σας βοηθήσουν σε πολλούς τομείς.
Για παράδειγμα, φυτά και βότανα όπως η πικραλίδα, η σημύδα, το πράσινο τσάι και η αγκινάρα συμβάλλουν στην αποτοξίνωση του οργανισμού και την αποβολή υγρών, δηλαδή καταπολεμούν το αίσθημα του ανεπιθύμητου φουσκώματος, ενώ την ίδια ώρα βοηθούν στη ρύθμιση του βάρους. Ό,τι πρέπει, δηλαδή, για εσάς που αναζητάτε τρόπους για να αποκτήσετε ξανά ευεξία. Μπορείτε να δοκιμάσετε το SUPERFOODS® SLIMDETOX, ένα φυτικό συμπλήρωμα διατροφής το οποίο περιέχει και τα τέσσερα παραπάνω φυτά και το οποίο είναι πλούσιο σε φυτικά εκχυλίσματα.
545654
Το Φθινόπωρο είναι εδώ και σας καλεί να κάνετε μερικές αλλαγές στη ζωή σας για να αναζωογονήσετε τον οργανισμό σας. Με μικρά και σταθερά βήματα και τις κατάλληλες επιλογές θα φτάσετε εκεί που θέλετε!


newsbomb.gr

Ευεξία

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός για να καταλάβει ότι τα λουλούδια και τα φυτά ομορφαίνουν τον χώρο και μας φτιάχνουν τη διάθεση.

Η ιστοσελίδα Pure Wow, όμως, το πάει λίγο παραπέρα και παρουσιάζει 5 φυτά εσωτερικού χώρου που δεν βοηθούν μόνο οπτικά, αλλά έχουν ιδιότητες που μπορούν να ηρεμήσουν, να μας χαλαρώσουν και να μας κάνουν να νιώσουμε καλύτερα.

Λεβάντα

Εδώ και χιλιάδες χρόνια, η λεβάντα χρησιμοποιείται για να χαλαρώσει τα νεύρα, να ανακουφίσει από πονοκεφάλους και να βοηθήσει στην κατάθλιψη. Το άρωμά του χρησιμοποιείται συχνά στην αρωματοθεραπεία. Έρευνα του 2009διαπίστωσε ότι η μυρωδιά της λεβάντας ρίχνει τους παλμούς της καρδιάς και ηρεμεί.

Αλόη

Είναι γνωστή και ως «το φυτό της αθανασίας». Οι Αιγύπτιοι, μάλιστα, την κρεμούσαν έξω από τα σπίτια τους για να κρατήσουν μακριά τα κακά πνεύματα. Από ολιστικής πλευράς θεωρείται ότι φέρνει θετική ενέργεια στο σπίτι. Επιστημονικά, όμως, καθαρίζει τον αέρα και απελευθερώνει οξυγόνο το βράδυ, βοηθώντας στον ύπνο.

Αγγλικός κισσός

Πρόκειται για το καλύτερο σύστημα καθαρισμού αέρα και είναι πολύ εύκολο να το διατηρήσετε ζωντανό, αφού δεν χρειάζεται ούτε πολύ νερό, ούτε πολύ αέρα.

Βασιλικός

Πέρα από τη μυρωδιά, το αρωματικό αυτό φυτό εκκρίνει λιναλόλη, η οποία χρησιμοποιείται συχνά και στην αρωματοθεραπεία και έχει διαπιστωθεί ότι βοηθάει στη μείωση του άγχους.

Σπαθίφυλλο (Peace Lilly)

Είναι και όμορφο και ευεργετικό, αφού λειτουργεί και ως καθαριστής του αέρα μέσα στο σπίτι.

HuffPost Greece  |  Κατερίνα Νανοπούλου

Ευεξία

 Νιώθετε ένα κάψιμο στο στομάχι μετά από το εορταστικό τραπέζι, ένα φούσκωμα που σας αναγκάζει να χαλαρώσετε τη ζώνη σας και δεν ξέρετε πως να απαλλαγείτε από τα ενοχλητικά συμπτώματα.

Οι καούρες αποτελούν τη συχνότερη «εορταστική» πεπτική ενόχληση, αφού το αίσθημα καψίματος του οισοφάγου, ο τυμπανισμός ή το φούσκωμα στο στομάχι προκύπτουν μετά τα πλούσια γεύματα. Επιπλέον, αν αντιμετωπίζετε κάποιο χρόνιο πρόβλημα στο στομάχι, δείτε τι μπορείτε να κάνετε για να τα προλάβετε ή να τα μειώσετε αυτά τα ενοχλητικά συμπτώματα.

Στο τραπέζι

Φορέστε άνετα ρούχα: Αν σας πιέζουν την κοιλιά μπορεί να αυξήσουν την ενδοκοιλιακή πίεση και να προκαλέσουν παλινδρόμηση.

Αποφύγετε τα αναψυκτικά όταν τρώτε: Τα αεριούχα ποτά χαλαρώνουν τον οισοφαγικό σφιγκτήρα, διευκολύνοντας τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Μην τρώτε πολλά φαγητά μαζί: Η μεγάλη ποσότητα τροφής στο στομάχι προκαλεί φούσκωμα, καούρες και δυσπεψία. Τρώτε τα μικρά γεύματα αν μπορείτε τις γιορτινές ημέρες! Επίσης, μασάτε καλά και αργά τις μπουκιές σας.

Μην καπνίζετε αμέσως μόλις φάτε: Η νικοτίνη χαλαρώνει τον οισοφαγικό σφιγκτήρα, επιτρέποντας στο φαγητό να «ανέβει από το στομάχι».

Μην ξαπλώνετε: Διευκολύνεται η άνοδος της τροφής από το στομάχι προς τον οισοφάγο. Εάν θέλετε να ξεκουραστείτε, τοποθετήστε δύο μαξιλάρια στην πλάτη σας, ώστε να παρεμποδίζεται η παλινδρόμηση.

Μασήστε μία μαστίχα Χίου: Διεγείρει την παραγωγή και την κατάποση σιέλου, δρώντας προστατευτικά στα ενοχλήματα της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Μασήστε τη μετά το φαγητό.

Πιείτε μέντα: Έχει σπασμολυτική δράση, χαλαρώνει τους μυς του πεπτικού συστήματος και βοηθά στην ανακούφιση του πόνου. Για να ανακουφιστείτε γρηγορότερα, προσθέστε δενδρομολόχα ή άγριο γεράνι που μειώνουν τις όξινες εκκρίσεις.

Φτιάξτε ένα χαμομήλι ή ένα φασκόμηλο: Τα αφεψήματα χαμομηλιού και φασκόμηλου μειώνουν τα ενοχλητικά συμπτώματα της γαστρίτιδας και της δυσπεψίας. Ωστόσο να είστε προσεκτικοί και να μην πίνετε πολλά υγρά μετά το φαγητό γιατί αραιώνουν τα γαστρικά υγρά. Περιοριστείτε σε 1 μικρό φλιτζάνι.

Το μυστικό

Κάντε έγχυμα με ρίζα γλυκόριζας που έχει επουλωτική δράση. Μουλιάστε λίγο από το βότανο σε βραστό νερό και πιείτε το πριν το φαγητό.

omorfamystika.gr

Ευεξία

 

Γνωρίζετε για το έλαιο κολοκύθας; Ένα 100% φυσικό, εξαιρετικό παρθένο και πρώτης ψυχρής έκθλιψης έλαιο που παράγεται από ακατέργαστο σπόρο κολοκύθας.

Το κολοκυθέλαιο ψυχρής έκθλιψης είναι πολύ πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, έχει μια ευχάριστη γεύση σπόρου κολοκύθας.
Περιέχει βιταμίνες Α, Β1, Β2, Β3, C, Ε, είναι πολύ πλούσιο σε Ωμέγα 3 και Ψευδάργυρο και έχει πολύ χαμηλό επίπεδο κορεσμένων λιπών.

Όπως και το coconut oil (λάδι καρύδας), έτσι και το λάδι από τους σπόρους της κολοκύθας δίνει extra λάμψη στα μαλλιά. Η περιεκτικότητά του σε βιταμίνες Α, Κ και Ε ιχνοστοιχεία και «καλά» λιπαρά δυναμώνουν την τρίχα και βοηθούν στην ανάπτυξη της.
Επίσης με την μεγάλη ποσότητα αντιοξειδωτικών, το έλαιο κολοκύθας βοηθάει στην επαναδόμηση των κυττάρων του δέρματος, διατηρώντας παράλληλα την ενυδάτωση σε υψηλά επίπεδα. Σε αυτό βοηθάει και ο ψευδάργυρος που περιέχει, καταπολεμώντας έτσι την ακμή, επιταχύνοντας την διαδικασία επούλωσης.

Ποια είναι τα οφέλη του ελαίου

Το έλαιο από σπόρους κολοκύθας, θεωρείται πλέον ένα superfood και δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν το αποχωρίζονται από την καθημερινότητά τους!

Οι έρευνες έχουν δείξει, πως οι σπόροι της κολοκύθας βοηθούν και στην βελτίωση της διάθεσης. Συγκεκριμένα, οι σπόροι της κολοκύθας είναι στο top 10 των τροφών που μπορούν να αυξήσουν την διάθεση μας. Σε αυτό παίζει ρόλο η τριπτοφάνη, η οποία υπάρχει άφθονη στους σπόρους της κολοκύθας αλλά και η σεροτονίνη, που έχει ηρεμιστικές ιδιότητες.

Ο ψευδάργυρος έχει την ιδιότητα, επίσης, ενίσχυσης του ανοσοποιητικού συστήματος, ενώ καταπολεμά και τα συμπτώματα που παρουσιάζονται κατά την εμμηνόπαυση.

Το έλαιο κολοκύθας προλαμβάνει την τερηδόνα και άλλα προβλήματα της στοματικής κοιλότητας!
Έχει επίσης αποτοξινωτικές ιδιότητες και καταπραΰνει το πεπτικό σύστημα.
Βοηθά στην εξάλειψη των εντερικών παρασίτων, στην καλή κυκλοφορία του αίματος και στην τόνωση της λειτουργίας των νεφρών.

Είναι επίσης πολύ αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση της χοληστερόλης.
Ενισχύει τη γονιμότητα λόγω της υψηλής του περιεκτικότητας σε βιταμίνη Ε και άλλες ουσίες.

Ανακαλύψτε το Laboratoire Altho – Οργανικό Έλαιο Σπόρων Κολοκύθας με ένα κλικ στο www.organicbrands.gr

https://omorfamystika.gr

© 2017 Forwoman.gr
facebook_page_plugin
Τα cookies βοηθάνε στην καλύτερη εμπειρία σας στην περιήγηση της ιστοσελίδας μας, συνεχίζοντας συμφωνείτε με τη χρήση τους.
Περισσότερα Αποδοχή